TR | EN
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ-DERS KAYIT ANLATIMI
16.02.2024

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları;

Diş Hekimliği Fakültesi için 05-11 Şubat 2024,

Ön Lisans / Lisans Programları için 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Her akademik birim için kayıt günleri ve saat aralıkları Tablo1’de verilmektedir. Öğrenciler Tablo1’de verilen gün ve saat aralığında (08:00-10:30 veya 10:30-13:00) ders kaydı yapacaklardır. Ayrıca tüm Akademik Birimlerde 23 Şubat 2024 Cuma günü 08:00-17:00 saat aralığında ders kaydı yapılabilecektir.

Danışmanlar ders kayıt kontrolünü ve onayını, Akademik Birim için belirlenen günde 13:00-23:00 saat aralığında ve 23 Şubat 2024 Cuma günü 08:00-17:00 saat aralığında yapabileceklerdir.

Öğrenciler ders kayıtlarını;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetmeliğinin ve

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

ilgili maddelerine ve tabi oldukları mezuniyet şablonuna uygun olarak yapmalıdır. Öğrenciler ders kayıtlarını internet üzerinden gerçekleştirecektir. Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için danışman tarafından onaylanması gerekir. Danışmanlar uygun bulmadıkları kayıtlar için öğrencilere uyarı mesajı göndererek öğrencinin kaydının yeniden düzenlenmesini isteyebilecektir. Öğrenciler ders kaydının tamamlanıp tamamlanmadığını Öğrenci Bilgi Sistemi (ESOGUBS) üzerinden kontrol etmeli ve danışmanın istediği düzeltmeleri yapmalıdır.

23 Şubat 2024 Cuma günü 08:00-17:00 saatleri arasında ESOGUBS sistemi tüm birimler için açık olup belirtilen saatler arasında öğrenciler ders kaydı yapabilecek ve danışmanlar öğrenci kayıtlarını onaylayabilecektir.

Birinci saat aralığı Akademik Birimlere göre farklılık göstermektedir. İkinci saat aralığı ise 13:00- 23:00 olarak belirlenmiştir. Danışmanlar ikinci saat aralığında ders kayıtlarını kontrol edeceklerdir.

AKALİSTE’ye (https://akaliste.ogu.edu.tr/) erişim yetkisine sahip Akademik Birim Yöneticisi tarafından danışman ataması yapılmayan öğrencilere, bireysel ve toplu danışman ataması yapılması gerekmektedir.

İlgili yarıyılda açılacak olan derslerin, Ön Lisans / Lisans / Lisansüstü Programları için 16 Şubat 2024 tarihine kadar sistemde aktiflenmesi ve ders çizelgesi işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Öğrencilerin ders kayıt günlerinin son günü olan 23 Şubat 2024 saat 17:00’a kadar ders kayıtlarını yapması gerekmektedir. (Bknz. ESOGÜ Önlisans-Lisans, Ders Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi)

Bu süre içinde tüm öğrencilerimizin (yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dâhil olmak üzere) bulundukları akademik birim için ayrılan gün ve saatlerde ders kaydı yapması gerekmektedir.

Ders kaydı ile ilgili önemli hususlar aşağıda verilmektedir.

1. Üniversitemiz Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemeleri sadece TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB) üzerinden alınmaktadır. Ödemeler TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI Şubelerinden, ATM’lerinden kartlı ödeme ile ve TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI internet bankacılığı üzerinde Üniversite Harç Ödeme Menüsünden yapılabilir. Diğer bankalardan EFT veya Banka havalesi ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Öğrenim Ücreti veya Katkı Payı Ödemelerini, Ön Lisans / Lisans / Lisansüstü Programı öğrencileri 19 Şubat 2024 tarihinden itibaren yapabilir. Derslere ön kayıt yaptırabilmek için öğrenim ücreti veya katkı payı ödemelerinin yatırılmış olma şartı aranmaz. Öğrenim Ücreti veya Katkı Payı Ödemesinin Ekle/Sil tarihi danışman onayından önce yatırılmış olması gerekmektedir. Ekle/Sil tarihlerinden sonra Öğrenim Ücreti veya Katkı Payı Ödemelerini yapmayan öğrencilerin ders ön kayıtları silinecektir.

