Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
 • Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Girişimcilik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1395
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Selçuk Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Yönetim Ve Organizasyon

Sakarya Üniversitesi

2003

Doktora

Yönetim Ve Organizasyon

Sakarya Üniversitesi

2011

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2002-2011

Ar. Gör. Dr. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2011

Yar. Doç. Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2011- 2016

Yar. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2016- Halen

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • MUMCU, Ahmet, M. S. DÖVEN. (2016). Etik İklim Ve Algılanan Örgütsel Adalet İlişkisi: Tokat İli Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İş Ahlakı Dergisi, 9, 113–152.
 • AĞCA Yılmaz, M. S. DÖVEN (2016) “Liderlik Davranışının Örgütsel Vatandaşlığa Ve Alt Boyutlarına Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.3, s.845-864.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Ertaş F. C., H. Sadaklıoğlu, M. S. DÖVEN (2013), “Türk Yükseköğretim Sisteminde Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirme Çabaları”, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Elazığ 15-15 Mayıs 2013
 • Barca M., M. S. DÖVEN (2013) “Türkiye’deki Şehirlerin Rekabetçiliklerinin İncelenmesi”, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Elazığ 15-15 Mayıs 2013
 • E. Boyraz, H. Sadaklıoğlu, M. S. DÖVEN (2008), “Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Tutundurma Faaliyetlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi”, Uluslararası 5. STK’lar Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 24-26 Ekim 2008 Çanakkale ss 963-973

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Özyer K., S. Polatçı, M.S. Döven (2015) (Editör) “Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabi” Tokat
 • Döven M. S. (2014) “Kümelenme” içinde Ed. Paksoy M. , “Çağdaş Yönetim Teknikleri”, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum
 • Karadal H., M. Hızıroğlu, M. S. Döven (2013), “Aksaray Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Küme Potansiyeli Analizi” içinde ed. Barca M., Karadal H., Hızıroğlu, M., “Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi Ve Gelişim Stratejileri” Aksaray 2013
 • Hızıroğlu A., M. Hızıroğlu, M. S. Döven (2013), “Aksaray İnşaat Malzemeleri İş Kolu Küme Potansiyeli Analizi” içinde ed. Barca M., Karadal H., Hızıroğlu, M., “Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi Ve Gelişim Stratejileri” Aksaray 2013
 • Döven M. S., H. Karadal, A. Hızıroğlu (2013), “Aksaray İli Süt ve Süt Ürünleri Sanayisinin Küme Potansiyeli Analizi” içinde ed. Barca M., Karadal H., Hızıroğlu, M., “Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi Ve Gelişim Stratejileri” Aksaray 2013
 • Barca M., B. Gülçubuk, H. Karadal, K. ARIBAŞ, M. Hızıroğlu, A. Hızıroğlu, M. S. Döven, G. Gündoğdu (2013),  “Aksaray İli İçin Vizyon ve Stratejik Açılımlar” içinde ed. Barca M., Karadal H., Hızıroğlu, M., “Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi Ve Gelişim Stratejileri” Aksaray 2013
 • Barca M., B. Gülçubuk, H. Karadal, K. ARIBAŞ, M. Hızıroğlu, A. Hızıroğlu, M. S. Döven, G. Gündoğdu, G. Serter, A. R. Demirel (2013), “Şehrin Ekonomik Dinamikleri İle İlgili Projeler” içinde ed. Barca M., Karadal H., Hızıroğlu, M., “Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi Ve Gelişim Stratejileri” Aksaray 2013
 • Sadaklıoğlu H., M. S. DÖVEN (2012),”Marka Kent Yolunda İlk Adım” Tokat Ticaret ve Sanayi Odası” Tokat
 • ERTAŞ F. C., M. S. DÖVEN, K. ÖZYER (2011)”Tokat İli Mermer Endüstrisi Sektör Araştırması Ve Rekabetçilik Analizi” Tokat Valiliği 2011, Tokat
 • Ertaş F, K Ardıç, A Başarır, H Sadaklıoğlu, E Boyraz, E Aslan M, S DÖVEN (2008),Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:8, Tokat
 • Barca M., M. S. DÖVEN ve Taşkın K. (2006), "Uluslararası Pazarlarda Türk Gıda Sektörünün Rekabet Gücü ve İhracatta Aranan Kriterler / Karşılaşılan Engeller" İTO yayınları, Yayın no: 2006-24, İstanbul

