Arş. Gor. Pelin Deniz DİNÇER
Arş. Gor. Pelin Deniz DİNÇER

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Hacettepe Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2015

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014