Arş. Gör. Dr. Mahmut Sami İŞLEK
Arş. Gör. Dr. Mahmut Sami İŞLEK
 • Araştırma Alanları: Pazarlama Teorisi, Tüketici Kültürü, Sosyal Medya
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Pazarlama

Anadolu Üniversitesi

2013-2019

Yüksek Lisans

İşletme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2009-2012

Lisans

İşletme / İngilizce İşletme Programı

Anadolu Üniversitesi

2004- 2009

 
 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü

2009-2014

Misafir Araştırmacı

Twente Üniversitesi – NIKOS

2012-2012

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü

2014-2014

Araştırma Görevlisi

Anadolu Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014-2018

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü

2018-2019

Araştırma Görevlisi Doktor Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü 2019-...
 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Ömer Torlak, Müjdat Özmen, Muhammet Ali Tiltay, Mahmut Sami İşlek, Ufuk Ay, (2018) "Ritual as assemblage: feast of sacrifice experiences of Turkish consumers", Journal of Islamic Marketing (SCOPUS, ESCI), https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0091 
 • Çakmak, MN, İşlek, MS & Keskin, U (2017). Türk Futbol Kültürünün Küreselleşme Kavram ve Süreçleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 125-133.
 • Torlak, Ö, Tiltay, MA, İşlek, MS & Ay, U (2017). Türkiye’de Kâr Amaçsız Örgütlerde Pazarlama Çalışmaları (1999 – 2015): Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Mevcut Durum ve Yönelimler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Pazarlama Kongresi Özel Sayısı, 170-188.
 • Büyük, K, İşlek, MS, Çakmak, MN & Tiltay, MA (2016). Yöneticilerin ve Çalışanların Bakış Açısıyla Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Motivasyonları, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 303-323.
 • Başaran Alagöz, S, Ekici, N & İşlek, MS (2011). Brand Communities in the Axis of Socializing Customers Sample of Volkswagen Beetle Owners Turkey, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 11(3), 465-477.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Altunoğlu, A, Keskin, U, Büyük, K, Altunoğlu, M, İşlek, MS,  Çakmak, MN &  Kaşıkara, S (2018). Açıkögretim Sisteminin Görünen Yüzü: Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Bürolarının Örgüt Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi. Açıkögretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 96-116.
 • Erdoğan, BZ & İşlek, MS (2013). Pazarlamaya Farklı Yaklaşımlar ve Kültürün Bu Yaklaşımlar Üzerindeki Rolü Anglo Sakson Alp Germen ve Anadolu Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 6(12), 117-138.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Erdoğan, BZ &  İşlek MS (2018). Bilim Olarak Pazarlama, Bölüm adı: Pazarlama, Toplum ve İşletme Etkileşimi, Beta, Editör: Erdoğan Bayram Zafer, Basım sayısı:1, Sayfa: 45-67, ISBN: 978-605-242-184-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Erdoğan, BZ &  İşlek MS  (2018). Bilim Olarak Pazarlama, Bölüm adı: Pazarlama ve Antropoloji Etkileşimi, Beta, Editör: Erdoğan Bayram Zafer, Basım sayısı:1, Sayfa: 125-138, ISBN: 978-605-242-184-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Erdoğan, BZ &  İşlek MS  (2018). Bilim Olarak Pazarlama, Bölüm adı: Pazarlamaya Erdem Yönlü Yaklaşım, Beta, Editör: Erdoğan Bayram Zafer, Basım sayısı:1, Sayfa: 185-206, ISBN: 978-605-242-184-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Erdoğan, BZ &  İşlek MS (2018). Bilim Olarak Pazarlama, Bölüm adı: Değer Yaratım ve Paylaşım Süreci Olarak Pazarlama, Beta, Editör: Erdoğan Bayram Zafer, Basım sayısı:1, Sayfa: 207-226, ISBN: 978-605-242-184-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Tiltay, MA & İşlek, MS (2017). Web Tasarımı Satış ve Pazarlama, Bölüm Adı: Web Tasarımında Müşteri Hizmetleri ve Desteği, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi, Editör: Muhammet Ali Tiltay, ISBN:978-975-06-2224-3, Bölüm Sayfaları:74 -101
 • Tiltay, MA & İşlek, MS (2016). Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Bölüm Adı: İş Yaşamında İknanın Gücü, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi, Editör: Köksal Büyük, ISBN:978-975-06-1926-7, Bölüm Sayfaları:88 -108
 • Tiltay, MA & İşlek, MS (2016). Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Bölüm Adı: Sözsüz İletişim, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi, Editör: Köksal Büyük, ISBN:978-975-06-1926-7, Bölüm Sayfaları:24 -49

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Karababa, E,  İşlek, MS, Ay U(2018). Assemblages of Denim: Transforming from Mundane to Remarkable Consumption Object. 2018 Association for Consumer Research Annual Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Erdoğan, BZ, Doğan, S,  İşlek, MS (2018). A Longitudinal Study of Turkish Marketing Academia: What has changed, what has not in a decade?. 2018 Global Marketing Conference at Tokyo, 36-49. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Torlak, Ö, Özmen, M, Tiltay, MA,  İşlek, MS & Ay, U (2017). Assembling the Ritual: Consumer Experiences in a Diverse Network. 2017 Association for Consumer Research Conference, 45, 1062-1062. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • İşlek, MS, Çakmak, MN, Keskin, U. (2017). Uluslararası Öğrenci Akademilerinde Yerel Paydaş Deneyimleri: Eskişehir İlinde Nitel Bir Araştırma, 3. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim 2017, Konya. Tam Metin Bildiri
 • Erdoğan, BZ, Torlak, Ö, Özmen, M, İşlek MS (2017). The Journey of Marketing: From East to West and Back, 8th Global Islamic Marketing Co nference , 3 – 5 Mayıs 2017, Alanya. Tam Metin Bildiri
 • Tiltay, MA & İşlek, MS (2016). Volunteer Management of Local and National Nonprofit Organizations: An Exploratory Study from Turkey, 45. ARNOVA (The Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action) Konferansı, 17-19 Kasım 2016, Washington DC, ABD. Poster Bildiri
 • Karababa, E, İşlek MS, Ay, U (2016). Denim Consumption as Assemblage  The Case of Female University Students in Eskişehir, 2016 Consumer Culture Theory Conference (2016 Tüketici Kültürü Teorisi Konferansı), 6-9 Temmuz 2016, Lille, Fransa. Poster Bildiri
 • İşlek, MS, Çakmak, MN, Keskin, U. (2015). Uluslararası Öğrenci Akademisinde Edinilen Deneyimler: Eskişehir 2015 Tecrübe Aktarımı, 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Tam Metin Bildiri
 • Erdoğan, BZ, Torlak, Ö, Yılmaz, C & İşlek, MS (2015). A Historical Approach to Marketing from Anatolia Akhi Organizations, Conference on Historical Analysis & Research in Marketing (CHARM), 28-31 Mayıs 2015, Long Beach, California, ABD. Tam Metin Bildiri
 • Başaran Alagöz, S & İşlek, MS (2011). Sosyal Medyada Kriz ve Kriz İletişimi, 9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23-25 Haziran 2011, Saraybosna, Bosna Hersek. Tam Metin Bildiri
 • Başaran Alagöz, S, Ekici, N & İşlek, MS (2010). Relationship Marketing Approach and An Application in Service Sector Karaman Private Health Organizations, 6th Internatıonal Strategic Management Conference, 8-10 Temmuz 2010, St. Petersburg, Rusya. Tam Metin Bildiri
 • Başaran Alagöz, S, Ekici, N & İşlek, MS (2010). Relationship Marketing Approach And An Application In Service Sector Karaman Private Health Organizations, 6th Internatıonal Strategic Management Conference, 8-10 Temmuz 2010, St. Petersburg, Rusya. Tam Metin Bildiri

Ulusal bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Torlak, Ö, Özmen, M, Tiltay, MA, Ay, U & İşlek, MS (2017). Dini Bir Ritüel Olarak Kurban Bayramı: Türkiye Bağlamında Tüketici Deneyimleri, 22. Pazarlama Kongresi, 28-30 Eylül 2017, Trabzon. Özet Bildiri
 • Torlak, Ö, Tiltay, MA, İşlek, MS  & Ay, U (2016). Türkiye de Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama Çalışmaları 1999 2015 Merkez Çevre İlişkisi Bağlamında Mevcut Durum ve Yönelimler, 21. Pazarlama Kongresi, 6-10 Ekim 2016, Kütahya. Özet Bildiri
 • Öztürk, SA, İşlek, MS, Pala, U & Sağ, İ (2014). Helal Gıda Tüketimine Yönelik Tutumların Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-22 Haziran 2014, Gaziantep. Özet Bildiri
 • Başaran Alagöz, S, İşlek, MS & Burucuoğlu, M (2013). Şikâyet Davranışının Psikografik Faktörlere Göre İncelenmesi Karaman İli Örneği, Ulusal Pazarlama Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Kars. Tam Metin Bildiri

Diğer yayınlar :

 • Erdoğan, BZ, İşlek, MS & Doğan, S (2017) Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?, Türkiye Pazarlama Derneği ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Araştırma Raporu.