Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ (Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ (Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Politik İktisat, Kurumsal İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1361
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası Siyaset
 • Ofis: A1-01
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2001

Y. Lisans

 

 

 

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005-2013

Ar.Gör. Dr. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

2013-2016

Yard.Doç.Dr.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2016-2017

 

2017-

Prof. Dr.

 

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Yılmaz, R. (2011), “Differences Between Political Parties’ Belief and Central Bank Independency”, Ninth International Conference on New Directions in the Humanities, 8-11 June, Granada, Spain.
 • Yılmaz, R., Tekeli, O., Yılmaz, S.  (2007), “Asya ve Afrika’da Oluşan Bölgesel Bütünleşme Hareketlerinin Gunnar Myrdal Entegrasyon Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, International Congress of Asian and North African Studies ICANAS 38, 10-15 October, Ankara, Türkiye.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Yılmaz, R. (2014), Teorinin Pratiğe Üstünlüğü: Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partili Yıllar.  (Ed.) Nafiz Tok, Mehmet Özel ve Vedat Koçal, Yeni Sağ, Küreselleşme ve Türkiye, Ankara: Orion Yayınları, ss. 227-274.
 • Yılmaz, R. (2014), Kapsamadan Çatışmaya: Sosyal Sermaye ve AK Parti İktidarı.  (Ed.) Nafiz Tok, Mehmet Özel ve Vedat Koçal, Yeni Sağ, Küreselleşme ve Türkiye, Ankara: Orion Yayınları, ss. 307-346.

Ödüller :

 • Yılmaz, R. ve Akyalçın, S. (2006), Müzakere Sürecinde İmtiyazlı Üyelik Önerilerine Karşı Tam Üyelik Stratejisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Makale Yarışmasında İkincilik Ödülü.