Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
 • Araştırma Alanları: Kamu ekonomisi, iktisat felsefesi, bilgi ekonomisi.
 • E-Posta: edogan@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1119
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-8

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Ankara Üniversitesi

2000-2004

Y. Lisans

İktisat

University of Essex

2010-2011

Doktora

Maliye/Kamu Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

2013-(Devam)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

2013-(Devam)

 
Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Doğan,E., Topuz, S.G., “İktisadi Perspektiften Türkiye’deki Bilgi Toplumu Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım” Sosyoekonomi,2016, Vol:24(29), ss:257-283 (Haziran 2016)
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Techno-logy and Human Development” Asian Economic and Financial Review, 2016, 6(12):729-743 (Aralık 2016)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Doğan, E., Topuz, S.G., “Equality for Justice”  The International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS), 4-10 Ekim 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek.
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “A Comparison of Knowledge & Information Society Between Developed and Developing Countries” The International Conference on Economics, Business  Management and Social Sciences (ICEBSS), 4-10 Ekim 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek.
 • Doğan, E., “Occupation of Public Mind” Second International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 Ekim 2016, Amsterdam, Hollanda.
 • Doğan, E. “Evaluation of Principle of Publicity” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 25-26 Kasım 2016, İstanbul.

Diğer Görevler:

 • Uzman Yrd/Uzman   -   Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)   -   2005-2010

İdari Görevler :

 • Maliye Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü, 2014,Şubat-Devam.
 • Toplam Kalite Kulübü Danışmanlığı, 2014, Eylül-2014, Aralık.
 • Maliye Kulübü Danışmanlığı, 2015,Ocak-Devam.

Ödüller :

 • Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu