Prof. Dr. Zeki KARTAL
Prof. Dr. Zeki KARTAL
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1156
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Carl von. Ossietzky Oldenburg Universität

1989

Y. Lisans

İktisat

Carl von. Ossietzky Oldenburg Universität (Lisans-Yüksek Lisans Birleşik Eğitim)

1989

Doktora

İktisat

Carl von. Ossietzky Oldenburg Universität

1995

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör. Dr. 

Carl von. Ossietzky Oldenburg Universität, İktisat Bölümü, Gelişme Teorileri Anabilim Dalı

1996-1998

Yar.Doç.Dr.

Sakarya Üniversitesi, İktisat Bölümü; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü

(1998-2001) – (2001-2009)

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü

2010

Prof.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü 2018
 

Yayınlar:

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Kartal Z., Zhumasheva A., & Acaroglu H. (2016). “The Relationship between Human Capital and Economic Growth: A Time Series Analysis”. 19th EBES Conference Istanbul.
 • Acaroglu H. & Kartal Z. (2016). “Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye İçin Küreselleşme Derecesinin Büyümeye Etkisinin Ölçülmesi”. 1961-2013 International Conference on Eurasian Economies 2016 Kaposvár – Hungary 29-31 August 2016.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Kartal, Z. (1998): İşçi Dövizi Transferlerinin Türk Basınında Ele Alınışı: Hürriyet Gazetesi Örneği, Ekonomi ve Yönetim, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Adapazarı    
 • Kartal, Z. (2014): Dış Göçün Sosyo-Kültürel Boyutu: Emirdağ Örneği, Göç Sıladan Vatana Emirdağ, Aktüel Ofset Eskişehir
 • Kartal, Z. (2015):  Gelişme Teori ve Stratejilerinin Yerel Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi: Emirdağ Ölçeğinde Yapılması Gerekenler, Emirdağ Sempozyumu, Haser Matbaa, Eskişehir

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Kartal, Z. (2007):  Kavramsal ve Tarihsel Yönleriyle Küreselleşme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 251-264
 • Kartal, Z.  (2008): Gelişme ve Ekonomik Modeller,  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31,115-124
 • Kartal, Z. (2008): GATT ve Uruguay-Raund: Gelişmekte Olan Ülkelerin Dünya Ticaretindeki Yapısal Bağımlılıklarının Artması, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 177-207
 • Kartal, Z. (2009):   Die Türkische Arbeitsemigration Und Ihre Bedeutung Für DieÖkonomische Entwicklung Der Türkei:Die Einschätzung In Der Türkischen Und Ausgewählten Deutschen Fachliteratur, Kazancı, Hakemli Hukuk Dergisi, 53-54, 144-188
 • Kartal, Z.   (1988): İşçi Dövizi Transferlerinin Türk Basınında Ele Alınışı (Hürriyet Gazetesi Örneği), Ekonomi ve Yönetim, Editör Doç. Dr. Mehmet Duman, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Adapazarı, 277-285,
 • Kartal, Z.  (2009): Gelişmekte Olan Ülkelerde Borç Krizi ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı 32, Yıl: 16, Cilt 8, 243-259
 •  Kartal, Z.  (1997): Gelişme Kavramı Üzerine, İktisat Dergisi, Sayı: 372, 37-45 Ekim
 • Kartal, Z.  (2011): AB Uyum Sürecinin Türk KOBİ’leri Üzerine Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 30, 29-38
 • Kartal, Z. (2015): Marxist Toplumsal Gelişme Aşamaları ile Rostow’un Gelişme Aşamaları Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10-2, Sayı: AĞUSTOS

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Yürütücü: Jugend Ohne Zukunft (Geleceği Olmayan Gençlik)”, Alman Sendikalar Birliği (DGB)  Projesi (1995)
 • Yürrütücü;Yerel Kalkınma Kuramları Çerçevesinde Emirdağ İlçesi’nin Sosyoloji Açısından Göç Bağlantılı Sosyo-Ekonomik Transformasyon Sürecinin İncelenmesi ve Gelecek Perspektifi (1950-2014), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (BAP) Projesi, 2016… (Proje devam ediyor)

İdari Görevler :

 • Müdür Yardımcsı, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998 – 1999)
 • Müdür, Sakarya Üniversitesi, Spor Yüksek Okulu, (2000- 2001)  
 • Anabilim Başkanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü, Kalkınma İktisadı ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı (2002 - ……._)