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Döven M. S. (2013) “Şehir Rekabetçiliğinin Ölçümü: Literatür İncelemesi” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Yıl: 2013, Cilt: 8 Sayı: 1
 • Gürpınar K., M. S. DÖVEN (2007) “Stratejik Yönetim Perspektifinden Türk Mobilya Sektörünün Rekabet Durumunun Analizi Ve Değerlendirilmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:IX Sayı:1 Yıl: Haziran-2007
 • Barca M., M. S. DÖVEN (2007) “Şehir Rekabeti İçin Cevaplanması Gereken Sorular” Yerel Siyaset yıl:2 sayı:22-Ekim
 • Ardıç K. ve M. S. DÖVEN (2004), “Türkiye’de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çevresinde Bir Uygulama”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:2.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • DÖVEN M. S. , BOYRAZ E.(2015) “Üniversiteler Rekabet Ve Rakip Kavramlarına Vurgu Yapıyorlar Mı? İkinci Dönem Stratejik Planlar Üzerine Bir Araştırma” 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 14-16 Mayıs 2015 Muğla
 • IRK E., M. S. DÖVEN (2014), “Şirketler Yönetici Adaylarında Ne Arıyor? “Kariyer.Net” Sitesinde Bir Araştırma” 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi,22-24 Mayıs 2014, Konya
 • IRK E., M. S. DÖVEN (2013), “Yönetim Ve Organizasyon Kongrelerinde Bildiri-Makale İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 30 Mayıs- 1 Haziran, Kütahya.
 • ŞAHİN D., M. S. DÖVEN, (2011) “Üniversiteler Stratejik Planlarında Bölgesel Kalkınmaya Ne Kadar Vurgu Yapıyorlar?, 26. Türkiye Maliye Kongresi, Harran Üniversitesi, 02-05 Mayıs 2011, Şanlıurfa
 • DÖVEN M. S. (2008) “Kent Rekabetçiliği Küçük Ölçekli Kentler İçin Ne Anlama Gelmektedir? Bingöl Örneği” II Bingöl Sempozyumu Ss 122 133
 • DÖVEN, M. Said, G. Bozkurt ve K. Ardıç (2005., “360 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Akademik Personel Üzerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Uygulama (GOP Üniversite Örneği)”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, 29-31 Mayıs, İstanbul.
 • DÖVEN, M. S., Coşkun R. (2005), “Türk Bilim Cemaatinin Bilimsel Duruşu (Yönetim Organizasyon Kongre Bildirileri Örneği)” 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, 29-31 Mayıs, İstanbul.
 • ÇINAR, H., M. Said DÖVEN ve K. Ardıç (2005), “Özel Markaların Tercih Edilebilirliğini Artırmada Fiyat Dışı Boyutlarda Rekabet Edebilmek İçin Müşteri Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat Örneği)”, Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan , Gaziantep

Hakemlikler:

 • Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi (BEYDER)
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Marka Kent Sandıklı Sempozyumu
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • “81 İle 81 Akademik Danışman Atanması” Projesi, Tokat İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı, TOBB, 2014
 • Marka Kent Yolunda İlk Adım Projesi, Uzman, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2012
 • Kadınşehri Projesi, Eğitmen (Girişimcilik), İKGOP AB Projesi, 2011 Yozgat Kadışehri
 • Kadınlar İşte Projesi, Eğitmen (Girişimcilik), İKGOP AB Projesi, 2011 Tokat
 • Mermer Sektörünün Analizi Projesi, Kümelenme Uzmanı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011
 • Aksaray İlinin Kalkınma Stratejisi’nin Belirlenmesi, Rekabet Uzman, Aksaray Valiliği, 2009-2010
 • "Uluslararası Pazarlarda Türk Gıda Sektörünün Rekabet Gücü ve İhracatta Aranan Kriterler / Karşılaşılan Engeller" Araştırmacı, İstanbul Ticaret Odası, 2006, Araştırma Projesi

İdari Görevler :

 • Yürütme Kurulu Sekreteri   -   5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (15-17 Haziran 2006 Tokat)   -   2005-2006
 • Müdür Yardımcısı   -   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi   -   2012- 2014
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı   -   Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü   -   2014-2016
 • Yürütme Kurulu Üyesi   -   3. Örgütsel Davranış Kongresi (06-07/ Kasım 2015 TOKAT)    -   2014-2015