Akademik Kadromuz
Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Gelir Dağılımı
 • E-Posta: dagdemir@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1150-1757
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-2 / A2-4
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Selami SEZGİN
Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Doç. Dr. Zeki KARTAL
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: zkartal@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1156
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Mustafa Kemal BEŞER
 • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme - Zaman Serisi Ekonometrisi
 • E-Posta: mkbeser@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1135
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-1
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Dış ticaret, AB Ekonomisi
 • E-Posta: yenilmez@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1152
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-12
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: incip@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1147
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-5
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Şennur SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Politik İktisat, Savunma Ekonomisi, Özelleştirme
 • E-Posta: sennursezgin@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1740
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-16
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Oytun MEÇİK
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ
 • Araştırma Alanları: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, AB Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Bölgesel İktisat, Yeni Ekonomi, Tarım Ekonomisi.
 • E-Posta: nbayrac@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1151
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-7
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: esinkilic@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜR
 • Araştırma Alanları: Gelir Dağılımı, Büyüme, Tasarruf, Yoksulluk.
 • E-Posta: msengur@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1132
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-18
 • Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Taner SEKMEN
 • Araştırma Alanları: Para Politikası, Finansal İstikrar
 • E-Posta: tsekmen@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-17
 • Detaylı Bilgi
Yrd.Doç.Dr. Seher Gülşah TOPUZ
 • Araştırma Alanları: Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Kalkınma, Bilgi Ekonomisi
 • E-Posta: stopuz@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-9
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi
 • E-Posta: dervistugrul@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-17
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU
Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ
 • Araştırma Alanları: Mikro ve Makro İktisat
 • E-Posta: ykoprucu@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-9
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK
 • Araştırma Alanları: Davranışsal İktisat
 • E-Posta: syuruk@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-10
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL