Öğr. Gör. Canan ÇETİN
Öğr. Gör. Canan ÇETİN
 • Araştırma Alanları: Quantitative Data Analysis, Comparative Politics, Political Sociology, Migration Studies
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1291
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyasi Tarih
 • Ofis: A1-16
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

TOBB ETÜ

2008-2013

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

University of Warwick (İngiltere)

2015-2016

Doktora

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

2018-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırmacı

Slovenya İş ve Araştırma Merkezi-Brüksel, Belçika

2013

Ders Asistanı (Teaching Asisstant)

Ankara TOBB ETÜ

2013-2014

Arş. Gör.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2014-2018

Öğr. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2018-

 

Yayınlar:

Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Çetin, C. (2017) “The Gravity Model of Migration: Applied to Central Asia” 18th Central Eurasian Studies Society (CESS) Annual Conference, October 5-8, 2017, University of Washington, Seattle, USA

Çetin, C. (2019) " The Perception of Meritocracy in Turkey; Culture and Myhts of Social Mobility" 19th European Conference on Social and Behavioral Sciences, January 30-31, 2019, University of sapienza, Rome, ITALY

Ödüller :

 • TOBB ETÜ Başarı Bursu (2008-2013)
 • Global Politics Fall School with Scholarship (ELIAMEP) (2011)- Greece
 • ERASMUS Programı Kapsamında Staj (2013) - Belçika
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (2013-2017)- İngiltere