Dr. Öğr. Üyesi Salih ARSLAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Salih ARSLAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  • Araştırma Alanları: Örgüt Teorisi, Kurumsal Kuram, Örgütsel Meşruiyet, Örgütsel Dil, Örgütsel Davranış
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1146
  • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
  • Ofis: A3-16

Özgeçmiş

Araştırma Alanları: Örgüt Teorisi, Kurumsal Kuram, Örgütsel Meşruiyet, Örgütsel Dil, Örgütsel Davranış

E-Posta: salih.arslan@ogu.edu.tr

Dahili Telefon: 1382

Kişisel Web Alanı: 

Anabilim Dalı: Yönetim Bilimleri

 

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme / Yönetim ve Organizasyon

Pamukkale Üniversitesi

2009

Doktora

İşletme Enstitüsü / İşletme / Yönetim ve Organizasyon

Sakarya Üniversitesi

2018

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Görevlisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Osmaneli Meslek Yüksekokulu

2009-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2019 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

ARSLAN, Salih ve COŞKUN, Recai (2017). Kurumsal Kuram Açısından Örgütsel Dil İle Örgütsel Meşruiyet İlişkisi: Örgütler Dil Aracılığıyla Meşruiyeti Nasıl Elde Eder? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(3), 137-164

 

ARSLAN, Salih (2018). Yönetim Sürecinde Otorite Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi: Eleştirel Bir Yaklaşım, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-18

 

ARSLAN, Salih ve COŞKUN, Recai (2018). Örgütsel Gerçekliğin İnşası ve Yansıtılmasında Dil Faktörünün Rolü Üzerine Kurumsalcı Bir Değerlendirme, Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(1), 1-16

 

ARSLAN, Salih (2019). Realist ve Kurumsalcı Düşünce Tartışmalarında Yeni Kurumsal Kuram Nerede Durmaktadır?  Yeni Kurumsal Kuramın Düşünsel Kökleri Üzerine Bir Değerlendirme, Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 7(1), 17-34

 

Yazılan kitaplarda bölümler :

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

TUTAR, Hasan ve ARSLAN, Salih (2013). Kültürel Farklılık Yönetimi: Çok Uluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Yönetimi Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. 21. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, 757-763. (Tam Metin Bildiri)

 

TUTAR, Hasan; YILMAZER, Aydın ve ARSLAN, Salih (2013). İşin Tasarımında İş Özellikleri Modelinin Çalışanların İşe Duygusal Bağlılığı Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, 433-438. (Tam Metin Bildiri)

 

TUTAR, Hasan; KIRILMAZ, Harun; ARSLAN, Salih (2013). İşletmelerde Kurumsallaşmada İç Kontrol Sisteminin Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, 68-75. (Tam Metin Bildiri)

 

ARSLAN, Salih (2019). Örgütsel Meşruiyet Kurumsalcı Bakış Açısıyla Dil Temelinde Açıklanabilir mi? Türkiye’de Beş Büyük Holding Üzerinden Nitel Bir Araştırma. 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu, İzmir, 60-75. (Tam Metin Bildiri)

 

Diğer yayınlar :