Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ (Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ (Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Osmanlı-Rusya Münasebetleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1161
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyasi Tarih
 • Ofis: A1-03
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Bilkent Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Bilkent Üniversitesi

2004

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Bilkent Üniversitesi

2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 •  vs. Casus: Ottoman and Russian Intelligence in the Balkans during the Crimean War (1853-56)", Middle Eastern Studies (Mart 2014), cilt 50, no. 2, ss. 192-207.
 • “Kırım Harbi Sırasında Rusya’daki Esir Osmanlı ve Müttefik Askerleri (1853-1856)”, Belleten (Aralık 2013), cilt 77, no. 280, ss. 983-1029.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • “Researching beyond Territoriality: Writing on War: the Case of the Crimean War”, 7th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), St. Petersburg Devlet Üniversitesi, 2-4 Eylül 2009.
 • “Intelligence Activities in the Balkans, 1853-1854”, 24th Annual Middle East History and Theory Conference, Chicago Üniversitesi, 8-9 Mayıs, 2009.
 • “Russian and Ottoman Intelligence Activities in the Balkans during the Crimean War”, Power and Influence in Southeastern Europe, Sofya Üniversitesi, 8-10 Ekim 2010.
 •  “Writing on War: The Case of the Crimean War”, Vsemirnaya Istoriya i Aktualnıe Problemı Mejdunarodnıh Otnoşeniy, Lugansk 2011, ss. 186-190.
 •  “Russian Prisoners in the Ottoman Empire during the Crimean War”, 27th Annual Middle East History and Theory Conference, Chicago Üniversitesi, Mayıs, 2012.
 • “The Question of Specialization and the Critics of the Traditional Methodology in Social Sciences”, Stenı i Mostı: Mejdisiplinarnıe podhodı v istoriçeskih issledovaniyah,  Rusya Devlet İnsani Bilimler Üniversitesi, Moskova, 2012, ss. 99-107 (Prof. Dr. Mesud Küçükkalay ile).

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • “Turetskaya oborona na Dunayskom teatre voennıh deystviy 1853-1856” [Tuna Cephesinde Osmanlı Savunması 1853-1854], Russkiy Sbornik, cilt VII (Moskova, 2009), ss. 273-295.
 • "ABD'nin Güney Kafkasya Politikası", Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik, haz. Cenap Çakmak, Cengiz Dinç ve Ahmet Öztürk (Ankara, 2011), ss. 255-277.
 • “Osmanlı-Rus Harpleri (1768-1878)”, Osmanlı Askerî Tarihi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918, haz. Gültekin Yıldız (İstanbul: Timaş, 2013), ss. 181-203. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • "Tuna'da Savaş, Osmanlı Ordusu ve Yerel Halk", Kebikeç (Haziran 2013), no. 35, ss. 33-53.

Diğer yayınlar :

 • Hakan Kırımlı, Bülent Tanatar, Dündar Akarca, İbrahim Köremezli (haz.), İsmail Bey Gaspıralı İçin (Ankara, 2004).

Hakemlikler:

 • Vakanüvis: Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (Mart 2016), no. 1.
 • Kafkasya Çalışmaları: Sosyal Bilimler Dergisi (Eylül 2016), no. 3.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • “Putin Dönemi Rus Dış Politikasında Batı’ya Karşı “Yumuşak Dengeleme” Arayışları”, BAP, Proje Yürütücüsü

Ödüller :

 • Bilkent Üniversitesi bursu, 2003 yaz, Rusça dil okulu, Odessa (Ukrayna).
 • Rusya Hükûmeti 2006 araştırma bursu, St Petersburg Devlet Üniversitesi (Rusya).
 • TİKA, 2006 Ağustos, St. Petersburg Devlet Üniversitesi yaz okulu (Rusya).
 • Rusya Hükûmeti 2008 dil/staj bursu, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi (Rusya).
 • Tübitak Doktora Bursu, 2005-2010.