2017-2018 Öğretim Yılı Açılması Planlanan Yaz Okulu Dersleri

2017-2018 Öğretim Yılı Açılması Planlanan Yaz Okulu Dersleri

İktisat Bölümü Dersleri   DERS İÇERİKLERİ [PDF]
Ders Kodu Ders Adı Ulusal Kredi Öğretim Üyesi
131111118 İktisat I 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
131112128 İktisat II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
131111140 Genel İşletme 3+0 Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
131111141 Genel Matematik I* 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ASLAN
131112149 Genel Matematik II* 3+0 Prof.Dr. Şerife Nevin GÜRBÜZ
131111124 Kamu Maliyesi I 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
131112135 Kamu Maliyesi II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
131111128 Muhasebe I 3+0 Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
131112139 Muhasebe II 3+0 Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
131113211 Mikro İktisat Teorisi I 3+0 Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
131114221 Mikro İktisat Teorisi II 3+0 Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
131113212 Makro İktisat Teorisi I 3+0 Doç. Dr. Oytun MEÇİK
131114222 Makro İktisat Teorisi II 3+0 Doç. Dr. Oytun MEÇİK
131113213 Matematiksel İktisat I-A 3+0 Dr. Öğr. Üyesi S. Gülşah TOPUZ
131113213 Matematiksel İktisat I-B 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Hakan ACAROĞLU
131114223 Matematiksel İktisat II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Hakan ACAROĞLU
131113214 İstatistik I 3+0 Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ
131114224 İstatistik II-A 3+0 Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ
131114224 İstatistik II-B 3+0 Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
131113228 İktisat Sosyolojisi 3+0 Doç. Dr. Umut KOÇ
131114232 Maliye Politikası 3+0 Prof. Dr. Selami SEZGİN
131115323 Ekonometri I-A  3+0 Dr. Öğr. Üyesi Hakan ACAROĞLU
131115323 Ekonometri I-B 3+0 Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
131116336 Ekonometri II 3+0 Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
131115324 Uluslararası İktisat I 3+0 Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
131116337 Uluslararası İktisat II 3+0 Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
131116328 Para Politikası 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN
131115317 Para Teorisi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN
131115325 Büyüme Teorileri 3+0 Dr. Öğr. Üyesi S. Gülşah TOPUZ
131116324 Kalkınma Ekonomisi 3+0 Prof. Dr. Zeki KARTAL
131115315 Genel İktisat Politikası 3+0 Prof. Dr. Selami SEZGİN
131116335 Bankacılık İşlemleri (Seç IV) 2+0 Doç. Dr. Oytun MEÇİK
131116340 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler (Seç IV) 2+0 Dr. Öğr. Üyesi H. Naci BAYRAÇ
131116334 Finansal Ekonomi 2+0 Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
131117105 Dünya Ekonomisi 3+0 Prof. Dr. Zeki KARTAL
131117115 Türkiye Ekonomisi I-A 3+0 Prof. Dr. Selami SEZGİN
131117115 Türkiye Ekonomisi I-B 3+0 Dr. Öğr. Üyesi H. Naci BAYRAÇ
131118449 Türkiye Ekonomisi II-A 3+0 Prof. Dr. Selami SEZGİN
131118449 Türkiye Ekonomisi II-B 3+0 Dr. Öğr. Üyesi H. Naci BAYRAÇ
131118424 AB Ekonomisi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi H. Naci BAYRAÇ
131117129 Gelir Dağılımı Politikası (Seç V) 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
131117136 Dış Ticaret ve Kambiyo (Seç V) 2+0 Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
131118450 Ekonomik Göstergeler (Seç VI) 2+0 Doç. Dr. Şennur SEZGİN
131118454 İktisadi Planlama (Seç VI) 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
131111118 İktisat I Fakültemiz İktisat, İşletme (Mikro İktisat),  Maliye (İktisat I), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Mikro İktisada Giriş) öğrencileri için eşdeğerdir.
131112128 İktisat II Fakültemiz İktisat, İşletme (Makro İktisat),Maliye (İktisat II), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Makro İktisada Giriş) öğrencileri için eşdeğerdir.
131111124 Kamu Maliyesi I Fakültemiz İktisat, İşletme (Kamu Maliyesi), Maliye (Kamu Maliyesi I), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kamu Maliyesi) öğrencileri için eşdeğerdir.
131112135 Kamu Maliyesi II  Fakültemiz İktisat, Maliye (Kamu Maliyesi II) öğrencileri için eşdeğerdir.
131111128 Muhasebe I Fakültemiz İktisat, İşletme (Muhasebe I), Maliye (Muhasebe I), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Genel Muhasebe) öğrencileri için eşdeğerdir.
131112139 Muhasebe II Fakültemiz İktisat, İşletme (Muhasebe II), Maliye (Muhasebe II), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları) öğrencileri için eşdeğerdir.
131111141 Genel Matematik I  Fakültemiz İktisat, Maliye (Genel Matematik I) öğrencileri için eşdeğerdir.
131112149 Genel Matematik II  Fakültemiz İktisat, Maliye (Genel Matematik II) öğrencileri için eşdeğerdir.
131111140 Genel İşletme Fakültemiz İktisat, Maliye (Genel İşletme) öğrencileri için eşdeğerdir.
131113214 İstatistik I Fakültemiz İktisat, İşletme (İstatistik I), Maliye (Genel İstatistik), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İstatistik) öğrencileri için eşdeğerdir.
131114224 İstatistik II Fakültemiz İktisat, İşletme (İstatistik II) öğrencileri için eşdeğerdir.
131116328 Para Politikası Fakültemiz İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Seçmeli III-Para ve Banka) öğrencileri için eşdeğerdir.
131115324 Uluslararası İktisat I Fakültemiz İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Seçmeli II-Uluslararası İktisat) öğrencileri için eşdeğerdir.
131117115 Türkiye Ekonomisi I Fakültemiz İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Seçmeli III-Türkiye Ekonomisi) öğrencileri için eşdeğerdir.
Bölümümüz İkinci Sınıf Güz Seçmeli Derslerinden olan Girişimcilik I ve İkinci Sınıf Bahar Seçmeli Derslerinden olan Girişimcilik II derslerine eşdeğer 131215342 Girişimcilik I ve 131216348 Girişimcilik II dersleri İşletme Bölümünde Açılmıştır. Bu derslerin her ikisini almış olan öğrencilere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilmektedir.

