Arş. Gör. Veysel TEKDAL
Arş. Gör. Veysel TEKDAL

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Hacettepe Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2013

Doktora

Bölge Çalışmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Devam ediyor

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Uluslararası İlişkiler

12/2010-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • “The Role of Intellectuals in policy-making in the post-Mao China: Case of the Labour Contract Law”, 6th Asian Political and International Studies Association Congress, 30 November-1 December 2012, City University of Hong Kong.
 • “Public Intellectual in the Chinese context: A comparative perspective”, 7th Annual Conference of the Nordic Institute of Asian Studies, 4-8 November 2013, Southern University of Denmark.
 • “Neo-Gramscianism: Did it fail as a project?”, 13th Middle East Technical University International Relations Conference, 25-27 June 2014, Middle East Technical University.
 • “Decolonising IR perspectives on the rise of China”, 9th Pan-European International Studies Conference, European International Studies Association, 23-26 September 2015, Sicily, Italy

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • “Dünya Düzeni ve Hegemonya: Neo-Gramşiyan Yaklaşımlar”, F. Yalvaç (der.) Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2017. 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Organizasyon Komitesi Üyesi, 7th Annual Congress of Asian Political and International Studies Association, 25-26 Ekim 2013, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

İdari Görevler :

 • Dizgi Personeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012-2014.
 • ESOGÜ Mezunlar Derneği Bölüm Temsilcisi

Ödüller :

 • Tayvan Eğitim Bakanlığı, Çince Eğitimi Bursu, National Chengchi Üniversitesi, Taipei, Mart- Mayıs 2013
 • YÖK Mevlana Programı Bursu, Tsinghua Üniversitesi Değişim Öğrencisi, Pekin, Şubat- Temmuz 2015
 • ODTÜ Doktora Tezine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Desteği, 2017 (BAP-07-03-2017-011)
 • TÜBİTAK 2017 Yılı 2214-A Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu 
   

Diller:

 • İngilizce: Profesyonel çalışma yeterliliği
 • Çince: Kısıtlı çalışma yeterliliği (HSK-3, 263/300)