Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN (Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN (Dekan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, İnovasyon
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1128-1731
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B2-11/ C13

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İngilizce İşletme

Anadolu Üniversitesi

2005

Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi 2005
Önlisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2008

Doktora

İşletme (Pazarlama)

Anadolu Üniversitesi

2012

 
Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009 - 2010

Arş.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

2010 - 2012

Arş.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

2012 - 2012

Yard.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

2012 - 2018

Dr. Öğr. Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2018 - 2018
Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2018 - Halen
 
Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kara, G. & Kimzan, H.S. "Marka Deneyimi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Tatmininin Rolü", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 4, 73-90, 2017.  
 • Uzkurt, C.; Kimzan, H.S. & Yılmaz, C. “A Case Study of the Mediating Role of Innovation on the Relationship Between Environmental Uncertainty, Market Orientation, and Firm Performance”, International Journal of Innovation and Technology Management, 13, 6, 1750003-1 – 1750003-21, 2016.
 • Mumcu, Y. & Kimzan, H. S. “Görsel Ürün Estetiğinin İçsel Referans Fiyatlara Etkisinin İncelenmesi”, Eurasian Business&Economics Journal, S 1, 503-512, 2016.
 • Ögel, S. & Kimzan, H.S. “Alışveriş Merkezinde Gerçekleştirilen Etkinliklerin Tüketici Tutumları Üzerine Etkisi: Alışveriş Merkezi Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 4, 693-717, 2016.
 • Korur, M.G. & Kimzan, H.S. “Kompulsif Satın Alma Eğilimi ve Alışveriş Sonrası Pişmanlık İlişkisinde Kontrolsüz Kredi Kartı Kullanımın Rolü: AVM Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 8, 1, 43-71, 2016.
 • Kapusuz, S. & Kimzan, H.S. “Adil Ticaret Bilgisi, Adil Ticaret Primi Ödeme İstekliliği ve Adil Ticaret Bağlılığı İlişkisinde Adil Ticarete Duyulan Güvenin Rolü: Türkiye Örneği”, İş Ahlakı Dergisi, 9, 1, 49-89, 2016.
 • Mumcu, Y. & Kimzan, H. S. “The Effect of Visual Product Aesthetics on Consumers’ Price Sensitivity”, Procedia Economics and Finance, 26, 528-534, 2015.
 • Uzkurt, C.; Kumar, R.; Kimzan, H. S. & Eminoğlu, G. “Role of Innovation in the Relationship between Organizational Culture and Firm Performance: A Study of the Banking Sector in Turkey”, European Journal of Innovation Management, 16, 1, 92-117, 2013.
 • Uzkurt, C.; Kumar, R; Kimzan, H. S. & Sert, H. “The Effect of Environmental Uncertainty Dimensions on Organisational Innovativeness: An Empirical Study on SMEs”, International Journal of Innovation Management, 16, 2, 1250015-1 – 1250015-23, 2012.
 • Kimzan, H. S. “Tüketicilerin İçsel Referans Fiyat Tercihlerinin Farklı Ürünler Bakımından Deneysel Tasarım Yoluyla İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, 2, 117-144, 2012.
 • Kimzan, H. S. & Kaya, F. “Tüketiciliğin Gelişen Gücü: Siyasal Tüketicilik”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1, 277-296, 2010.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Karakullukcu B. & Kimzan H.S. “Assessment of the Eskisehir 2013 Turkish World Capital of Culture on the National Press in the Framework of City Marketing”, Inaugural Conference of the International Place Branding Association (IPBA), Middlesex University Business School, London, UK. December 7-9, 2016.
 • Ögel, S. & Kimzan, H.S. “The Role of Environmental Knowledge and Recycling Incentives in Formation of Recycling Attitudes”, International Marketing Trends Conference, Venice, Italy, January 21-23, 2016.
 • Mumcu, Y. & Kimzan, H.S. “The Effect of Visual Product Aesthetics on Consumers’ Price Sensitivity”, 4th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2015), İzmir, Türkiye, 30 Nisan-2 Mayıs, 2015.
 • Kimzan, H. S. & Kara, G. “The Mediating Role of Customer Satisfaction in the Relationship between Brand Experience and Repurchase Intention”, 10th Global Brand Conference, University of Turku, Turku School of Economics, Turku, Finland, April 27-29, 2015, 103-110.
