Dr. Öğr. Üy. Cansu ATILGAN
Dr. Öğr. Üy. Cansu ATILGAN
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk, Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • E-Posta: cansuatilgan@yahoo.com
 • Dahili Telefon: 1357
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-14

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Çift Ana Dal)

Kocaeli Üniversitesi

2005 - 2009
Y. Lisans Harp Harekat Hukuku Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 2009 - 2011
Doktora Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 2011 - 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı

2011- Devam ediyor

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 •  "Arab Spring: Responsibility to Protect and Selective International Response" in the 2nd Quarter 2014 of the Air and Space Power Journal - Africa & Francophonie. Bağlantı: http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/article.asp?id=55

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • “Arab Spring, Responsibility to Protect and Selective International Response”, Bildiri sunumu, The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions-ISA Annual Convention, San Francisco, April 3rd - 6th 2013.
 • “The Importance of Philosophy of Science in Social Sciences Researches: An analysis on Undergraduate Level in the field of International Relations in Turkey”, Bildiri  Sunumu, International Symposium on Emerging Trends in Social Science Research, Chennai, India, April 3rd-5th 2015.
 • “The Protection of Cultural Heritage and the Shared Memory of Mankind”, Bildiri Sunumu, Memory ’16, Interdisciplinary Conference on Memory and the Past, İstanbul, September 2-3 2016.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular ve Türkiye içinde “Türk Dış Politikasında Kadın”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “BM, Bosna Soykırımı ve Küresel Adalet”, Cenap ÇAKMAK ve Cansu ATILGAN, Bilge Strateji, Cilt: 4, Sayı: 7, Güz 2012.
 • “Plastik Ürünler ve Geri Dönüşüme Toplumsal Bir Yaklaşım”, Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Fuar Özel Sayısı, 2012.
 • “Devlet Egemenliğinde ve Kuvvet Kullanmada Dönüşüm: İnsani Müdahaleden Koruma Sorumluluğuna”, Cenap Çakmak, Cansu Atılgan, Esra Eroğuz, Rapor No: 71, Mart 2016, Bilgesam Yayınları.
 • “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Işığında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Üzerine Bir Değerlendirme”, Art-Sanat Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz 2016.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • “Uluslararası Hukuk Açısından Koruma Sorumluluğu Kavramının Norm Niteliği”, Bildiri Sunumu, Çeşitli Yönleriyle Uluslararası Hukuk Konferansı, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Mayıs 2016.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, Akademik İşbirliği Projesi, 1-4 Mayıs 2014, Erivan.

İdari Görevler :

 • Uluslararası İlişkiler Kulübü Danışmanlığı
 • Yüksek Lisans Tezlerinin Kontrolü Görevi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • The International Studies Association (ISA)