Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN
Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1136
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Ofis: A1-14
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Dokuz Eylül Üniversitesi

2012-2017

Yan Dal

İktisat

Dokuz Eylül Üniversitesi

2015-2017

Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2017-

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2018-

 

 

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Yazılan kitaplarda bölümler :

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Diğer yayınlar :