İİBF Dergisi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir. İİBF Dergisi EBSCO, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve ASOS indekslerinde taranmaktadır.
Detaylı bilgi için : http://dergipark.gov.tr/oguiibf 

 

Sahibi/Owner                                   : Prof.Dr. Hasan GÖNEN(Rektör)

Editör/Editor in Chief                      : Prof.Dr. Ali ÇELİKKAYA

Editör Yardımcısı/Co-editor           : Prof.Dr. A.Mesud KÜÇÜKKALAY

                                                             : Doç.Dr. Müjdat ÖZMEN

 

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof.Dr. Ali ÇELİKKAYA

Prof.Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof.Dr. Nuray GİRGİNER

Prof.Dr. Abdullah YALAMAN

Prof.Dr. Emrah FERHATOĞLU

Doç.Dr. Müjdat ÖZMEN

Doç.Dr. Ramazan ERDAĞ

Yrd.Doç.Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ

Yrd.Doç.Dr. Oytun MEÇİK

Yrd.Doç.Dr. Ferdi ÇELİKAY

Yrd.Doç.Dr. Rukiye TINAS

 

Dergi Sekreteryası:

Yrd. Doç. Dr. Oytun MEÇİK (Sekreterya Sorumlusu)

Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU

Arş. Gör. Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY

Arş. Gör. Seher Gülşah TOPUZ

Arş. Gör. Müge DALAR

Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL

 

İLETİŞİM:

Web: http://dergipark.gov.tr/oguiibf 

Tel: 0.222.239 37 50 / 1732-1733-1734

Fax: 0.222.229 25 27

E-posta: iibfdergi@ogu.edu.tr