Akademik Kadromuz

MALİYE BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA (Dekan)
 • Araştırma Alanları: Mali Hukuk
 • E-Posta: acelikka@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1160-1154
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali Hukuk
 • Ofis: A3-6 / A3-10
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU (Dekan Yardımcısı-Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
 • Araştırma Alanları: Sosyal Güvenlik, Vergi ve Kamu Harcamalarının Etkileri
 • E-Posta: egumus25@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1751
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali İktisat
 • Ofis: A3-4
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Fazıl TEKİN (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Araştırma Alanları: Maliye Kuramı, Maliye Teorisi
 • E-Posta: ftekin@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1170
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-9
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
 • Araştırma Alanları: Kamu Borçları, Kamu Gelirleri
 • E-Posta: mcildir@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1155
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-5
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TEKİN
 • Araştırma Alanları: Mali Hukuk
 • E-Posta: atekin@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1387
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-1
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Kamu Ekonomisi, Maliye Kuramı
 • E-Posta: fcelikay@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1170
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali İktisat
 • Ofis: A3-10
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN
 • Araştırma Alanları: Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçırma Eğilimi
 • E-Posta: gamze.ozyalaman@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1165
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-12
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
 • Araştırma Alanları: Kamu ekonomisi, iktisat felsefesi, bilgi ekonomisi.
 • E-Posta: edogan@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1500
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-8
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
 • Araştırma Alanları: Bütçe, Yerel Yönetimler
 • E-Posta: durdane@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1134
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama
 • Ofis: A3-8
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Gülnihal CanAVŞAR
 • Araştırma Alanları: Mali hukuk, vergi hukuku, vergi adaleti
 • E-Posta: gcanavsar@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1119
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali Hukuk
 • Ofis: A3-8
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Funda BUZ
Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN

İŞLETME BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Tunç KÖSE (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi
 • E-Posta: tkose@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1736-1117
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-9
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • E-Posta: girginer@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1141
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-10
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
Prof. Dr. Birol YILDIZ
 • Araştırma Alanı: Muhasebe-Finans
 • E-Posta: byildiz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1159
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis : B2-3
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
 • Araştırma Alanları: Finans - Yatırım
 • E-Posta: nuckun@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1142
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-7
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: mozmen@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1745
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-7
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
 • Araştırma Alanları: Finans/Bankacılık
 • E-Posta: aerken@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1742
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-8
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
Doç. Dr. Umut KOÇ
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: umutkoc@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1739
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-3
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Yöneylem Araştırması
 • E-Posta: z.kaygisizertug@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1753
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-13
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Ekonometri
 • E-Posta: hgurbuz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1172
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-9
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Liderlik
 • E-Posta: ouzun69@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1140
 • Bölümü: İşletme Bölümü
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B2-12
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Halil Semih KİMZAN (Dekan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, İnovasyon
 • E-Posta: hskimzan@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1128-1731
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B2-11/ C13
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TİLTAY
 • Araştırma Alanları: Bağış Davranışı, Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Teorisi, Pazarlama Ahlakı, Araştırma Yöntemleri, Eleştirel Pazarlama Çalışmaları.
 • E-Posta: matiltay@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1760
 • Kişisel Web Alanı: http://iibf.ogu.edu.tr/Akademisyen.aspx?ID=67
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-6
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Onur DİRLİK
 • Araştırma Alanları: Örgüt kuramı, Ulusal İş Sistemleri
 • E-Posta: onur@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1139
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-12
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Behçet Yalın ÖZKARA
 • Araştırma Alanları: Nicel Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları
 • E-Posta: bozkara@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1749
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-11
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
 • Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Girişimcilik
 • E-Posta: saiddoven@yahoo.com
 • Dahili Telefon: 1395
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-1
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Muhasebe, Denetim
 • E-Posta: dsengul@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1735
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe - Finansman
 • Ofis: B2-2
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ
 • Araştırma Alanları: Yalın Üretim, Hizmet Kalitesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Mantık, Performans Yönetimi, İş Etüdü, Ergonomi, Verimlilik Yönetimi
 • E-Posta: ndeniz@ogu.edu.tr, nurcanatikdeniz@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1733
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B1-11
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT
 • Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Örgüt Kültürü
 • E-Posta: tyiyit@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1359
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-13
 • Detaylı Bilgi
Öğrt. Gor. Sami TEKDEMİR
Arş. Gor. Dr. Volkan DOGAN
 • Araştırma Alanları: Tüketici psikolojisi, davranışsal ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
 • E-Posta: vlkndogan@hotmail.com
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Dr. ŞAFAK AĞDENİZ
Arş. Gor. Yücel TÜRKER
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: yturker@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-5
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gor. Ülkü AY KAPLAN
Arş. Gor. Hamid Murat ÖZCAN
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış
 • E-Posta: hmuratozcan@hotmail.com.tr
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-10
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Damla GELDİŞEN
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, İstatistik
 • E-Posta: damlageldisen@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-10
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Mahmut Sami İŞLEK
 • Araştırma Alanları: Pazarlama Teorisi, Tüketici Kültürü, Sosyal Medya
 • E-Posta: msislek@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Detaylı Bilgi

