İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Prof. Dr. Fazıl TEKİN

fazilt@ogu.edu.tr

Telefon: (222) 239 37 50 / 1160

Bölüm: Maliye

 

EĞİTİM

LİSANS                           : Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi1967

Y.LİSANS, DOKTORA : Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimlerAkademisi1973

DOÇENTLİK                 : Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1977

PROFESÖRLÜK           : Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1988

  

YAYINLAR

Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2005.

Fazıl Tekin, Uluslar arası Maliye, (Cilt I) Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 261, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 57 1988.

Fazıl Tekin ve Diğerleri, Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 205, Meteksan Basımevi 1984, 1985 ve 1987 ve Tarih Kurumu Basımevi 1986. 2. Fasikül Üniteleri : 16,17.

Fazıl Tekin ve Diğerleri, Türk Vergi Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 302, Meteksan Basımevi, 1984, 1985, ve 1987, Tarih Kurumu Basımevi 1986. 2. 3. Fasıküller Üniteleri : 18, 19, 22, 28

Fazıl Tekin ve Diğerleri, Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 432 Meteksan 1985 ve 1987, Tarih Kurumu Basımevi 1986. 2. Fasikül, Ünite 15.

Fazıl Tekin, “Mali Tekeller ve Türkiye”de Tütün Tekeli” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 129/79, Eskişehir 1974

Fazıl Tekin, “Artan Oranlılık ve Türk Gelir Vergisindeki Uygulaması” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 192/122 Eskişehir 1978.

Fazıl Tekin ve Diğerleri, Uluslararası Mali İlişkiler, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Yayınları No: 944/514

ÇEVİRİLER

Dr. Spaey “Avrupa ve Ekonomik Gelişme” (Cev. Fazıl Tekin), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları 55/24, Avrupa Ekonomik Topluluğu Enstitüsü Yayınları No: 4 1968. sh. 45

Enrico Barone, “Vergilemenin Matematiksel Teorisine İlişkin Bazı Temel Teoremler”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt XII, Sayı; 1 Ocak 1976, sh.261

E. Fossati, “Doğrusal Programlamanın Kamu Maliyesine Uygulanması”, Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi Cilt V, Sayı 2. Haziran, 1969. sh. 132

EĞİTİM SENARYOLARI

Kamu Maliyesi dersi çerçevesinde A.Ö.F. öğrencileri için hazırlanan ve1985, 1986, 1987 yıllarında yayınlanan “Gelir Vergisi” ve “Türk Gelir Vergisinin Yapısı” adlı T.V. Eğitim Programları.

Türk Vergi Mevzuatı dersi çerçevesinde A.Ö.F. öğrenciler için hazırlanan ve 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yayınlanan “Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı” ve “Gelirin Beyanı” adlı T.V. Eğitim Programları.

Vergi Uygulamaları dersi çerçevesinde A.Ö.F. öğrencileri için hazırlanan, 1987 ve 1988 yıllarında yayınlanan “Vergi Yapısı” adlı T.V. Eğitim Programı.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Fazıl Tekin, “Mali Tekeller”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi Cilt V, Sayı: 1 Ocak 1969, sh.316 (39 sayfa)

Fazıl Tekin, “AET Ülkelerinde Şirket Kazançlarının ve Dağıtılan Kar Paylarının Vergilendirilmesi” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi Cilt V, Sayı: 2 Haziran 1969 . sh. 118 (14 sayfa)

Fazıl Tekin, “Mali Tevzin”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi Cilt XII, Sayı: 1 Ocak 1977, sh. 116 (48 sayfa)

Fazıl Tekin, “Türkiye”de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı” Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı: 1 Haziran 1987, sh. 263 (35 sayfa)

Fazıl Tekin, “Some Characteristics of Turkish Individual Income Tax” Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı: 2 Kasım 1987, sh. 171 (38 sayfa)

İDARİ GÖREVLER

1977 – 1981 Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA) Başkan Yardımcılığı


1979 – 1982 EİTİA Televizyonla Eğitim Enstitüsü Yöneticiliği


1979 – 1982 EİTİA Sinema Televizyon Yüksek Okulu Sinema TV Bölüm Başkanlığı


1981 – 1982 EİTİA İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı


1982 – 1983 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekan Yardımcılığı


1984 – 1993 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü


1985 – 1993 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı

 

1986 – 1993 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü


1993 – 1994 Osmangazi Üniversitesi Kurucu Rektör Yardımcılığı


1993 – 1996 Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kurucu Dekanlığı
 

1995 – 1999 Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
 

1994 – 1998 Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Dönüşümlü olarak)
 

1983 – (Devam ediyor) Ö.S.Y.M. Eskişehir İl Yöneticiliği
 

1993 – (Devam ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanlığı
 

1999 – (Devam ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dekanlığı
 

1996 – 1999 Osmangazi Üniversitesi Gençlik  ve Spor Kulübü Başkanlığı

 

1999 – Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı
 

1993 – (Devam ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği
 

1993 – (Devam ediyor) Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı

 

2001 – (Devam Ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Başkanı

 

2006 – (Devam Ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

2006 – (Devam Ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkanı ve Editörü

 

2007 - (Devam Ediyor) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

 

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR

Uluslararası Maliye Enstitüsü

International  Institue  of  Public  Finance