Akademik Kadromuz
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • E-Posta: girginer@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1144-1141
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-10 / B2-5
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
Prof. Dr. Birol YILDIZ
 • Araştırma Alanı: Muhasebe-Finans
 • E-Posta: byildiz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1159
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis : B2-3
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Tunç KÖSE
 • Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi
 • E-Posta: tkose@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1736
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-9
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
 • Araştırma Alanları: Finans - Yatırım
 • E-Posta: nuckun@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1142
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-7
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: mozmen@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1745
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-7
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
 • Araştırma Alanları: Finans/Bankacılık
 • E-Posta: aerken@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1742
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-8
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
Doç. Dr. Umut KOÇ (Bölüm Bşk. Yrd.)
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: umutkoc@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1739
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-3
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Ekonometri
 • E-Posta: hgurbuz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1172
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-9
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Özlem YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Liderlik
 • E-Posta: ouzun69@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1140
 • Bölümü: İşletme Bölümü
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B2-12
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Yöneylem Araştırması
 • E-Posta: z.kaygisizertug@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1753
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-13
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN (Bölüm Bşk. Yrd.)
 • Araştırma Alanları: Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, İnovasyon
 • E-Posta: hskimzan@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1731
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B2-11
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Umut AKDENİZ
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY
 • Araştırma Alanları: Bağış Davranışı, Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Teorisi, Pazarlama Ahlakı, Araştırma Yöntemleri, Eleştirel Pazarlama Çalışmaları.
 • E-Posta: matiltay@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1760
 • Kişisel Web Alanı: http://iibf.ogu.edu.tr/Akademisyen.aspx?ID=67
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-6
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Onur DİRLİK
 • Araştırma Alanları: Örgüt kuramı, Ulusal İş Sistemleri
 • E-Posta: onur@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1139
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-12
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
 • Araştırma Alanları: Nicel Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları
 • E-Posta: bozkara@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1749
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-11
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Musa Said DÖVEN
 • Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Girişimcilik
 • E-Posta: -
 • Dahili Telefon: 1395
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-1
 • Detaylı Bilgi
Öğrt. Gor. Sami TEKDEMİR
Arş. Gor. Dr. Tuba YİYİT
 • Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Örgüt Kültürü
 • E-Posta: tyiyit@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1171
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B1-12
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gor. Dr. Duygu Şengül ÇELİKAY
 • Araştırma Alanları: Muhasebe, Denetim
 • E-Posta: dsengul@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1733
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe - Finansman
 • Ofis: B1-11
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gor. Dr. Volkan DOGAN
 • Araştırma Alanları: Tüketici psikolojisi, davranışsal ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
 • E-Posta: vlkndogan@hotmail.com
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Dr. ŞAFAK AĞDENİZ
Arş. Gor. Yücel TÜRKER
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: yturker@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-5
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gor. Ülkü AY KAPLAN
Arş. Gor. Hamid Murat ÖZCAN
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış
 • E-Posta: hmuratozcan@hotmail.com.tr
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-10
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Damla GELDİŞEN
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, İstatistik
 • E-Posta: damlageldisen@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-10
 • Detaylı Bilgi