TR | EN
Bölümümüz

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ramazan ERDAĞ

Tel:0(222) 2393750 / 1340

rerdag@ogu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Tamer KAŞIKCI

Tel:0(222) 2393750 / 1169

tamerkasikci@gmail.com

Bölüm Sekreteri Gülay FİDAN ERDEMİR Tel:0(222) 2393750 / 1115 gfidan@ogu.edu.tr

 

GENEL TANITIM

Programın amacı; uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkiler konularında sağlam bir altyapı ile donatılmış, analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip yurtiçinde ve yurtdışında başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler alanında eskiden beri incelenen devletlerarası ilişkiler yanında uluslararası ilişkilerin devlet-dışı aktörler ile küresel ölçekte meydana gelen siyasi, ticari ve kültürel gelişmeler de bölümümüzün temel çalışma sahasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, öğrencilerimizin dünyayı, dünyadaki siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri, uluslararası sistemi ve bu sistem üzerinde etkili olan uluslararası aktörleri ve bu aktörlerin davranışlarını - nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte – anlayabilecek bir donanıma sahip olmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz, dünyada meydana gelen siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeler ve küreselleşme süreci bağlamında analitik bir bakış açısıyla bilimsel bir temele sahip olacaktır.

Lisans eğitiminin yanı sıra bölümümüz bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programı ile uluslararası ilişkiler disiplinindeki mevcut bilgi birikimini derinleştirmek ve bu alanda akademik bilgi üretimine katkı vermek isteyen öğrencilere lisansüstü eğitim de verilmektedir.  

Neden Eskişehir Uluslararası İlişkiler?

Bölümümüz, üç devlet üniversitesinin yer aldığı Eskişehir’de kurulan ilk ayrıca hâlihazırda örgün öğretim programı uygulayan tek Uluslararası İlişkiler bölümüdür. Üniversiteye ilk adımlarını atma heyecanı ile tercihlerini bugünlerde şekillendirmekte olan gençlerimizin bölümümüzü tercih etmelerinde kendilerine yardımcı olabilecek önemli birkaç noktayı şöyle sıralayabiliriz.

Genel Nedenler (Şehir ve Üniversite):

 • Eskişehir, üç başarılı üniversitenin yer aldığı bir şehirdir. Büyük şehirlerin imkânlarına sahiptir; bununla birlikte büyük şehirlerin ulaşım ve barınma gibi temel zorluklarını ve sıkıntılarını taşımaz.
 • Eskişehir bir öğrenci şehridir ve şehir birçok sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyete ev sahipliği yapmaktadır.
 • Eskişehir, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 90 dakika gibi bir sürede Ankara’ya; yaklaşık 3 saat sürede İstanbul’a ulaşım imkânı ile merkezi bir konumda olup yurtiçinde her yöne ulaşımın oldukça kolay olduğu bir şehirdir.
 • Üniversitemiz birçok bölümde kısmen veya tamamen İngilizce eğitim verdiği için Eskişehir uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir şehirdir.
 • Genç bir üniversite olmasına rağmen üniversitemiz, İstanbul ve Ankara üniversiteleri gibi yerleşik bir üniversite niteliğine sahiptir.

Özel Nedenler (Uluslararası İlişkiler Bölümü):

 • Uluslararası şartlara uygun mezunlar yetiştirmek temel hedefimizdir.
 • Erasmus gibi uluslararası değişim programlarından yararlanma imkânı vardır.
 • Ülkemiz kamu kurumları ile özel sektör şirketlerinin uluslararası platformlarda rekabet edebilmeleri için, uluslararası ilişkileri iyi öğrenmiş ve iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip uzmanlara ihtiyaçları vardır.
 • Ülkemizin bulunduğu bölgede ve dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığının artması ile uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının önemi de artmıştır.
 • Ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda artan dışa açılma politikaları ve gelişen ihracat ve ithalatımız ışığında dış ilişkiler alanında uzmanlaşmış elemanlara duyulan ihtiyaca dayanarak yeni bir perspektifle bölümümüzün lisans programı 2017 yılından geçerli olmak üzere yeniden şekillendirmiştir.
 • İlk olarak, öğrencilerimiz eğitimlerinin başında devam edecekleri zorunlu İngilizce hazırlık programında alacakları yabancı dil eğitimlerinden sonra 4 yıllık eğitimleri süresince de birçok bölüm dersini İngilizce olarak edinme şansına sahip olacaklardır. Önümüzdeki dönemlerde bölümümüzdeki eğitimin tamamen İngilizce olması planlanmaktadır.
 • Öğrencilerimiz yabancı dil ve diğer becerilerini pek çok ders dışı aktivitelerle de pekiştirebilmektedir. Ayrıca, geniş bir seçimlik ders yelpazesi ile kendilerine vereceğimiz imkânları iyi değerlendiren öğrencilerimiz, mezun olduklarında kamuda sadece Dışişleri Bakanlığı ile sınırlı kalmadan, ekonomi yönetimi başta olmak üzere birçok kamu kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde de istihdam imkânlarına sahip olabileceklerdir.
 • Özel sektör alanında da büyük ulusal ve uluslararası şirketlerde iş yönetimi ve dış ticaret konularında istihdam imkânı bulabileceklerdir. Bu konu, üzerinde özellikle durduğumuz kurumsal bir amaç olmanın yanında bölümümüzün ders programını da şekillendirmemizde etkili olan ciddi bir referans kaynağımız olmuştur. Bölümümüzün ders programı dikkatle incelendiğinde, öğrencilerimiz takip edecekleri müfredatı 3. sınıftan itibaren seçmeli dersler yoluyla kendileri belirleyebileceklerdir.

Sonuç olarak, mezunlarımız, İktisadi-İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin diğer bölümleri mezunlarının sahip olduğu tüm istihdam olanaklarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işletmelerin dış ilişkiler birimleri ile kamu kurumlarının uluslararası ilişkilerle ilgilenen bölümlerinde iş bulma olanağı bulabileceklerdir.