Prof. Dr. Selami SEZGİN
Prof. Dr. Selami SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Kamu Ekonomisi, Savunma Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1755
 • Kişisel Web Alanı: selamisezgin.ogu.edu.tr
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-6
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Öğrenim Bilgisi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

İktisat, PhD in Economics

York Üniversitesi, York, İngiltere

2000

Y. Lisans

İktisat, MA in Economics of Law and Regulation

Leicester Universitesi, Leicester, İngiltere

1995

Lisans

Maliye

Uludağ Üniversitesi

1985

 

       Görevler:

Görev Unvanı

Görevler

Yıl

Prof. Dr.

İİBF İktisat Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-

Prof. Dr.

İİBF Maliye Bölümü Pamukkale Üniversitesi

2008-2012

Doç. Dr.

İİBF Maliye Bölümü Kırgız Türk Manas Üniversitesi

2007-2008

Doç. Dr.

İİBF Maliye Bölümü Pamukkale Üniversitesi

2003-2007

Yrd. Doç. Dr.

İİBF Maliye Bölümü Pamukkale Üniversitesi

2001- 2003

Dr. Öğr. Gör.

İİBF Maliye Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi

2000-2001

Ar.Gör.

İİBF Maliye Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi

1993-1999

Uzman

Milli Savunma Bakanlığı

1988-1989

1990-1993-

 

Türkiye Halk Bankası, İstanbul Şubesi

1989-1990

 

 

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. SEZGİN ŞENNUR, SEZGİN SELAMİ (2019). Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(5), 1-16.
 2. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Sanayi: Genel Bir Bakış. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 5(12), 1-19.
 3. ERDEM MEHMET SAMET,SEZGİN SELAMİ (2018). Savunma Harcamaları- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dünya Ve Türkiye’nin Genel Bir Görünümü. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 315-333.
 4. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ,SARUÇ NACİ TOLGA (2018). Economics of Turkish Aerospace Industry. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 23-40.
 5. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). Ortadoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 205-223., Doi: 10.17541/optimum.433404
 6. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). Ekonomi ve Askeri Darbeler İlişkisi. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 5(6), 375-387.
 7. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2017). POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ VE TÜRKİYE’DE SEÇİMLER. Journal of Life Economics, 4(13), 17-34., Doi: 10.15637/jlecon.189
 8. FERİDUN METE,SEZGİN SELAMİ (2008). REGIONAL UNDERDEVELOPMENT AND TERRORISM THE CASE OF SOUTH EASTERN TURKEY. Defence and Peace Economics, 19(3), 225-233., Doi: 10.1080/10242690801972196
 9. SEZGİN SELAMİ,YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE (2005). Military Expenditure and Democracy A Cross Country Evidence. Transition Studies Review, 12(1), 93-100.
 10. YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE,SEZGİN SELAMİ,ÖCAL NADİR (2005). MILITARY EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN MIDDLE EASTERN COUNTRIES A DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS. Defence and Peace Economics, 16(4), 283-295., Doi: 10.1080/10242690500114751
 11. SEZGİN SELAMİ,KARAGÖL ERDAL TANAS (2004). Do defence expenditures increase debt rescheduling in Turkey Probitmodel approach. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 15(5), 471- 480., Doi: 10.1080/1024269042000215921
 12. SEZGİN SELAMİ (2004). An empirical note on external debt and defence expenditures in Turkey. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 15(2), 199-203., Doi: 10.1080/1024269032000110568
 13.  Sezgin S , Yildirim J (2003). Introduction Symposium on Defence Economics. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 14(2), 105-106., Doi: 10.1080/1024269032000063633
 14. YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE,SEZGİN SELAMİ (2003). Military expenditure and employment in Turkey. Defence and Peace Economics, 14(2), 129-139., Doi: 10.1080/10242690302919
 15. YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE,SEZGİN SELAMİ (2002). Defence Education and Health Expenditures inTurkey 1924 96. Journal of Peace Research, 39(5), 569-580., Doi:10.1177/0022343302039005004
 16. Yildirim J , Sezgin S (2002). Introduction The economics of military affairs in Greece and Turkey.DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 13(2), 81-83., Doi: 10.1080/10430710290014693
 17. SEZGİN SELAMİ,YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE (2002). The demand for Turkish defence expenditure.DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 13(2), 121-128., Doi: 10.1080/10430710290014729
 18. Sezgin S , Hartley K (2001). Untitled Introduction. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 12(1), 1-3., Doi: 10.1080/10430710108404973
 19. SEZGİN SELAMİ (2001). An empirical analysis of Turkey s defence growth relationships withamulti equation model 1956 1994. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 12(1), 69-86., Doi: 10.1080/10430710108404977
 20. SEZGİN SELAMİ (2000). Defence expenditure and economic growth in Turkey: a disaggregated analysis. Yapi Kredi Economic Review, 11(2), 67-78.
 21. SEZGİN SELAMİ (2000). A note on defence spending in Turkey New findings. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 11(4), 427-435., Doi: 10.1080/10430710008404957
 22. SEZGİN SELAMİ (2000). A casual analysis of Turkish defence-growth relationships. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 55(2), 112-123.
 23. SEZGİN SELAMİ (1997). Country survey X Defence spending in Turkey. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 8(4), 381-409., Doi: 10.1080/10430719708404887

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

 1. SEZGİN SELAMİ,ŞENGÜR MEHMET (2019). Din ve Savunma Harcamaları (Religion and Defence Expenditure)27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA. , 1-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1(1), 1-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 2. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2019). Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış, 27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1-16. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5124533)
 3.  ERDEM MEHMET SAMET,SEZGİN SELAMİ (2018). Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1960-2015). ASEADIV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 4. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2018). Türkiye’de Seçimler, Ekonomi ve Terör İlişkisi. ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 5. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). OrtaDoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). Askeri Darbeleri Ekonomi Politiği. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 7. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). OrtaDoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 8. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2017). Türkiye’de Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics, 1(1), 71-71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 9. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2017). Dünya Ticareti ve Terör İlişkisi. II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 1(1), 357-358. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 10. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2017). Darbelerin Ekonomik Etkileri. II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 1(1), 327-328. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 11. SEZGİN SELAMİ,KÖPRÜCÜ YILMAZ (2017). The Effect of Institutions and Conflict on Economic Performance. 32nd INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE, 1(1), 18-21. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 12. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2016). Political Budget Cycles and Elections in Turkey. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 13. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2016). Company survey of Turkish Aerospace Industry. 20th Annual International Conference on Economics and Security (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 14. SEZGİN SELAMİ (2015). Terrorism and Tourism The Case of Turkey. International Conference on Tourism (ICOT2015) under the theme: "From Tourism Policy into Practice: Issues and challenges in engaging policy makers and end users (Özet Bildiri/)
 15. SEZGİN SELAMİ (2002). Turkey’s defence expenditures and debt burden,. 6thMiddlesex Conference on Economics and Security, June 2002, London. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 16. Yildirim J , Sezgin S (2002). Introduction The economics of military affairs in Greece and Turkey.DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 13(2), 81-83., Doi: 10.1080/10430710290014693
 17. SEZGİN SELAMİ,YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE (2002). The demand for Turkish defence expenditure.DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 13(2), 121-128., Doi: 10.1080/10430710290014729
 18. Sezgin S , Hartley K (2001). Untitled Introduction. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 12(1), 1-3., Doi: 10.1080/10430710108404973
 19. SEZGİN SELAMİ (2001). An empirical analysis of Turkey s defence growth relationships withamulti equation model 1956 1994. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 12(1), 69-86., Doi: 10.1080/10430710108404977
 20. SEZGİN SELAMİ (2000). Defence expenditure and economic growth in Turkey: a disaggregated analysis. Yapi Kredi Economic Review, 11(2), 67-78.
 21. SEZGİN SELAMİ (2000). A note on defence spending in Turkey New findings. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 11(4), 427-435., Doi: 10.1080/10430710008404957
 22. SEZGİN SELAMİ (2000). A casual analysis of Turkish defence-growth relationships. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 55(2), 112-123.
 23. SEZGİN SELAMİ (1997). Country survey X Defence spending in Turkey. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, 8(4), 381-409., Doi: 10.1080/10430719708404887
 24. SEZGİN SELAMİ,ŞENGÜR MEHMET (2019). Din ve Savunma Harcamaları (Religion and Defence Expenditure)27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA. , 1-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1(1), 1-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 25. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2019). Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış, 27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1-16. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5124533)
 26.  ERDEM MEHMET SAMET,SEZGİN SELAMİ (2018). Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1960-2015). ASEADIV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 27. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2018). Türkiye’de Seçimler, Ekonomi ve Terör İlişkisi. ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 28. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). OrtaDoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 29. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). Askeri Darbeleri Ekonomi Politiği. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 30. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2018). OrtaDoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 31. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2017). Türkiye’de Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics, 1(1), 71-71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 32. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2017). Dünya Ticareti ve Terör İlişkisi. II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 1(1), 357-358. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 33. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2017). Darbelerin Ekonomik Etkileri. II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 1(1), 327-328. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 34. SEZGİN SELAMİ,KÖPRÜCÜ YILMAZ (2017). The Effect of Institutions and Conflict on Economic Performance. 32nd INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE, 1(1), 18-21. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 35. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2016). Political Budget Cycles and Elections in Turkey. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 36. SEZGİN SELAMİ,SEZGİN ŞENNUR (2016). Company survey of Turkish Aerospace Industry. 20th Annual International Conference on Economics and Security (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 37. SEZGİN SELAMİ (2015). Terrorism and Tourism The Case of Turkey. International Conference on Tourism (ICOT2015) under the theme: "From Tourism Policy into Practice: Issues and challenges in engaging policy makers and end users (Özet Bildiri/)
 38. SEZGİN SELAMİ (2002). Turkey’s defence expenditures and debt burden,. 6thMiddlesex Conference on Economics and Security, June 2002, London. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 1. Turkey: Defence Industry, Bölüm adı:(The Economics of the Global Defence Industry) (2019)., SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ, Taylor and Francis, London, Editör:Jean Belin and Keith Hartley, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 592, ISBN:978-1138608092, İngilizce(Bilimsel Kitap)
 2. İnsan Ahlak ve İktisat, Bölüm adı:(Ekonomi Güvenliği: Darbe Terör ve İktisat) (2018)., SEZGİN SELAMİ, Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, Editör:Musa Kazım Arıcan, Muhammed Enes Kala ve Yunus Emre Aydınbaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:978-975-7382-95-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 3. Issues in Public Sector Economics, Bölüm adı:(The Effect of Institutions and Conflict on . Economic Performance) (2017)., SEZGİN SELAMİ,KÖPRÜCÜ YILMAZ, Peter Lang GmbH, Editör: Adnan Gerçek Sacit Hadi Akdede, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 222, ISBN:978-3-631-74201-3,
  İngilizce(Bilimsel Kitap)
 4. Türkiye Ekonomisi, Bölüm adı:(KAMU EKONOMİSİNDE GELİŞMELER) (2015)., SEZGİN SELAMİ, Anadolu Üniversitesi, Editör:Metin Toprak ve Nazım Çatalbaş, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 30, ISBN:978-975-06-1562-7, Türkçe(Ders Kitabı)
 5. Handbook of Conflict Economics, Bölüm adı:(Economics of Conflict: Turkey’s Experience) (2011)., Şennur Sezgin, Selami Sezgin, Nova Science Publishers, Editör:D. Braddon and K. Hartley, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978 1 84844 649, İngilizce(Bilimsel Kitap)
 6. Maliye Söyleşileri (2007)., SEZGİN SELAMİ,DEYNELİ FATİH, Naturel Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-975-6422-35-9, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 7. The Elgar Companion to Public Economics Empirical Public Economics, Bölüm adı:(The Demand for Military Spending in Middle Eastern Countries and Turkey) (2006)., Yıldırım Julide, Sezgin Selami, Ocal Nadir, Edward Elgar Publishing, Editör:Ott, A. and Cebula, R, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978 1 84376 957 6, İngilizce(Bilimsel Kitap)
 8. Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Bölüm adı:(Avrupa Birliği, Türkiye ve Savunma Harcamaları) (2004)., SEZGİN SELAMİ, SPK yayın No:177, Editör:Turgay Berksoy, Abdülkadir Işık, Sayfa Sayısı 19, ISBN:975-6951-80-X, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 9. Greece and Turkey in the 21st Century: Conflict or Cooperation.A Political Economy Perspective, Bölüm adı:(A disaggregated analysis of defence expenditure and economic growth: The case of Turkey and Greece) (2003)., SEZGİN SELAMİ, Nova Science Publisher, Editör:Kollias, Christos, Gunluk-Senesen, Gulay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 279, ISBN:978-1-59033-753-0, İngilizce(Bilimsel Kitap),
 10. Arming the South The Economics of Military Expenditure Arms Production and Arms Trade in Developing Countries, Bölüm adı:(A System Estimation of the Defense-Growth Relation in Turkey) (2002)., YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE,SEZGİN SELAMİ, Palgrave Macmillan , Editör:Jurgen Brauer and J. Paul Dunne, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26, ISBN:9780333754405, İngilizce(Bilimsel Kitap),
 11.  The Economics of Regional Security NATO the Mediterranean and South Africa, Bölüm adı:(The Defense-Growth Relation: Evidence from Greece) (2000)., SEZGİN SELAMİ, Harwood Academic Publishers, Editör:Jurgen Brauer and Keith Hartley, Sayfa Sayısı 24, ISBN:90-5823-070-8, İngilizce(Bilimsel Kitap)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. SEZGİN SELAMİ,YILDIRIM TUBA (2015). Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği. Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 10(2), 123-140.
 2. SEZGİN ŞENNUR,SEZGİN SELAMİ (2008). Güneydoğu Terör Olaylarının Ekonomik Sonuçları. Akademik İncelemeler Dergisi, 3(1), 1-22.
 3. SEZGİN SELAMİ (2004). Savunma Harcamaları Terörizm ve Ekonomi. Stradigma, 1(1),
 4. SEZGİN SELAMİ (2000). Defence Expenditure and Economic Growth in Turkey and Greece: A Cointegration Analysis. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 1(1), 2-12.
 5. SEZGİN SELAMİ,ÇOBAN HİLMİ (2004). Vergi Mükelleflerinin Davranışları Üzerine Ampirik Bir İnceleme Denizli Örneği. 19 Maliye Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2610951)

