Doç. Dr. Şennur SEZGİN
Doç. Dr. Şennur SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Politik İktisat, Savunma Ekonomisi, Özelleştirme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1740
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-16

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

İstanbul Üniversitesi

1987

Y. Lisans

MA in Public Policy and Public Administration

University of York,  York, İngiltere

1997

Doktora

Sosyal Bilimler Fakültesi  İktisat ABD

Anadolu Üniversitesi

2005

 

Görevler:

Görev Unvanı

Üniversite

Yıl

Doç. Dr. 

İktisat Bölümü İİBF Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 2014-           

Yrd. Doç. Dr.

İktisat  Bölümü İİBF Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-2014

Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Ekonomisi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2008-2012

Yrd. Doç. Dr.

İktisat Bölümü İİBF Türk-Kırgız Manas Üniversitesi

2007-2008

Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Ekonomisi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2006-2007

Öğr. Gör. Dr.

Kamu Yönetimi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2005-2006

Öğr.Gör.

Kamu Yönetimi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2001-2005

Araş.Gör.

Kamu Yönetimi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2000-2001

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Filiz Yesilyurt, Bülent Güloğlu, Ensar Yesilyurt & Şennur Sezgin, "THE DETERMINANTS OF ARMS PRODUCTION", Defence and Peace Economics (ISI) , 2013 , DOI: 10.1080/10242694.2013.804670
 • Şennur SEZGIN, Tolga SARUÇ, Selami SEZGIN, "Economic Aspects of Defence in Kyrgyzstan", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 38-59 pp., 2012 ,
 • Şennur Sezgin, Seyfi Yıldız ve Yaşar Ayyıldız, "The Ethics of Tax Evasion: A Comparative Study of Turkey and Kyrgyzstan", Journal of Applied Business and Economics , 75-90 pp., 2011 ,
 • Şennur SEZGİN, "DEFENCE SPENDING and POLITICAL BUSINESS CYCLES IN TURKEY", Ege Academic Review , 487-502 pp., 2010
 • Sezgin Şennur “Türkiye’de 1990-2006 Yılları Arasında Dış Ticaret- Ekonomik Büyüme İlişkisi” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (2009),22, 175-190
 • Sezgin Şennur “Ekonomik Oy Verme Teorisi: 1998-2003 Dönemi Türkiye Örneği”, TODAİE   Dergisi, 40 (2). 2007

 Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Şennur Sezgin, Seyfi Yıldız ve Selami Sezgin, 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi konferansı dahilinde "8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye’de Yabancı Sermaye Sorunu", 551-560 pp., Calalabat, Kırgızistan, 2010
 • Şennur Sezgin, Seyfi Yıldız, Selami Sezgin, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi konferansı dahilinde "6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi : Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri" bildiri kitapçığındaki "Bilgi Toplumu ve Türkiye", 48-62 pp., Calalabat, Kırgızistan, Mayıs 2008

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Şennur Sezgin, Selami Sezgin, D. Braddon and K. Hartley, Handbook on the Economics of Conflict (Economics of Conflict: Turkey’s Experience), 362-376 pp., Cheltenham, Edward Elgar, 2011
 • Şennur Sezgin, N. Tolga SARUÇ,. Temel GÜRDAL ve Nurullah ALTUN, Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar (Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisi), 253-273 pp., Sakarya, Sakarya Üniversitesi İ:İ.B.F yayını, 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Şennur Sezgin, "Piyasa Ekonomisinin Şartları ve Özelleştirme", SBE Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya Üniversitesi , 5 (2) 154-171 pp., 2010
 • Şennur Sezgin, "Politika Transferi ve Türkiye’de Özelleştirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISI) , 27, 67-76 pp., 2010
 • Şennur Sezgin, Necmi Gündüz, Selami Sezgin, "Güneydoğu Terör Olaylarının Ekonomik Sonuçları", Akademik İncelemeler , 3 (1) 1-17 pp., 2008
 • Şennur Sezgin, "Türkiye’de Politik Konjonktürel Dalgalanmalar: 1950-2003", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (ISI) , 135-154 pp., 2007
 • Şennur Sezgin, "Politika ve Ekonomi İlişkisinde Teorik Yaklaşımlar", Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi , 102-117 pp., 2005
 • Selami Sezgin, Şennur Sezgin, "Assessing the Impact of Privatisation: A Comparative Case Study of The United Kingdom and Turkey", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Prof.Dr. Bora Ocakçıoğluna Armağan, İ.Ü. İktisat Fakültesi , 69-82 pp., 2002
 • Şennur Sezgin, Selami Sezgin, "Assess the Impact of New Public Management on the Public Organisations in the UK", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 105-122 pp., 2001
 • Selami Sezgin, Şennur Sezgin, "Evaluation of Turkish Privatisation Policy and Performance: A Case Study of the Turkish Cement Industry", Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi , 23-47 pp., 2000

Diğer yayınlar :

 • Şennur Sezgin, Naci Tolga Saruç ve Selami Sezgin, “Defence Company Survey: Turkish Aerospace Industry”, Uluslararası İktisat Finans Ve Bankacılık Kongresi, 26-28 Haziran 2013, Bişkek, KIRGIZİSTAN
 • PARKIN, Miheal (2011) İktisat, Dokuzuncu Baskıdan Çevirenler Özcan Uzun, Serdar Demir, Sevcan Güneş ve Şennur Sezgin, Akademi Yayıncılık, Addison Wesley, Ekim 2011 Kod:978-975-6885-26-0
 • Şennur Sezgin, Tolga Saruç and Selami Sezgin (2011) “Military Draft and Economic Growth in Turkey” Fifteenth Annual International Conference on Economics and Security, 16-17th June 2011,  University of Bristol, Clifton, Bristol UK (Konferans Tebliği)
 • Yesilyurt, Ensar, Bulent Guloglu, Filiz Yesilyurt ve Şennur Sezgin (2010) “Defence Economy: A Detailed Survey of the Literature” Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, 17-18 June 2010, İzmir Turkey (Konferans Tebliği)
 • Yesilyurt, Ensar, Bulent Guloglu, Filiz Yesilyurt ve Sennur Sezgin (2010) “Determinants of Defence Production: Panel Data Analysis” Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, 17-18 June 2010, İzmir Turkey (Konferans Tebliği)
 • Sezgin, S. & Sezgin, Ş. (2006) “Political Business Cycles and Defence Expenditure in Turkey” Middle East & Central Asia, Politics, Economics, and Society Conference, University of Utah, Salt Lake City, USA 7-9 Eylül 2006 (Konferans Tebliği)

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Projesi Yönetici, Türkiye ve İngiltere'de Hava Savunma Sanayinin Ekonomik Analizi 2016