Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKCI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKCI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Örgütler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1169
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası Siyaset
 • Ofis: A1-05
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yıldız Teknik Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

University of San Diego

2010

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi

2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi

2011-2017

Ar.Gör. Dr. 

 

 

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2017-

Prof. Dr.

 

 

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kaşıkcı, Tamer, “Uluslararası Terörizm ve Birlemiş Milletler Sistemi”, The Turkish Yearbook of International Relations, Volume 47, 2016, s. 1-40.
 • Kaşıkcı, Tamer, “Koruma Sorumluluğu Kavramı ve Libya Operasyonu”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 11, Sayı: 44, 2015, s.129-156.
 • Kaşıkcı, Tamer, “Mısır’ın Demokratikleşmesinde Sivil Toplumun Rolü”, Akademik Ortadoğu, Sayı 13, Aralık 2012, s.15-28.
 • Kaşıkcı, Tamer, “Book Review: Bill Park, Modern Turkey: People, State and Foreign Policy in a Globalized World”, The Turkish Yearbook of International Relations, Volume 43, Aralık 2013, s. 207-211.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Kaşıkcı, Tamer, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Sistemi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri”, içinde: Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ed: Erman Akıllı, Nobel Yayınları, Ankara, 2016, s.462-485.
 • Kaşıkcı, Tamer, “Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan İlişkileri 2016”, TDP Yıllığı 2016.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Kaşıkcı, Tamer, "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler-ABD İlişkisi", Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 5-6 Kasım 2015, Antalya

Diğer yayınlar :

 • Kaşıkcı, Tamer, “The Muslim Brotherhood: A Challenge or Opportunity for New Egypt”, Journal of Global Analysis, V.2, No: 1, Mayıs 2010, s.31-33.
 • Kaşıkcı, Tamer, “A Brief Analysis Over the Historical Factors That Affect Today’s Iraq”, Political Reflection, V.1, No:2, Temmuz 2009, s.81-84.