İkinci öğretim öğrencilerinin, Birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin, Hazırlık sınıfında ikinci yılını okuyan öğrencilerin, İkinci üniversite kaydı olan öğrencilerin, ilgili yarıyılın öğrenim ücreti / katkı payını ödemeleri gerekmektedir.

2. Öğrencilerin Akademik Birimleri için tanımlanan tarih ve saatlerde ESOGÜBS web servisi üzerinden ders seçimi yapmaları ve danışman onayına göndermeleri gerekmektedir. 3. Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders kaydı kesinleştirilmelidir. Bu nedenle, öğrenciler ders kayıtlarından sonra danışmanlarının kayıtlarını onaylayıp onaylamadığını izlemekle yükümlüdür. Kaydı onaylanmayan ve kendisine UYARI mesajı gönderilen öğrenciler kayıtlarını düzelterek tekrar danışman onayına göndermelidir.

4. Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı tarafından onaylandıktan sonra ders kaydı kesinleşmiş olur. Ders kayıtları ESOGÜ önlisans/lisans/lisansüstü yönetmeliğine uygun olmalıdır. Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun olmayan şekilde onaylanmış dersler varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

5. Ders seçimi danışmanı tarafından ESOGÜBS üzerinden "UYARI" verildiği ve öğrenci bu uyarıyı dikkate alıp kaydını düzenlemediği için onaylanmayan ders kayıtları yapılmamış sayılır. Bu durumda kalan öğrenciler geç kayıt ücreti yatırarak ekle-sil günlerinde kayıtlarını düzenlemeli ve danışman onayı almalıdırlar.

6. Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri Ekle – Sil günleri sonunda sistemden otomatik olarak silinir.

7. Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi dersin yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dâhil) öğrencinin sorumluluğundadır.

8. Kontenjana bağlı olarak açılan derslerin kontenjanları dolduğu takdirde bu derslere kayıt alınmayacaktır.

9. Öğrenci ödemesi gereken katkı payı miktarını öğrenci bilgi sistemi kayıt sayfasından izleyebilecektir.

10. Danışman öğretim elemanlarınca öğrencilerin ders kayıtları onaylanırken, öğrencinin tabi olduğu mezuniyet şablonuna ve ilgili yönetmeliklere göre ders seçiminin yapılmış olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

11. Kapatılacak derslerin, kayıt yenilemelerin son gününü izleyen ilk iş günü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

12. Üniversitemizden ders alan tüm öğrenciler ilgili ders listesine otomatik olarak eklendiğinden ESOGÜBS’den alınacak ders listesinde ismi olmayan öğrencilerin isimlerinin listelere el ile ilave edilmemesi, derslere alınmaması, ders kayıtlarının kontrol edilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yönlendirilmesi gerekmektedir.

EKLE / SİL

1. Ön Lisans / Lisans / Lisansüstü Programları Ekle/Sil günleri: 28-29 Şubat ve 01 Mart 2024

    Turizm Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Ekle/Sil günleri: 14-15-16 Şubat 2024

2. Ekle/Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır. Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin ekle sil günlerinde ders kaydını yapabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunca belirtilen “Geç Kayıt” ücretini yatırması gerekmektedir.

3. Ekle / Sil işlemleri yukarıda 1. Maddede belirtilen günlerde saat 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

4. Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerin Ekle/Sil günlerinde ders kaydı için bölümüne gelmesi gerekmez. Ekle / Sil günlerinde ders değişikliği sadece danışmanlar tarafından yapılabilir. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler Ekle / Sil günlerinde danışmanına ders değişikliği yapma izni verir ve ders/dersler ile ilgili yapılmasını istediği işlemi açıklama mesajını danışmanına göndererek danışmanından ekle/sil/değiştir işlemi yapılmasını ister.

5. Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler ancak geç kayıt ücreti ödemek koşuluyla Ekle / Sil günlerinde kayıt yaptırabilirler. Geç kayıt ücreti 50 TL’dir ve bu ücret TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI IBAN NO TR19 0003 2000 0000 0108 9869 36 nolu hesaba yatırılacaktır. 

DERS KAYIT ANLATIMI