Editörlük

 1. BİLTÜRK, The Journal of Economics and Related Studies (Alan endeksleri), Dergi, Editör, 2019 sayı 3
 2. BİLTÜRK, The Journal of Economics and Related Studies (Alan endeksleri), Dergi, Editör, 2019 sayı 2
 3. BİLTÜRK, The Journal of Economics and Related Studies (Alan endeksleri), Dergi, Editör, 2019 sayı 1
 4. Selami Sezgin, Mehmet Şentürk Makroekonomi: Politika ve Uygulama, (Mishkin, F. S. Macroeconomics: Policy & Practice, 2nd Edition) Prentice Hall. Nobel Akademik Yay. Eğ. Dan. Tic. Ltd.Şti.(2018) Çeviri editörü
 5. Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eskişehir Osmangazi University, 01.01.2015 -02.08.2016
 6. Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı Ekim 2005 (Editörler: Selami Sezgin, Fatih Deyneli, Sevinç Yaraşır, Elvan Teke)
 7. Defence and Peace Economics Special Issue, Symposium on Defence Economics.  Guest Editor (with Julide Yıldırım), 14 (3). (2003)
 8. Defence and Peace Economics Special Issue on Military Affairs in Turkey and Greece.  Guest Editor, 13, (2) (2002)
 9. Defence and Peace Economics Special Issue on Economics Aspects of Defence in Turkey and Greece. Guest Editor, 12, (1), (2001).

Kitap İncelemesi:

 1. Sezgin, S. (1997) "Book Review. Economics of Defense and Peace Dividend in Turkey: Süleyman Özmucur, 1997 Boğaziçi University Printhouse," Defence and Peace Economics, 8, (2), (1997).

Uluslararası Dergilerde Hakemlik:

 1. Defence and Peace Economics
 2. Journal of Peace Research
 3. Telecommunications Policy
 4. Journal of Life Economics

İdari Görevler :

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi IIBF, 2012-2016
 • Fakülte Profesör Temsilcisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi IIBF, 2012-2016
 • Maliye Bölüm Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, IIBF, Maliye Bölümü 14.11.2008-14.11.2011
 • Müdür, Pamukkale Üniversitesi, Turizm Işletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu 15.08.2009-17.03.2011
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan Vekili, Pamukkale Üniversitesi, IIBF, 14.09.2009-23.03.2010
 • Dekan Yardımcısı, Pamukkale Üniversitesi, IIBF, 01.12.2008-26.03.2010
 • Maliye Bölüm Başkanı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, IIBF, 15.11.2007-31.08.2008
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, IIBF, 2007-2008
 • Fakülte Doçent Temsilcisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, IIBF, 2007-2008
 • Maliye Bölüm Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, IIBF, Maliye Bölümü 5.1.2004-1.9.2007
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi IIBF. 2006-2008
 • Fakülte Doçent Temsilcisi, Pamukkale Üniversitesi, IIBF, 2006-2008
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-2007
 • Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü 2002-2012
 • SAREM (Stratejik Araştırmalar Etüt Merkezi) Dış Uzmanlar Kurulu Üyesi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı 2002-2009
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlar Kurulu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi IIBF. 2002-2007

Komisyon Görevleri :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi (BEK) 2012-
 • Pamukkale Üniversitesi Üniversite Burs Komisyonu Başkanı 2009-2011
 • Pamukkale Üniversitesi Etik Kurul Üyesi 2009-2011
 • Pamukkale Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi 2009-2010
 • Pamukkale Üniversitesi, IIBF Farabi Koordinatörü 2009-2010
 • Pamukkale Üniversitesi, IIBF Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 2009-2010

    Tezler

 • Yüksek Lisans Tezi “Price Cap Regulation in Theory and Practice: An Example of British Telecommunications,”  yayınlanmamış master tezi, Leicester University, Leicester, UK. (1995). Danışman: Ian Bradley Leicester University, Department of Economics, Leicester İngiltere
 • Doktora Tezi: “An Empirical Analysis of Defence Expenditure and Economic Growth in Turkey and Greece,”  yayınlanmamış doktora tezi, University of York, York, UK. (2000). Danışman: Professor Keith Hartley, University of York, Department of Economics and Related Studies, York İngiltere

     Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

 1. BUDAK HİLAL, (2018). Savunma sanayi, savunma harcamaları ve istihdam ilişkisi: Türkiye örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Anabilim Dalı
 2. KILIÇ EBRU, (2018). Terör olaylarının makroekonomik sonuçları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Anabilim Dalı
 3. DEMİRTAŞ BERKANT, (2017). Ekonomik krizler ve siyasi gelişmelerin Antalya turizmine yansımaları: Rusya pazarı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- İktisat Anabilim Dalı
 4. ALTINGÖZ SEMRA, (2011). Emlak vergisi ve belediye gelirleri içindeki payı, Pamukkale Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü-Maliye Anabilim Dalı
 5. UYÇUBEKKIZI, TOLKUN, (2008) “Kırgızistan’da Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri,” Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
 6. OKTAR OĞUZ, (2007). İş dünyasında silahlı kuvvetler, Pamukkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Maliye Anabilim Dalı
 7. DEMİR EVRİM, (2006). İlköğretim hizmetinin özel ve kamu kesimince sunulmasının etkinliğinin ölçülmesi ve denizli örneği, Pamukkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-
 8. DEYNELİ FATİH, (2005). Türkiye'de vergi yükü ve Denizli örneği, Pamukkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Maliye Anabilim Dalı
 9. TEKE ELVAN, (2004). Vergilerin uyum maliyetleri: Denizli örneği, Pamukkale Üniversitesi-Sosyal
  Bilimler Enstitüsü-Maliye Anabilim Dalı

Doktora

 1. ERDEM MEHMET SAMET, (2018). Savunma ekonomisi üzerine üç makale, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Anabilim Dalı

Ödüller:

 • 1993 YÖK, Yurt Dışı Lisans Eğitimi (YLS) Bursu (1993-1999)
 • 2001 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Üstün Başarılı Genç Bilimci Ödülü TUBA-GEBIP (2001-2003)

      Diğer:

 • Sezgin Selami (2003) “Turkey: From Ottoman Art to Government Inefficiency” inEditors Peter Batchelor and Keith Krause, Small Arms Survey: Development Denied, Oxford University Pres. 31-32
 • Yayın kurulu üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2015-2016
 • Vergi Raporu Dergisi,  Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi 2006-
 • Sanat Ekonomisi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1-2 Aralık 2006
 • Sosyoekonomi Hakem Kurulu Üyesi 2009-
 • 2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan, October 24-27, 2007 (Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi)
 • Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği (2007-2008)
 • XX. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • XX. Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Komitesi Başkanı
 • XXI. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • XXII. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • XXIII. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği

Akademik Ziyaretler: 

 • Ağustos 2012 Centre for Defence Economics, University of York, York UK
 • Eylül 2007-Ağustos 2008 Kırgız Türk Manas Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü, Bişkek Kırgızistan
 • Haziran 2007 The School of Economic Disciplines, Universität Siegen, Siegen-Germany
 • Ekim-Kasım 2005 The School of Economic Disciplines, Universität Siegen, Siegen-Germany
 • Temmuz Ağustos 2004 Centre for Defence Economics, University of York, York UK
 • Temmuz Ağustos 2003 Centre for Defence Economics, University of York, York UK
 • Temmuz Ağustos 2002 Centre for Defence Economics, University of York, York UK
 • Temmuz Ağustos 2001 Centre for Defence Economics, University of York, York UK