TR | EN
Prof. Dr. Cengiz DİNÇ
Prof. Dr. Cengiz DİNÇ
 • Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası; Avrupa Siyaseti ve Ekonomisi; Modernite
 • E-Posta 1: email
 • E-Posta 2: email
 • Dahili Telefon: 1357
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Siyaset
 • Ofis: A1-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Özgeçmiş: https://avesis.ogu.edu.tr/cdinc

Özgeçmiş ve Eserler Listesi [Seçilmiş bazı yayınları topluca indirmek için tıklayınız]   (download some selected works)

Debating Islamism Modernity and the West in Turkey  (please download the intro and the conclusion of the book)

Adres: Eskisehir Osmangazi Univ. Uluslararası İlişkiler Bölümü İkt ve İd. Bil. Fak. A Blok Kat 1 (Oda No: 13) 26480 Meşelik/ Eskişehir (Merkez)

Yayınlar genelde internetten doğrudan indirilebilir (See also (https://ogu.academia.edu/CengizDinc)

Doktora Tezi: Islamism, Modernity And The West In Turkey: The Role Of The Welfare Party  (https://ogu.academia.edu/CengizDinc)

İngilizce : YDS Nisan 2018: 99/100,  KPDS 1994: 96;  2005: 96;   2012:  99/100

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Boğaziçi Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Leeds Üniversitesi

1995

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Bradford Üniversitesi

 

2005

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

1993-2006

Arş. Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

2006-2007

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Şubat 2007- Ekim 2013

Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Ekim 2013-

 

Yayınlar:

Güncel Yayınlar: 

Kitap: Avrupa Birliği: Kimlik, Siyaset, Ekonomi, Genişleme (2019) (Ankara: Seçkin)

 

Makaleler:  Avrupa Birliği-Arap Baharı, Irak ve Suriye – çatışmalar, göç/ Amerikan Karşıtlığında Güncel Küresel Eğilimler ve Trump Etkisi (2018 tarihli yayınlar)

Avrupa Birliği’nin ve Üç Büyük Üyesinin Arap Baharı’na Yaklaşımları
https://dx.doi.org/10.18074/ckuiibfd.370037http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/41863/370037 )

 2003 SONRASI IRAK VE SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALARIN ZORUNLU GÖÇE ETKİSİ
http://dergipark.gov.tr/aeuiibfd/issue/41906/463020

Amerikan Karşıtlığında Güncel Küresel Eğilimler ve Trump Etkisi
http://dergipark.gov.tr/opus/issue/39179/477471

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İlişkide Dönüşümler (2001-2017)
http://www.gaziakademikbakis.com/yayinlar/22

Eski ve Yeni Kitaplar:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/cengiz-dinc/150442.html

Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar ( kitap editörlüğü):

 • C. Çakmak, C. Dinç ve A. Öztürk (Derleyenler) Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik, Ankara, Nobel Yayınevi, Ekim 2011.
 • C. Dinç (Editör) Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Ankara, Savaş Yayınevi, Aralık 2015.
 • C. Dinç, B. Akkuş (editörler) Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri (Orion: Ankara) (Bkz. https://ogu.academia.edu/CengizDinc)
 • C. Dinç, Debating Islamism, Modernity and the West in Turkey: the Role of Welfare  (Refah) Party (Ankara: Savaş Yayınları), 2018.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • C. Dinç “The Welfare Party, Turkish Nationalism and Its Vision of a New World Order”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 5, No.3, Fall 2006, s. 1-17.
 • C. Dinç Russia’s Road to Minsk: Developments From the August Coup to the Formation of the Commonwealth of Independent States”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Haziran 2007)  8: 1. (s.161-181), 2007.
 • Cenap Çakmak ve C. Dinç, “Constitutional Court: Its Limits to Shape Turkish Politics” Insight Turkey Vol. 12 / No. 4 / 2010 pp. 69-92
 • C. Dinç, “Avrupa Birliğinin Beşinci Genişlemesi: Ana Temalar ve Faktörler” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi,  Cilt 6, No. 2, 2011.
 • C. Dinç, “Turkey As A New Security Actor  In The Middle East:  Beyond The Slogans”  Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. 16. No. 2,  (Yaz) 2011
 • C. Dinç “Sivil Güç - Realist Oyuncu İkileminde Avrupa Birliği’nin Küresel Konumu Üzerine Tartışmalar” Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 7, No. 28 (Aralık 2011)
 • C. Dinç, “Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişeler” Gazi Akademik Bakış Cilt 5, Sayı: 9 (Kış 2011), s. 31-58.
 • C. Dinç, “Avrupa Birliği’nin Beşinci Genişleme Süreci: Ekonomik ve Siyasi Boyutlar” Ege Akademik Bakış Cilt, 12  Sayı 1,  Ocak 2012.
 • C. Dinç ve Mustafa Yetim, “Transformation of Turkish Foreign Policy toward the Middle East: From Non-Involvement to a Leading Role” Alternatives: Turkish Journal of International Relations Vol. 1, No.1, Spring, 2012.
 • C. Dinç, “Zimbabwe Krizinin Kökenleri Ve Geçiş Süreci” Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 7, No. 1, 2012

