Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
 • Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Devlet Dışı Aktörler, Diplomasi, Ulusaşırı Sosyal Hareketler, Lobicilik, Çok Boyutlu Yönetişim
 • E-Posta: alionur.ozcelik@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1398
 • Kişisel Web Alanı: --
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-15

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Kocaeli Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Amerika Çalışmaları-Transatlantik İlişkiler

Birmingham Üniversitesi

2008

Doktora

Politika

Sheffield Üniversitesi

2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü

07.04.2014

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü

20.02.2015

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özçelik, A.O.  (2017) Analysing the Stages for Subnational Mobilization across the European Union Arena: The EU Activities of Turkish Cities, Regional and Federal Studies,  27 (2): 171-199.
 • Özçelik, A. O. (2017) Rapprochement between America and China during the Nixon Era: A Product of Timing or the Leadership?, Bilge Strateji, 9 (16): 131-147.
 • Özçelik, A.O. (2015) Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multilevel Governance?, Journal of Global Analysis, 4 (2): 33-57.
 • Özçelik, A.O.  (2015) The Multi-Level Engagement of Subnational Administrations in European Policy-Making Process: The Case of Turkish Municipalities and Regional Development Agencies, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (25): 7-39.
 • Özçelik, A.O.  (2014) An Empirical Basis of Multi-Level Governance Approach: Subnational Mobilization in the European Union Arena, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2): 1-22.
 • Özçelik, A.O. (2014) The Importance of Domestic Politics in Explaining the Change in Territorial Politics in EU Candidate States: Turkey as a Case, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41: 43-54.
 • Özçelik, A.O. (2011) The Rise of Regionalism: Causes of Regionalism in Western Europe, R. Fitjar Dahl, (2010), London: Routledge, Political Studies Review,  9:  410-411. (Kitap İncelemesi), (SSCI).
 • Özçelik, A.O. (2011)  Changing Government Relations in Europe: From Localism to Intergovernmentalism, M.Michael Goldshmith ve Edward, C. Page (eds) (2010), London: Routledge, Political Studies Review, 9: 431. (Kitap İncelemesi), (SSCI).

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Özçelik, A.O. (2017) Moving Beyond Opportunities: Explaining Social Movement Theory in the Case of Social Democrat Municipalities (SODEM) in Turkey, 58th International Studies Association (ISA) Annual Convention: Understanding Change in World Politics, Baltimore, Maryland.
 • Özçelik, A.O. (2016) The Limits of Europeanization Studies in Turkey: A Need for Periodization?, Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 28-29 Kasım 2016.
 • Özçelik, A.O and Pataraya. A. (2016) Diplomacy for ‘States with Limited Recognition’: the Case of Abkhazia, paper presented at 2nd International Conference on Eurasian Politics and Society, Kadir Has Universitesi, İstanbul, 1-2 Temmuz, 2016.
 • Özçelik, A.O. (2016) A Role of the Private Sector in Democratic Peace Process of Turkey: Does it Make any Difference?, 57th International Studies Association (ISA) Annual Convention: Exploring Peace,  Atlanta, 16-19 Mart, 2016.
 • Özçelik, A.O. (2015) Explaining the Stages for Subnational Mobilization across the European Union Arena: The EU Activities of Turkish Cities, 4th International Conference, the European Union and the Politication of Europe, Prag, 27-28 Kasım, 2015.
 • Özçelik, A.O. (2015) Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multilevel Governance?, paper presented at 2nd International Conference on Eurasian Politics and Society, Konya, 22-23 Mayıs, 2015.
 • Özçelik, A.O. (2011)  ‘The Changing Patterns of Centre-Region Relations in the EU: the Euro-fit of Turkish Regions, paper presented at the UACES Conference 2011 Exchanging Ideas for Europe, Cambridge, 5-7 September, 2011.
 • Özçelik, A.O. (2011) ‘Sub-national Mobilization in the European Union: the Euro-engagement of Turkish Sub-National Actors’, paper presented at the Eighteenth International Conference of Europeanists June 20-22, 2011 - Barcelona, Spain, Organized by the Council for European Studies. 
 • Özçelik, A.O. (2010) An Institutional Approach to Sub-National Mobilization in the European Union: Turkish Case’, Workshop on the issue of Changing Turkey in a Changing World: A Critical Reflection, Royal Holloway University, London, 4th May, 2010.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Karadağ, H. ve Özçelik, A.O. (2016) Dış Yardım Diplomasisi: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Örneği, içinde Erman Akıllı (ed.) Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Özçelik, A.O. ve Artokça, İ. (2016) İnsani Yardımlar Bağlamında Koruma Sorumluluğu, içinde Erman Akıllı (ed.) Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Özçelik, A.O. (2015) Avrupalılaşma, içinde Cengiz Dinç (ed.) 2015 Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Savaş Yayınları.
 • Özçelik, A.O. (2014) "BM Kalkınma Programları ve Fonlar", içinde Nejat Doğan, Cenap Çakmak, Halil Kürşad Aslan (eds.) Birleşmiş Milletler: BM Sistemi ve Reformlar, Ankara: İletişim Yayınları.

Projeler :

(2017-2020) Hearth of Anatolia European Centre of Excelence (ANAMER) projesi, bölgesel koordinatör,  (Yürütücü Prof. Angelo Santagostino/Yıldırım Beyazıt Üniversitesi),  (Toplam Bütçe: 117.588 Euro).  
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • British International Studies Association (BISA)
 • International Studies Association (ISA)

Ödüller :

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (2006)