Akademik Kadromuz

MALİYE BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA (Dekan)
 • Araştırma Alanları: Mali Hukuk
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1160-1154
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali Hukuk
 • Ofis: A3-6 / A3-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU (Dekan Yardımcısı-Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
 • Araştırma Alanları: Sosyal Güvenlik, Vergi ve Kamu Harcamalarının Etkileri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1751
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali İktisat
 • Ofis: A3-4
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Fazıl TEKİN (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Araştırma Alanları: Maliye Kuramı, Maliye Teorisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1170
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-9
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Kamu Ekonomisi, Maliye Kuramı
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1170
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali İktisat
 • Ofis: A3-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Ahmet TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
 • Araştırma Alanları: Kamu Borçları, Kamu Gelirleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1155
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN
 • Araştırma Alanları: Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçırma Eğilimi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1165
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN
 • E-Posta: email
 • Ana Bilim Dalı: Mali Hukuk
Dr. Esra DOĞAN
 • Araştırma Alanları: Kamu ekonomisi, iktisat felsefesi, bilgi ekonomisi.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1500
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
 • Araştırma Alanları: Bütçe, Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1134
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama
 • Ofis: A3-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR
 • Araştırma Alanları: Mali hukuk, vergi hukuku, vergi adaleti
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1119
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali Hukuk
 • Ofis: A3-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Funda BUZ
Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN

İŞLETME BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Tunç KÖSE (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1736-1117
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1141
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
Prof. Dr. Birol YILDIZ
 • Araştırma Alanı: Muhasebe-Finans
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1159
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis : B2-3
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
 • Araştırma Alanları: Finans - Yatırım
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1142
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1143
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-4
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1745
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
 • Araştırma Alanları: Finans/Bankacılık
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1742
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
 • Araştırma Alanları: Muhasebe, Finansman
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1174
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Umut KOÇ
Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Yöneylem Araştırması
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1753
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY
 • Araştırma Alanları: Bağış Davranışı, Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Teorisi, Pazarlama Ahlakı, Araştırma Yöntemleri, Eleştirel Pazarlama Çalışmaları.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1760
 • Kişisel Web Alanı: http://iibf.ogu.edu.tr/Akademisyen.aspx?ID=67
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-6
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
 • Araştırma Alanları: Nicel Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1749
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN (Dekan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, İnovasyon
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1128-1731
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B2-11/ C13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Ekonometri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1172
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Liderlik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1140
 • Bölümü: İşletme Bölümü
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B2-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ
 • Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1138
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Ticaret Hukuku
 • Ofis: B4-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Onur DİRLİK
 • Araştırma Alanları: Örgüt kuramı, Ulusal İş Sistemleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1139
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
 • Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Girişimcilik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1395
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Muhasebe, Denetim
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1735
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe - Finansman
 • Ofis: B2-2
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ
 • Araştırma Alanları: Yalın Üretim, Hizmet Kalitesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Mantık, Performans Yönetimi, İş Etüdü, Ergonomi, Verimlilik Yönetimi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1733
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B1-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT
 • Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Örgüt Kültürü
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1359
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Salih TORUN
 • Araştırma Alanları: İşletme, Muhasebe-Finansman, Vergi Hukuku, Sermaye Piyasaları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1358
 • Anabilim Dalı: Muhasebe-Finansman
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
Dr. Volkan DOGAN
 • Araştırma Alanları: Tüketici psikolojisi, davranışsal ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. ŞAFAK AĞDENİZ
Dr. Mahmut Sami İŞLEK
 • Araştırma Alanları: Pazarlama Teorisi, Tüketici Kültürü, Sosyal Medya
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Hamid Murat ÖZCAN
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Yücel TÜRKER
Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN
Arş. Gör. Damla GELDİŞEN
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, İstatistik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Hasan DURMUŞ
Arş. Gör. Halime ARSLAN GÜRDAL
 • Araştırma Alanları: İstatistik,Yöneylem Araştırması
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1171
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: -
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Mustafa Kemal BEŞER (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme - Zaman Serisi Ekonometrisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1135
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
 • Araştırma Alanları: Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Gelir Dağılımı
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1150-1757
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-2 / A2-4