 • Kimzan, H.S. “The Effects of Price Promotion Frames and Limited-time Scarcity Messages on Consumers’ Purchase Intentions”, Academic and Business Research Institute (AABRI) International Conference - Las Vegas 2013, Nevada, USA, October 10-12, 2013.
 • Kimzan, H.S. “Partitioned Pricing and Consumer Perception in Online Purchases”, Academic and Business Research Institute (AABRI) International Conference - Las Vegas 2013, Nevada, USA, October 10-12, 2013.
 • Kimzan, H.S. “The Effects of Price Promotion Frames on Consumers' Purchase Intentions in the Presence of Scarcity Messages”, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Northern Cyprus, May 24-26, 2012.
 • Kimzan, H. S. “The Multi-dimensional Nature of Internal Reference Prices”, 13th Pricing Conference, Whitman School of Management, Syracuse University, New York, USA, August 18-20, 2011, 57-64.
 • Kaya, F. & Kimzan, H. S. “Online Social Network Users' View of Political Consumerism: A Case of Facebook”, 10th International Marketing Trends Conference, Universita Ca'Foscari Venezia, ESCP Europe, Paris, France, January 20th-22nd 2011.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Uzkurt, C., Kumar, R., Kimzan, H.S. & Sert, H. "The Impact of Environmental Uncertainty Dimensions on Organizational Innovativeness: An Empirical Study on SMEs, Promoting Innovation in New Ventures and Small-and Medium-Sized Enterprises, Ed. Joe Tidd, World Scientific Publishing.
 • Keegan,W. J. & Green,M. C. “Küresel Pazarlama”, Bölüm Çevirisi.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Uzkurt, C. & Kimzan, H. S. “Promosyonel Fiyat Sunumlarının Tüketicilerin Ürün Tercihleri Üzerine Etkisi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4, 8, 71-82, 2011.
 • Erdoğan, B. Z., Tiltay, M. A. & Kimzan, H. S. “Pazarlama Teorisi'nin Felsefi Temelleri”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3, 1, 1-28, 2011.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Can, E. & Kimzan, H.S. "Nomofobi ile Satın Alma Davranışı İlişkisinde Mobil Ticaretin Rolü", 23. Pazarlama Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 27-29 Haziran 2018.
 • Mumcu, Y. & Kimzan, H.S. “Görsel Ürün Estetiğinin İçsel Referans Fiyatlara Etkisinin İncelenmesi”, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 26-28 Mayıs 2016.
 • Kimzan, H.S. & Kapusuz, S. “Adil Ticaret Bilgisi ile Adil Ticaret Bağlılığı İlişkisinde Adil Ticarete Duyulan Güvenin Rolü”, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 10-13 Haziran 2015, 215-218.
 • Mumcu, Y. & Kimzan, H.S. “Ürünün Görsel Estetiğinin İçsel Referans Fiyatlara Etkisi”, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 10-13 Haziran 2015, 59-62.
 • Uzkurt,C. & Kimzan, H.S. “Promosyonel Fiyat Çerçevelerinin Tüketici Satın alma Kararlarına Etkisi”, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, 26-29 Ekim 2010, 487-496.

Editörlükler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Editör Yardımcısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018 - Halen
Editör Yardımcısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014 - Halen
Sorumlu Müdür Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013 - Halen
Editör Yardımcısı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 2012 - 2013

 

Hakemlikler:

 • Journal of Marketing Management
 • International Journal of Innovation and Technology Management
 • Business and Economics Research Journal
 • Ergonomics
 • Small Business Economics
 • Tekhne: Review of Applied Management Studies
 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
 • Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İdari Görevler :

Görev Ünvanı  Görev Yeri Yıl
Dekan Yardımcısı  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 - Halen
Enstitü Müdür Yardımcısı  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013 - 2018
Bölüm Başkan Yardımcısı  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2012 - 2018

 

Ödüller ve Burslar :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2013 yılı Uluslararası Makale Atıf İkincilik Ödülü
 • TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu, 2006

Yabancı Dil:

 • İngilizce: 91,25

Ders Verme Hareketliliği:

 • Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği, Vysoka Skola Podnikani a Prava, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2018 
 • Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği, Vives University of Applied Sciences, Commercial Sciences, Business Management and Informatics, Kortrijk, Belçika, 2018