Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu Vergi Konseyi Üyeliğine Seçildi
01.02.2018
Öne çıkan görsel

Fakültemiz Dekan Yardımcısı ve Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu, Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından Vergi Konseyi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının “c” bendi uyarınca Vergi Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Onursal Başkanlığını Maliye Bakanının yaptığı ve üyeleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, çeşitli bakanlıkların temsilcileri ile meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen temsilcilerin bulunduğu 57 üyeden oluşan Vergi Konseyi’nin 20 üyesi (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) ise Maliye Bakanı tarafından seçilmektedir.

Vergi Konseyi’nin yönetmelikle belirlenmiş başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, mevzuatla ilgili taslaklar hazırlamak,

b) Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmelerle ve yargı kararlarını izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluşturulması için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek,

c) Üniversitelerle işbirliği içinde ortak projeler geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak,

d) Maliye Bakanı tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,

e) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek,

f) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerileriyle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yaptığı çalışmaları yayınlamak.