Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç
Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç
 • Araştırma Alanları: Yerel yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • E-Posta: email
 • Yeni Alan: 1134
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A3-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç                                                                     

Özgeçmiş

Araştırma Alanları: Yerel yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları

E-Posta: asmin.kavasbilgic@ogu.edu.tr

Dahili Telefon: 1741

Kişisel Web Alanı: -

Anabilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

2004-2008

Y.Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2009-2012

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2012-2017

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Öğr. Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2019

 

 

 

 

 

Yayınlar:

Uluslal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kavas A ve  Acet D (2019) .Yerel Yönetim Politikalarında Yenilenebilir Enerji. İdeal Kent Dergisi.
  DOI: 10.31198/idealkent.506955.
 • Kavas A (2017). Belediye Hizmetleri ve Seçmen Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma:  Ankara Yenimahalle ve Altındağ İlçe Belediyeleri Örneği. Mülkiye Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 4, Sayfa: 75-112, 2017. (Yazarın Doktora Tezinden üretilmiş makalesidir.) (ISSN: 1305-9971).

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kavas A ve  Bilgiç E (2018) .Evaluating The Ghetto Term Through Turkey. AMPS Proceedings Series: 13,Constructing an Urban Future: The Sustainability and resilience of cities_infrastructures, communities, architectures, s. 7-21. (ISSN: 2398-9467).

 

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Kavas A ve Kara H (2018). Kentsel Mekanda Bir Yönetişim Meselesi Olarak İtfaiye Hizmeti. İçinde: Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu (der), Kentsel Politikalar, Ankara: Palme Kitabevi, s.633-651 (ISBN: 978-605-355-804-0).
 • Bilgiç T (2019). Gençler için Nutuk. ed. Dr. Asmin Kavas, Ankara: Barış Yayınları. (ISBN: 978-605-7560-24-7).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Kavas A (2014).Yeni Kentsel Politikalar Ekseninde Türkiye’de Büyük Kent Yönetimi. Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 25-26 Kasım 2014.
 • Kavas A ve  Bilgiç E (2019) .Evaluating The Ghetto Term Through Turkey, Constructing an Urban Future: The Sustainability and resilience of cities_infrastructures, communities, architectures, AMPS,Mart 18-19, 2018, Abu Dhabi University (UAE).
 • Kavas A, Acet D ve  Bilgiç E (2018). Energy in Local Governments’ Policies. 3rd International Conference On Urban Studies: Sustainable Urbanism and Local Governance, Ekim 26-27-28, Strazburg/Fransa.
 • Kavas A ve Kara H (2018). Kentsel Mekanda Bir Yönetişim Meselesi Olarak İtfaiye Hizmeti. Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 18-19 Eylül 2017.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Kavas A ve  Bilgiç E (2018). Alışagelmiş Getto Kavramına Türkiye  Üzerinden Bakmak. Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu:  “Göç-Mekân-Siyaset”,
  7-8-9 Kasım 2018 - İzmir.

 

Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri

Görev Alınan Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projeler:

 • Proje Adı: Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri Türkiye Ekonomisine Entegre Etmek (12/2017-07/2019).
 • Proje Adı: Geleceğin Şehirleri Programı için Kapsam Çalışması (11/2016-02/2017)
 • Proje Adı: Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi AB Teknik Yardım Projesi (02/2012-09/2013)
 • Proje Adı: Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (09/2015-11/2016)
 • Proje Adı:  Mardin'de 'Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (10/2013-10/2015)
 • Proje Adı: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması I (KEP-I) (07/2011-02/2012)

 

 

Görev Alınan Üniversiteler Hariç Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projeler

 

 • Proje Adı: Üst Ölçekli Mekansal Planlama Projesi (09/2014-02/2015)
 • Proje Adı: DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi (05/2016-06/2017)
 • Proje Adı: “Afet Risklerinin Azaltılması Avrupa Forumu Projesi” (11/2013-11/2014)
 • Proje Adı: “Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırma Önerisi Projesi (07/2013-07/2014).

 

Görev Alınan BAPK Tarafından Desteklenen B ve C Türü Projeleri

 

 • Proje Adı: Belediye Hizmetleri ve Seçmen Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Ankara Yenimahalle ve Altındağ İlçe Belediyeleri Örneği (03/2016-06/2017)

 

Diğer yayınlar :

 • Kavas A (2015). Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Yerel Yönetimler. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A (2016). Sürdürülebilir Kalkınma, Geniş Tabanlı Evrensel Bir Anlayışla Küresel Dünyanın Gündemine Yerleşiyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A (2016). 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi-2016. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV).
 • Kavas A ve Aydoğan E (2016).Türkiye'de Ordunun Demokratik Denetimi: Bir Hatırlatma Notu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A. (2017). Kaliteli Sunulması Zorunlu Olan Bir Hizmet: İtfaiye. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A. (2017). Belediye Hizmetleri Seçmenin Kararında Ne Kadar Etkili Oldu?.Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A. (2018). Karsilastirmalarla 81 Il Icin Toplumsal Cinsiyet Esitligi Karnesi 2018. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A ve Kadkoy O (2018). Syrians and Post-War Ghetto in Turkey. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).
 • Kavas A. (2018). Türkiye’de Babalar Çocuk Bakamıyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayınları (TEPAV).

Kavas A, İnce (E) ve PEKER (Y) (2019).  Yaşlanan Dünya ve Kadın İstihdamının Önemi: Japonya Örneği ve Türkiye İçin Çıkarımlar. (TEPAV).