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • ( Nuray Altındağ ile) “ Presentation of the Kurdish Question by the Kurdish Political Movement in Turkey” Paper Presented at IEPAS2015- 2nd International Conference on Eurasian Politics and Society, Konya May 2015
 • ( İrem Tunçol ile) “ 2003-2015 Döneminde Irak ve Suriye’de Yaşanan Çatışmaların ve Terörün Göç Üzerine Etkisi”  II. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, Kırıkkale 2016 Sunulan Bildiri.
 • ( İbrahim Aytuğ Tabaru ile) “ Putin’s View on Russian Energy Policy: A Way to Powerful State Through National Champions?” Paper Presented at IEPAS2016- 3rd International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul June 2016.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • C. Dinç Zimbabwe: “A”taştan Evler Ve Yeni Umutlar K. İnat, B. Duran, M. Ataman (ed.), Dünya Çatışma Bölgeleri Cilt II, içinde, s. 61-96, Ankara, Nobel Yayınevi, 2010.
 • C. Dinç “Birleşik Arap Emirlikleri 2009”, K. İnat, M. Ataman, C. Çakmak (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, içinde, s. 303-325, İstanbul, 2011.
 • Transatlantik İlişkiler: Sistemik Değişimlerin Ve Krizlerin Etkisi”  içinde, C. Çakmak, C. Dinç ve A. Öztürk (Derleyenler) Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik   Ankara, Nobel Yayınevi, Ekim 2011, s. 151-173. 
 • Dünya’da ve Türkiye’de Anti-Amerikanizm” C. Çakmak, C. Dinç ve A. Öztürk (Derleyenler) Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik   Ankara, Nobel Yayınevi, Ekim 2011, s. 311-336.
 • C. Dinç, M. Yetim, “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Tartışması, Ortadoğu’ya Açılım, Gazze ve İran Konularına Diplomasi ve Köşe Yazarlarının Bakışı”  içinde,   M. S. Erol, Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları   Ankara, Barış Kitap 2011, içinde, s. 235-264.
 • C. Dinç “Birleşik Arap Emirlikleri 2010”, K. İnat, M. Ataman, N. Telci (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2010  İstanbul, Açılım Kitap, içinde,  s. 335-362
 • C. Dinç “Avrupa Kimliği: tartışmalar Modeller ve Güncel Endişeler , C. Dinç (Editör) Avrupa ve Avrupa Birliği içinde s. 67-94.
 • “Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İlişkiler”, C. Dinç (Editör) Avrupa ve Avrupa Birliği içinde s. 355-382.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • (Nuray Altındağ ile) “Kürt Sorunu ve Kürt Elitlerin Soruna Yaklaşımı”, I. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi’nde (16-18 Eylül, Tekirdağ) Sunulan Bildiri.

Hakemlikler:

 • Contemporary Politics
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP B 2015-814 kodlu “Türkiye Üzerindeki Batı Etkisine Yönelik Milliyetçi Partilerin Yaklaşımlarına Örnekler” başlıklı projede Proje Yöneticisi (devam etmekte)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP A1 2016-1180  Kodlu “ Irak ve Suriye’deki Çatışmaların Göçe Etkisi: 2003-2015 Dönemi” başlıklı projede Proje Yöneticisi (devam etmekte)

İdari Görevler :

 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı     2007-2009
 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı                           2009-2010
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği                                       2009-2010
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı              2007-2009; 2011-2014.
 • ERASMUS Bölüm Koordinatörlüğü                                 2010-2011
 • Bologna Süreci Bölüm Koordinatörlüğü                        2011- 2013
 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı                          20014-2016

Ödüller :

 • Yükseköğretim Kurulu-  Yüksek Lisans Bursu          1994-1995
 • Yükseköğretim Kurulu  Doktora Bursu                       1998-2003