TR | EN
ULUSAL STAJ PROGRAMI İŞLEMLERİ
3.06.2024

https://kariyer.ogu.edu.tr/

Staj başvuru kabul edilen öğrenciler fakültelerinin ilgili birimlerine aşağıda yazılı belgeleri staja başlamadan en az 15 gün içinde teslim etmelidirler. 

Staj tarihleri eğitim-öğretim dönemleri ile çakışamaz. Staj tarihlerinizi belirlerken akademik takvimde belirtilen tarihleri kontrol ediniz. 

Staj süresi en fazla 20 iş günü ile sınırlıdır. Daha uzun süreli staj talepleri kabul edilmez. 

Öğrencilerin SGK işlemlerinin fakülteler tarafından yapılabilmesi için, staja başlamadan en az 15 gün önce aşağıdaki belgeleri fakültelerinin ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

  1. Staj Kabul Yazısı : İşletme tarafından staj başvurusunun kabul edildiğine dair belgedir. Öğrenci numarası, staj tarihleri, staj türü, işletme kaşesi ve yetkili imzası bu belgede bulunmalıdır. Belirli bir şablonu yoktur. E-posta, ekran görüntüsü ve diğer ispatlayıcı belge çıktısı yeterlidir.
  2. Staj Başvuru Formu : Bölüm başkanlığı tarafından imzalanması gerekmektedir.Fakültelere 2 adet olarak teslim edilmelidir. Bu belgeyi Staj Başvuru Formu adresinden edinebilirsiniz. 
  3. Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi 
  4. Kimlik fotokopisi
  5. Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge : Bu belgeye E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden - https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama - e-devlet şifresi ile giriş yapılarak erişilebilir.