 

İşletme Bölümü Dersleri   DERS İÇERİKLERİ [PDF]
Ders Kodu Ders Adı Ulusal Kredi Öğretim Üyesi
131211130 Muhasebe I 3+0 Prof. Dr. Tunç KÖSE
131211133 İşletme Bilimine Giriş I 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
131212213 Muhasebe II 3+0 Prof. Dr. Tunç KÖSE
131212216 İşletme Bilimine Giriş II 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
131212217 Davranış Bilimleri 2+0 Doç. Dr. Umut KOÇ
131212219 Makro İktisat 3+0 Doç. Dr. Oytun MEÇİK
131211136 Mikro İktisat 3+0 Doç. Dr. Şennur SEZGİN
131213322 Yönetim ve Organizasyon I 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
131213324 İşletme Finansmanı 3+0 Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
131213325 İstatistik I 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
131213326 Kamu Maliyesi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
131214232 Pazarlama İlkeleri 3+0 Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
131214233 Yöneylem Araştırması I 3+0 Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
131214235 İstatistik II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
131214236 Finansal Yönetim 3+0 Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
131214237 Yönetim ve Organizasyon II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
131214238 Türk Vergi Sistemi 3+0 Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU
131215317 Maliyet Muhasebesi 3+0 Prof. Dr. Tunç KÖSE
131215323 Yöneylem Araştırması II 3+0 Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
131215329 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
131215330 Pazarlama Yönetimi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi H.Semih KİMZAN
131215335 Tüketici Davranışları 2+0 Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
131215336 İşletmelerde Sosyal Sor. ve İş Ahlakı 2+0 Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
131216347 Pazarlama İletişimi 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TİLTAY
131215342 Girişimcilik I* 2+0 Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
131216326 Yönetim Muhasebesi 3+0 Prof. Dr. Tunç KÖSE
131216328 Araştırma Yöntemleri 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TİLTAY
131216336 Örgütsel Davranış 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
131216342 Hizmet Pazarlaması 2+0 Dr. Öğr. Üyesi H.Semih KİMZAN
131216348 Girişimcilik II*** 2+0 Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
131216338 Şirketler Muhasebesi 2+0 Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
131216321 Üretim Yönetimi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ
131216337 Sermaye Piyasaları 2+0 Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
131217411 Muhasebe Denetimi 3+0 Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
131217443 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
131217445 Kooperatif İşletmeciliği 2+0 Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
131217450 Pazarlama Araştırmaları 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TİLTAY
131217452 Uluslararası Pazarlama 2+0 Dr. Öğr. Üyesi H.Semih KİMZAN
131218452 Finansal Tablolar Analizi 3+0 Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
131218453 Yerel Hizmetler Yönetimi 2+0 Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
131218457 Uygulamalı Ekonometri 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
131217471 Temel Ekonometri 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
131218458 İlişkisel Pazarlama 2+0 Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
131218459 Kuram ve Uygulamada Liderlik 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
131218463 Proje Yönetimi 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
131218460 Yenilik Yönetimi 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TİLTAY
131218454 Borsa ve Analiz 2+0 Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
131218477 Uluslararası İşletmecilik* 2+0 Doç. Dr. Umut KOÇ

KOSGEB Belgesi alınabilmesi için Girişimcilik I ve Girişimcilik II derslerini almış olmak gerekmektedir.

* Uluslararası İlişkiler Bölümü "Uluslararası İşletmecilik" Dersine Eşdeğer.