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Mustafa Kemal BEŞER (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme - Zaman Serisi Ekonometrisi
 • E-Posta: mkbeser@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1135
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-1
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
 • Araştırma Alanları: Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Gelir Dağılımı
 • E-Posta: dagdemir@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1150-1757
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-2 / A2-4
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Selami SEZGİN
Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Prof. Dr. Zeki KARTAL
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: zkartal@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1156
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Dış ticaret, AB Ekonomisi
 • E-Posta: yenilmez@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1152
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-12
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: incip@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1147
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-5
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Şennur SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Politik İktisat, Savunma Ekonomisi, Özelleştirme
 • E-Posta: sennursezgin@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1740
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-16
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Oytun MEÇİK
Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Naci BAYRAÇ
 • Araştırma Alanları: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, AB Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Bölgesel İktisat, Yeni Ekonomi, Tarım Ekonomisi.
 • E-Posta: nbayrac@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1151
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-7
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: esinkilic@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
 • Araştırma Alanları: Gelir Dağılımı, Büyüme, Tasarruf, Yoksulluk.
 • E-Posta: msengur@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1132
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-18
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN
 • Araştırma Alanları: Para Politikası, Finansal İstikrar
 • E-Posta: tsekmen@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-17
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah TOPUZ
 • Araştırma Alanları: Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Kalkınma, Bilgi Ekonomisi
 • E-Posta: stopuz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-9
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi
 • E-Posta: dervistugrul@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-17
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU
Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ
 • Araştırma Alanları: Mikro ve Makro İktisat
 • E-Posta: ykoprucu@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-9
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK
 • Araştırma Alanları: Davranışsal İktisat
 • E-Posta: syuruk@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-10
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Zeki KARTAL (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: zkartal@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1115-1156
 • Anabilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
Doç. Dr. Cengiz DİNÇ
Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
 • Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyaset
 • E-Posta: rerdag@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1340
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-6
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
 • Araştırma Alanları: Osmanlı-Rusya Münasebetleri
 • E-Posta: ikoremezli@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1161
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyasi Tarih
 • Ofis: A1-8
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
 • Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Devlet Dışı Aktörler, Diplomasi, Ulusaşırı Sosyal Hareketler, Lobicilik, Çok Boyutlu Yönetişim
 • E-Posta: alionur.ozcelik@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1398
 • Kişisel Web Alanı: --
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-15
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
 • Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Hizbullah ve Ortadoğu Çalışmaları
 • E-Posta: mustafayetimm@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1362
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-16
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Politik İktisat, Kurumsal İktisat
 • E-Posta: r.yilmaz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1136
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-13
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Örgütler
 • E-Posta: tamerkasikci@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1291
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: -
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk, Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • E-Posta: cansuatilgan@yahoo.com
 • Dahili Telefon: 1357
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-14
 • Detaylı Bilgi
Öğr. Gör. Canan ÇETİN
 • Araştırma Alanları: Quantitative Data Analysis, Comparative Politics, Political Sociology, Migration Studies
 • E-Posta: cetinc@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1130
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyasi Tarih
 • Ofis: A1-12
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Veysel TEKDAL
Arş. Gor. Oğuzhan MUTLUER
 • Araştırma Alanları: Rusya tarihi, Rusya politikaları, Uluslararası İlişkiler ve sinema
 • E-Posta: omutluer@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1136
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-13
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gor. Müge DALAR
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk Tarihi, Afrika Çalışmaları
 • E-Posta: dalaroma@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1149
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-7
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gor. Pelin Deniz DİNÇER
Arş. Gor. Betül YAVUZ
 • Araştırma Alanları: Göç, Mülteci Hukuku, AB Hukuku
 • E-Posta: betul_yavuz@hotmail.com
 • Dahili Telefon: 1350
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-14
 • Detaylı Bilgi
Arş.Gör. Musa Akgül
 • Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası, Türk Siyasal Hayatı
 • E-Posta: makgul@ogu.edu.tr
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Dahili Telefon: 1149
 • Ofis: A1-7
 • Detaylı Bilgi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye TINAS (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Alper ÖZMEN
 • Araştırma Alanları: Yönetim Kültürü, Etik, Türk İdare Tarihi
 • E-Posta: aozmen@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1353
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Ofis: A1-17
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI
 • Araştırma Alanları: Kentleşme, Çevre ve Yerel Yönetimler
 • E-Posta: ksakaci@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1352
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A1-19
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Gülen GÖKTÜRK
 • Araştırma Alanları: Milliyetçilik Çalışmaları, Osmanlı Azınlıkları, Demokrasi ve Adalet Kuramları, Türk-Yunan Çalışmaları, Türkiye Siyaseti ve Siyasal Tarihi, Uygarlık Tarihi
 • E-Posta: ggokturk@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: -
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: -
 • Ofis: A1-18
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Esma YÜRÜK
 • Araştırma Alanları: E-Devlet
 • E-Posta: etopal@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1741
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Ofis: A1-20
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Talha KÖSEOĞLU
 • Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi, İslami siyaset düşüncesi, Türkiye siyaseti, Türkiye modernleşmesi
 • E-Posta: tkoseoglu@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1503
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
 • Ofis: A1-22
 • Detaylı Bilgi