Bölümümüz

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ

Tel:0(222) 2393750 / 1340

rerdag@ogu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Tamer KAŞIKCI

Tel:0(222) 2393750 / 1169

tamerkasikci@gmail.com

Bölüm Sekreteri Gülay FİDAN ERDEMİR Tel:0(222) 2393750 / 1115 gfidan@ogu.edu.tr

 

GENEL TANITIM

Programın amacı; uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkiler konularında sağlam bir altyapı ile donatılmış, analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip yurtiçinde ve yurtdışında başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler alanında eskiden beri incelenen devletler arası ilişkiler yanında uluslararası ilişkilerin devlet-dışı aktörler ile küresel ölçekte meydana gelen siyasi, ticari ve kültürel gelişmeler de bölümümüzün temel çalışma sahasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, öğrencilerimize dünyayı, dünyadaki siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri, uluslararası sistemi ve bu sistem üzerinde etkili olan uluslararası aktörleri ve bu aktörlerin davranışlarını - nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte - kavratabilmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz, dünyada meydana gelen siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeler ve küreselleşme süreci bağlamında analitik bir bakış açısıyla bilimsel bir temele sahip olacaktır.

Soğuk Savaş’ın 1990’ların başında bitmesi ve küreselleşmenin her alanda etkisini hissettirmesi dolayısıyla uluslararası ilişkilerin niteliği değişmiş ve aktörlerin sayısı artmıştır. Bugün küresel ilişkileri anlamak için sadece devletlerarası ilişkileri değil, uluslararası ilişkilerdeki devlet ve hükümet dışı aktörlerin rollerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin, bunlar arasında büyük işletmelerin, çok uluslu ya da ulus aşırı ticari kuruluşların ve şirketlerin yeri büyüktür. Bu gerçekleri ve gelecekte daha da belirginleşecek eğilimleri göz önünde tutarak eğitim verecek olan Uluslararası İlişkiler Bölümü'müz mezun olacak öğrencilerimizin istihdam alanlarını geniş tutmayı amaçlamaktadır.

Neden Eskişehir Uluslararası İlişkiler?

Bölümümüz, iki büyük üniversitenin yer aldığı Eskişehir’de kurulan ilk Uluslararası İlişkiler bölümüdür. Üniversiteye ilk adımlarını atma heyecanı ile tercihlerini bugünlerde şekillendirmekte olan gençlerimizin bölümümüzü tercih etmelerinde kendilerine yardımcı olabilecek önemli birkaç noktayı şöyle sıralayabiliriz.

Genel Nedenler (Şehir ve Üniversite):

 • Eskişehir, iki başarılı üniversitenin yer aldığı bir şehirdir. Büyük şehirlerin imkanlarına sahiptir ama büyük şehirlerin zorluklarını ve sıkıntılarını taşımaz.
 • Eskişehir öğrencilerin çok rağbet ettiği bir şehirdir. Çünkü bir çok taşra üniversitesinden daha fazla sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler yapılmaktadır.
 • Hızlı trenle 90 dakikaya inen Ankara'ya çok yaklaşan şehrimiz, merkezi bir konumda olup yurtiçinde her yöne ulaşımın çok kolay olduğu bir şehirdir.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi birçok bölümde kısmen veya tamamen İngilizce eğitim verdiği için yabancı ülke öğrencilerinin de tercih ettiği bir şehirdir.
 • Genç bir üniversite olmasına rağmen üniversitemiz, İstanbul ve Ankara üniversiteleri gibi yerleşik bir üniversitede niteliğine sahiptir.

Özel Nedenler (Uluslararası İlişkiler Bölümü):

 • Uluslararası şartlara uygun mezunlar yetiştirmek temel hedeflenmektedir.
 • Socrates/Erasmus gibi uluslararası değişim programlarından yararlanma imkanı vardır.
 • Uluslararası kuruluşlarda isteğe bağlı staj imkanları için hazırlıklarımız sürmektedir.
 • Ülkemiz kamu kurumları ile özel sektör şirketlerinin uluslararası platformlarda rekabet edebilmeleri için, uluslararası ilişkileri iyi öğrenmiş ve iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip uzmanlara ihtiyaçları vardır.
 • Ülkemizin özellikle son yıllarda bölgede ve dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığının artması ile uluslararası ilişkilerin bölümü mezunlarının önemi de artmıştır.
 • Ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda artan dışa açılma politikaları ve gelişen ihracat ve ithalatımız ışığında dış ilişkiler alanında uzmanlaşmış elemanlara duyulan ihtiyaca dayanarak yeni bir perspektifle bölümümüzdeki müfredatı şekillendirmiş bulunuyoruz.
 • İlk olarak, öğrencilerimiz eğitimlerinin başında devam edecekleri zorunlu İngilizce hazırlık programında alacakları yabancı dil eğitimlerinden sonra 4 yıllık eğitimleri süresince de birçok bölüm dersini İngilizce olarak yürütme şansına sahip olacaklardır. Önümüzdeki dönemlerde bölümümüzdeki eğitimi tamamen İngilizce olarak planlanmaktadır.
 • Öğrencilerimiz yabancı dil ve diğer becerilerini pek çok ders dışı aktivitelerimizle de pekiştirebilmektedir. Ayrıca, geniş bir seçimlik ders yelpazesi ile kendilerine vereceğimiz imkanları iyi değerlendiren öğrencilerimiz, mezun olduklarında kamuda sadece Dış İşleri Bakanlığı ile sınırlı kalmadan, ekonomi yönetimi başta olmak üzere bir çok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde de istihdam imkanlarına sahip olabileceklerdir.
 • Özel sektör alanında da büyük ulusal ve uluslararası şirketlerde iş yönetimi ve dış ticaret konularında istihdam imkanı bulabileceklerdir. Bu konu, üzerinde özellikle durduğumuz kurumsal bir amaç olmanın yanında bölümümüzün ders programını da şekillendirmemizde etkili olan ciddi bir referans kaynağımız olmuştur. Bölümümüzün ders programı dikkatle incelendiğinde, öğrencilerimiz takip edecekleri müfredatı 3. sınıftan itibaren seçmeli dersler yoluyla kendileri belirleyebileceklerdir.
 • Kamu sektöründe kariyer hedefleyen öğrencilerimiz 4 yıl boyunca klasik Uluslararası İlişkiler programını takip edebileceklerken, özel sektör, dış ticaret, küresel ekonomik ilişkiler ve uluslararası işletme alanında çalışmak isteyen öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren takip edecekleri programı bu alanlara yönelik olarak ayarlayabileceklerdir. Bununla amacımız, kamu sektöründe çalışabilecek mezunlar yetiştirmenin yanında özel sektör için de uluslararası ilişkiler perspektifine sahip ve iyi düzeyde yabancı dil bilen profesyoneller yetiştirmektir.

Sonuç olarak, mezunlarımız, İktisadi-İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin diğer bölümleri mezunlarının sahip olduğu tüm istihdam olanaklarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işletmelerin dış ilişkiler birimleri ile kamu kurumlarının uluslararası ilişkilerle ilgilenen bölümlerinde iş bulma olanağı bulabileceklerdir.