** Uluslararası İlişkiler, İktisat, Maliye Bölümü Girişimcilik I Dersine Eşdeğer

*** Uluslararası İlişkiler, İktisat, Maliye Bölümü Girişimcilik Iı Dersine Eşdeğer

**** Maliye Bölümü "Davranış Bilimleri" Dersine Eşdeğer.

 

Maliye Bölümü Dersleri   DERS İÇERİKLERİ [PDF]
Ders Kodu Ders Adı Ulusal Kredi Öğretim Üyesi
131317421 Uluslararası Maliye I 3+0 Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU
131318432 Uluslararası Maliye II 3+0 Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU
131313260 Vergi Hukukunun Genel İlkeleri  3+0 Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU
131315323 Türk Vergi Sistemi I 3+0 Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
131316338 Türk Vergi Sistemi II 3+0 Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
131314255 Vergi Usul Hukuku 3+0 Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
131315325 Vergi Denetimi 3+0 Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
131315311 Kamu Ekonomisi I 3+0 Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
131316337 Kamu Ekonomisi II 3+0 Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
131317413 Maliye Politikası I 3+0 Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
131318423 Maliye Politikası II 3+0 Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
131313259 Vergi Teorisi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
131312133 Kamu Maliyesi II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TEKİN
131317417 Vergi Ceza Hukuku 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TEKİN
131317415 Vergi İcrası 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TEKİN
131318424 Vergi Yargısı  3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TEKİN
131314222 Makro İktisadi Analiz 3+0 Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
131311120 İktisat I 3+0 Doç. Dr. Şennur SEZGİN
131312130 İktisat II 3+0 Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
131313214 Mikro İktisadi Analiz 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN
131315328 Para Teorisi ve Politikası  2+0 Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN
131313261 Genel İstatistik 3+0 Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
131311132 Muhasebe I 3+0 Prof. Dr. Birol YILDIZ
131312103 Muhasebe II 3+0 Prof. Dr. Birol YILDIZ
131314253 Finansal Tablolar Analizi 3+0 Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
131313257 Siyaset Bilimi 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇELİKAY

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri   DERS İÇERİKLERİ [PDF]
Ders Kodu Ders Adı Ulusal Kredi Öğretim Üyesi
131511001 Mikro İktisada Giriş 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
131512003 Medeni Hukuk 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN
131512004 Makro İktisada Giriş 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
131513004 İdare Hukuku 3+0 Doç. Dr. Alper Özmen
131514007 Yönetim ve Örgüt Teorisine Giriş 3+0 Doç. Dr. Umut KOÇ
131515006 Kentsel Hizmetler 3+0 Doç. Dr. Alper Özmen
131515012 Uluslararası İlişkiler 3+0 Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
131515017 Kamu Kurumlarının Yapısal Analizi 3+0 Doç. Dr. Alper Özmen
131516017 Türk Dış Politikası 3+0 Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
131517004 Kamu Yönetimi ve Etik 3+0 Doç. Dr. Alper Özmen
131518005 Örgütsel Davranışta Güncel Sorunlar 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOKMAK
131514006 İstatistik 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri   DERS İÇERİKLERİ [PDF]
Ders Kodu Ders Adı Ulusal Kredi Öğretim Üyesi
131411027 Introduction to Political Science 3+0 Doç. Dr. Cengiz DİNÇ
131411028 Sosyoloji 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
131411029 Siyasi Tarih I 3+0 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
131411030 Mikro İktisat 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
131412028 Introductıon To Internatıonal Relatıons 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
131412030 Siyasi Tarih II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
131412031 Makro İktisat 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
131413002 Uluslararası Hukuk I 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
131413005 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN
131413008 International Political Economy 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
131414002 Uluslararası Hukuk II 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
131414004 Türk Siyasal Hayatı 3+0 Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
131414005 Uluslararası İktisat 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
131414010 Internatıonal Organızatıons 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI
131414011 Comparatıve Polıtıcal Systems 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI
131414012 Vocational English I 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI
131415001 Türk Dış Politikası I 3+0 Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
131415002 Uluslararası Ticaret Hukuku 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN
131415006 Bölgesel Güvenlik Politikaları 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI
131415010 Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI
131415012 European Integration and European Union 3+0 Doç. Dr. Cengiz DİNÇ
131416002 Türk Dış Politikası II 3+0 Doç. Dr. Cengiz DİNÇ
131416003 Türkiye Ekonomisi 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
131416011 Current International Issues 3+0 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
131416012 Business English 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN
131417017 Politıcal Economy of Middle East and North Africa 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
131417018 Geopolıtıcs of Eurasia 2+0 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ
131417019 Strategic Management 2+0 Doç. Dr. Umut KOÇ
131418001 Avrupa Birliği Ekonomisi 3+0 Doç. Dr. Cengiz DİNÇ
131418009 Uluslararası İlişkilerde Çevre Sorunları ve Pol. 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN
131418012 Uluslararası Sözleşmelerin Analizi 2+0 Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK
131418015 Global Energy Polıtıcs 3+0 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖREMEZLİ