Arş. Gör. Esma YÜRÜK
Arş. Gör. Esma YÜRÜK
  • Araştırma Alanları: E-Devlet
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1119
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
  • Ofis: A3-8
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri

Gazi Üniversitesi

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012

 

Yayınlar:

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

  • Yürük, Esma & Topal, Mehmet – “Osmanlı Devleti’nde Göç ve İskân Organizasyonunda Merkezi Ve Mahalli İdareler: Eskişehir Örneği”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 19-22 Mayıs 2016, Madrid.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • Yürük, Esma & Çorbacıoğlu, Sıtkı – “Kamu Denetçiliği Kurumu Etkili İşleyişi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktaları: Farklı Ülke Uygulamalarından Alınabilecek Dersler”, KAYSEM 8 - Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 11-12 Mayıs 2013, Hatay.