TR | EN
Bölümümüz

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Alper ÖZMEN

Tel: 0(222) 2393750 / 1353

aozmen@ogu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Salih ARSLAN Tel: 0(222) 2393750 / 1146 salih.arslan@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Hülya YILMAZ

Tel: 0(222) 2393750 / 1112

huyilmaz@ogu.edu.tr

 

GENEL TANITIM

Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında sağlam bir altyapı ile analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Programda öğrenim görecek öğrencilerimiz, Kamu Yönetimini tanımlayan ve açıklayan temel teori ve pratik bilgilerle donatılacaktır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör ya da akademisyen olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal, yönetimsel ve hukuki temel edindirmeyi amaçlamaktadır

Programı tamamlayan öğrencilerimiz, disiplinler arası bir bakış açısıyla,  siyasal, ekonomik, hukuki, yönetimsel ve kültürel gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen ulusal ya da uluslar arası süreçleri bilimsel bir temelde anlayacak ve açıklayabileceklerdir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA ALANLARI

  • İçişleri Bakanlığı’nda Kaymakam,
  • İdare ve Vergi Mahkemelerinde Hakim,
  • Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı,
  • Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile bankalar  nezdinde uzman yardımcısı,
  • Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, kamu ya da özel bankalarda müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ya da denetçi yardımcısı 
  • Üniversitelerde araştırma görevlisi,
  • Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında her düzeyde çalışan ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.