TR | EN
Komisyonlar ve Görev Tanımları

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KRİTER ÖN İNCELEME KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
Üye Prof. Dr. Şennur SEZGİN
Üye Prof. Dr. Ramazan ERDAĞ
Üye Prof. Dr. Alper ÖZMEN

Akademik Değerlendirme ve Kriter Ön İnceleme Komisyonu

 

 

Birim Kalite Güvence Komisyonu

 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KOMİSYONU

GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Prof. Dr. Birol YILDIZ
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
Üye Doç. Dr. Gamze ÖZ YALAMAN
Üye Doç. Dr. Taner SEKMEN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gülen GÖKTÜRK BALTAS
Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
Üye Öğr. Gör. Dr. Canan ÇETİN
Üye Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR
Üye Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL
Üye Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN
Üye Arş. Gör. Damla GELDİŞEN

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Komisyonu

 

ĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Prof. Dr. Birol YILDIZ
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
Üye Doç. Dr. Gamze ÖZ YALAMAN
Üye Doç. Dr. Taner SEKMEN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gülen GÖKTÜRK BALTAS
Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
Üye Öğr. Gör. Dr. Canan ÇETİN
Üye Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR
Üye Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL
Üye Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN
Üye Arş. Gör. Damla GELDİŞEN

İntibak Komisyonu

 

İŞ AKIŞI VE SÜRECİ KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
Üye Doç. Dr. Seher Gülşah TOPUZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Salih TORUN
Üye Arş. Gör. Dr. Müge DALAR BAYSAL
Üye Arş. Gör. Dr. Yücel TÜRKER
Üye Arş. Gör. Esma YÜRÜK

İş Akışı ve Süreci Komisyonu

 

MEZUNİYET KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Prof. Dr. Etem KARAKAYA
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY
Üye Doç. Dr. Volkan DOĞAN
Üye Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU
Üye Doç. Dr. Rukiye TINAS
Üye Doç. Dr. Mustafa YETİM
Üye Arş. Gör. Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Üye Arş. Gör. Serhan GÜL
Üye Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK
Üye Arş. Gör. Damla GELDİŞEN

Mezuniyet Komisyonu

 

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
Üye Prof. Dr. Cengiz DİNÇ
Üye Prof. Dr. İnci PARLAKTUNA
Üye Doç. Dr. Esra DOĞAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Asmin KAVAS BİLGİÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Salih TORUN
Üye Arş. Gör. Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Üye Arş. Gör. Dr. Hamid Murad ÖZCAN
Üye Arş. Gör. Dr. Müge DALAR BAYSAL
Üye Arş. Gör. Dr. Talha KÖSEOĞLU
Üye Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN
Üye Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK

Stratejik Plan Komisyonu

 

TANITIM KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Doç. Dr. Umut KOÇ
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Onur ÖZÇELİK
Üye Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ
Üye Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emre SAYGIN

Tanıtım Komisyonu

 

WEB SİTESİ GÜNCELLEME KOMİSYONU

GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
Üye Arş. Gör. Dr. Yücel TÜRKER
Üye Öğr. Gör. Ömer KARA
Üye Arş. Gör. Deniz Pelin DİNÇER AKAN
Üye Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN
Üye Ramazan SOLAK

Web Sitesi Güncelleme Komisyonu

 

YAZ OKULU TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Umut AKDENİZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Derviş Tuğrul KOYUNCU
Üye Arş. Gör. Dr. Halime ARSLAN GÜRDAL
Üye Arş. Gör. Dr. Oğuzhan MUTLUER
Üye Arş. Gör. Dr. Yılmaz KÖPRÜCÜ
Üye Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN
Üye Arş. Gör Selçuk ÖZKAYA

Yaz Okulu Talep ve Değerlendirme Komisyonu