Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
 • Araştırma Alanları: Kamu ekonomisi, iktisat felsefesi, bilgi ekonomisi.
 • E-Posta: edogan@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1500
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-8

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Ankara Üniversitesi

2000-2004

Y. Lisans

İktisat

University of Essex

2010-2011

Doktora

Maliye/Kamu Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

2013-2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

2013-(Devam)

 
Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Doğan,E., “İşbölümü & İşbirliği Kavramlarına Smith ve Marx Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” International Journal of Academic Value Studies, 2017, 3(11):1-21
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Techno-logy and Human Development” Asian Economic and Financial Review, 2016, 6(12):729-743 (Aralık 2016)
 • Doğan,E., Topuz, S.G., “İktisadi Perspektiften Türkiye’deki Bilgi Toplumu Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım” Sosyoekonomi,2016, Vol:24(29), ss:257-283 (Haziran 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 • Doğan, E., “Panoptic Approach of Public Financial Management” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 17-18 Kasım 2017, İstanbul.
 • Doğan, E., “Work Ethic in The Scope of Publicity” International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), 8-10 Eylül 2017, Ankara.
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Broadband Subcriptions of Developed And Devoloping Countries” Eurefe17, 27-29 Temmuz 2017, Aydın.
 • Doğan, E., “Public Interest Approach in The Context of Public Spirit” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 20-21 Mayıs 2017, İstanbul.
 • Doğan, E., “Rationality of Fiscal Rules” 32 nd International Public Finance Conference, 10-14 Mayıs 2017, Antalya.
 • Doğan, E., “Evaluation of Principle of Publicity” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 25-26 Kasım 2016, İstanbul.
 • Doğan, E., “Occupation of Public Mind” Second International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 Ekim 2016, Amsterdam, Hollanda.
 • Doğan, E., Topuz, S.G., “Equality for Justice”  The International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS), 4-10 Ekim 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek.
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “A Comparison of Knowledge & Information Society Between Developed and Developing Countries” The International Conference on Economics, Business  Management and Social Sciences (ICEBSS), 4-10 Ekim 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 • Doğan, E., “Emeğin Zaman Problemi” 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2017, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kitap Bölümleri:

 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Scientificity on the Edge of Economic Reason”, Researches  on  Science   and Art in      21st   Century  Turkey, Gece  Kitaplığı  Yayınevi, Ankara, 2017, 1:348-357. 
 • Doğan E.,”Yaşam ve Ölümün Ekonomi Politiği”, Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2017, 674-686.

Diğer Görevler:

 • Uzman Yrd/Uzman   -   Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)   -   2005-2010

İdari Görevler :

 • Maliye Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü, 2014,Şubat-Devam.
 • Toplam Kalite Kulübü Danışmanlığı, 2014, Eylül-2014, Aralık.
 • Maliye Kulübü Danışmanlığı, 2015,Ocak-Devam.

Ödüller :

 • Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu