TUBİTAK 2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) HAKKINDA DUYURU
4.11.2020
TUBİTAK tarafından, lisans düzeyinde örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerimizin Ar-Ge kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya
teşvik edilmesi amacıyla yeni bir STAR çağrısı hazırlanmıştır. Yeni çağrı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak 1.000 lisans öğrencisi desteklenecektir. Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlamıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: