Arş. Gör. Betül YAVUZ
Arş. Gör. Betül YAVUZ
 • Araştırma Alanları: Küresel Sağlık,Dünya Sağlık Örgütü,İlaç Sektörü
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1350
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-15
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Ege Üniversitesi

2004-2009

Y. Lisans

Uluslararası Politik Ekonomi

Gediz Üniversitesi

2013-2014

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi

2014-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi

2014-2016

Ar. Gör.

Osmangazi Üniversitesi

2016-

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yapılan Bildiriler ve Sertifikalar:

 • "Bern Birliği'nden Fikri Mülkiyet Komitesi'ne: Hükümet-dışı Aktörlerin Uluslararası Sistemde Artan Rolü", Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara Üniversitesi, 17-18 Ekim 2018
 • "Uluslararası İlişkilerde Küresel Sağlık ve Güvenlik", Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 3-6 Mayıs 2018
 • “Changing Security Perceptions in The Middle East and Mediterranean”,  Participation Sertificate of The Summer University Programme, CIFE, Haziran 2014
 • Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası,  Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mart 2013
 • “Mısır’daki Ayaklanmaların Ekonomi Politiği” başlıklı tebliğ,  Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu, Nisan 2013