Maliye Bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iş bulma potansiyeli açısından önde gelen bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, işletme, hukuk dersleri ile zenginleştirilmiş olması ve günün koşullarına göre gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuşturulmasıdır. Bölümde mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısının artması öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı vermekte, bu da onların aldıkları derslerdeki motivasyon ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemektedir. Maliye programında, yandal ve çift anadal imkânı da bulunmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerinin sosyal ve kültürel çalışmalara, öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmaları özellikle teşvik edilmekte ve desteklenmekte olup, bu yolla kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LinkedIn Grubumuza Üye Olun