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
 • Araştırma Alanları: İktisat Tarihi
 • E-Posta 1: email
 • E-Posta 2: email
 • Dahili Telefon: 1212
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Zeki KARTAL
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1156
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Dış ticaret, AB Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1152
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Şennur SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Politik İktisat, Savunma Ekonomisi, Özelleştirme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1740
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-16
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
Doç. Dr. Oytun MEÇİK
Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ
 • Araştırma Alanları: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, AB Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Bölgesel İktisat, Yeni Ekonomi, Tarım Ekonomisi.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1151
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
 • Araştırma Alanları: Gelir Dağılımı, Büyüme, Tasarruf, Yoksulluk.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1132
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-18
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Para Politikası, Finansal İstikrar
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 2925
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-17
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah TOPUZ
 • Araştırma Alanları: Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Kalkınma, Bilgi Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Öğr. Gör. Ömer KARA
 • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme, Zaman Serisi Ekonometrisi, Spatial (Mekansal) Ekonometri, Kripto Para Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1757
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Iktisat Teorisi
 • Ofis: A2-20
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Makroekonomi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ
 • Araştırma Alanları: Mikro ve Makro İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK
 • Araştırma Alanları: Davranışsal İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL
 • Araştırma Alanları: İktisadi Büyüme ve Kalkınma
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Zeki KARTAL (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1115-1156
 • Anabilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
Doç. Dr. Cengiz DİNÇ
 • Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası; Avrupa Siyaseti ve Ekonomisi; Modernite
 • E-Posta 1: email
 • E-Posta 2: email
 • Dahili Telefon: 1754
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
 • Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyaset
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1340
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-07
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Ali Onur ÖZÇELİK
 • Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Devlet Dışı Aktörler, Diplomasi, Ulusaşırı Sosyal Hareketler, Lobicilik, Çok Boyutlu Yönetişim
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1398
 • Kişisel Web Alanı: --
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
 • Araştırma Alanları: Osmanlı-Rusya Münasebetleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1161
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyasi Tarih
 • Ofis: A1-03
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
 • Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Hizbullah ve Ortadoğu Çalışmaları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1133
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-06
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Politik İktisat, Kurumsal İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1361
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-01
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Örgütler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1169
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-05
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN PAZVANTOĞLU
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk, Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1357
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-09
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Veysel TEKDAL
Öğr. Gör. Canan ÇETİN
 • Araştırma Alanları: Quantitative Data Analysis, Comparative Politics, Political Sociology, Migration Studies
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1130
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyasi Tarih
 • Ofis: A1-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Oğuzhan MUTLUER
 • Araştırma Alanları: Rusya tarihi, Rusya politikaları, Uluslararası İlişkiler ve sinema
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1538
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-04
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Müge DALAR
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk Tarihi, Afrika Çalışmaları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1149
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-08
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Deniz Pelin DİNÇER AKAN
Arş. Gör. Betül YAVUZ
 • Araştırma Alanları: Küresel Sağlık,Dünya Sağlık Örgütü,İlaç Sektörü
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1350
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-15
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Alper ÖZMEN (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Yönetim Kültürü, Etik, Türk İdare Tarihi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1353
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Ofis: A1-17
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Kentleşme, Çevre ve Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1352
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A1-19
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Rukiye TINAS
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1356
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
 • Ofis: A1-21
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Gülen GÖKTÜRK
 • Araştırma Alanları: Milliyetçilik Çalışmaları, Osmanlı Azınlıkları, Demokrasi ve Adalet Kuramları, Türk-Yunan Çalışmaları, Türkiye Siyaseti ve Siyasal Tarihi, Uygarlık Tarihi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: -
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: -
 • Ofis: A1-18
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç
 • Araştırma Alanları: Yerel yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • E-Posta: email
 • Yeni Alan: 1741
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A1-19
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Salih ARSLAN
 • Araştırma Alanları: Örgüt Teorisi, Kurumsal Kuram, Örgütsel Meşruiyet, Örgütsel Dil, Örgütsel Davranış
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1382
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Esma YÜRÜK
 • Araştırma Alanları: E-Devlet
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1136
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Ofis: A1-20
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Talha KÖSEOĞLU
 • Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi, İslami siyaset düşüncesi, Türkiye siyaseti, Türkiye modernleşmesi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1136
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
 • Ofis: A1-22
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN