Dr. Öğr. Üy. Mustafa YETİM
Dr. Öğr. Üy. Mustafa YETİM
 • Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Hizbullah ve Ortadoğu Çalışmaları
 • E-Posta: mustafayetimm@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1362
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-16

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004 - 2009
Lisans (Çift Anadal) İşletme Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 - 2009
Y. Lisans Uluslararası İlişkiler Sakarya Üniversitesi 2009 - 2011
Doktora Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi 2011 - 2016
Doktora Araştırması

Center for SouthAsian and Middle Eastern Studies

University of Illinois at Urbana 2015 - 2016

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

2009 - 2016

Ar.Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 2016

Yar.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • YETİM MUSTAFA (2015),  “Şiddet Eğilimli ve Direniş Temelli Şii Aktivizmi: Hizbullah’ın Fikirsel ve Örgütsel Zemini”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 2, ss. 59-88.
 • YETİM MUSTAFA (2014),  “State-led Change in Qatar in the Wake of Arab Spring: Monarchical Country, Democratic Stance?”, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 1, No. 4, ss. 391-410.
 • DİNÇ CENGİZ, YETİM MUSTAFA (2012), “Transformation of Turkish Foreign Policy Toward the Middle East: From Non-Involvement to a Leading Role”,  Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 11(1), ss. 67-84.
 • YETİM MUSTAFA, KALAYCI RIDVAN (2011),  “Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu?”,  Akademik Ortadoğu, 5(2), ss. 85-108.
 • YETİM MUSTAFA (2016),  “Katar 2015”,  Ortadoğu Yıllığı 2014, Cilt.10, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 307-325.
 • YETİM MUSTAFA (2015),  “Katar 2014”,  Ortadoğu Yıllığı 2014, Cilt.10, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 295-312.
 • YETİM MUSTAFA (2015),  “Katar 2013”,  Ortadoğu Yıllığı 2013, Cilt. 9, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 335-353.
 • YETİM MUSTAFA (2013), “Katar 2012”, Ortadoğu Yıllığı 2012, Cilt. 8, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 370-386.
 • YETİM MUSTAFA (2012), “Katar 2011”,  Ortadoğu Yıllığı 2011, Cilt. 7 Açılım Kitap, İstanbul, ss. 433-456.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • YETİM MUSTAFA (2016),  "Instrumentality of the “Resistance Discourse”: Hizbullah during the Arab Uprisings”.  III. Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya, Türkiye.
 • YETİM MUSTAFA (2016),  "Debating Hizbullah: A Violent Non-State Actor After the “Arab Spring”.  II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyomu, Kırıkkale, Türkiye.
 • YETİM MUSTAFA (2014), “Revisiting Actor Debates in International Relations Discipline: Hizbu’llah as a Non-State Actor in the wake of Arab Spring”,  World Congress for the Middle Eastern Studies (WOCMESS), Ankara, 18-22 August.
 • YETİM MUSTAFA (2014),  “The Impact of Hizbu’llah after the ‘Arab Spring’ as a Violent Non-State Actor: Prospects and Limitations”,  12th Annual International Conference on Politics and International Affairs, Athen, Grece, 16-19 June.
 • YETİM MUSTAFA (2013),  “State-Led Change in the wake of  “Arab Spring”: Monarchical Country, Democratic Stance”,  International Studies Association Annual Convention 2013, San Fransisco, USA, 03-06 April.
 • YETİM MUSTAFA,KALAYCI RIDVAN (2010),  “Turkey-Iran Relations: “Zero Proplem or Nuclear Problem ? (Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu”.  Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS) Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları, Ankara, 10-12 December.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • YETİM MUSTAFA (2011), “Türkiye'nin Değişen Ortadoğu Algısı: İdeoloji-Güvenlikten Ekonomi-Medeniyete”, Ortadoğu Yıllığı 2009, Editör: İnat, Kemal, Ataman Muhittin, Çakmak Cenap, Küre Yayınları, İstanbul, ss. 453-478.
 • YETİM MUSTAFA(2016), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2015”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, Editör:Duran, Burhanettin ve İnat, Kemal, Seta Yayınları 50, Ankara, ss. 449-467.
 • YETİM MUSTAFA (2015), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2014”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Editör: Duran Burhanettin, İnat Kemal, Balcı Ali, SETA YAYINLARI, Ankara, ss. 497-515.
 • YETİM MUSTAFA (2015), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2013”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, Editör: Duran Burhanettin, İnat Kemal, Balcı Ali, SETA Yayınları, Ankara, ss. 415-429.
 • YETİM MUSTAFA (2013), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2012”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012,  Editör: Burhanettin Duran, Kemal İnat,  Ufuk Ulutaş, SETA Yayınları 29, Ankara, ss. 461-477.
 • YETİM MUSTAFA (2012), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2011”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, Editör: Burhanettin Duran, Kemal İnat,  Ali Resul Usul,SETA Yayınlar XVIII, Ankara, ss. 637-655. 
 • YETİM MUSTAFA (2011), “Nükleer Tartışmalar Gölgesinde ABD-İran İlişkileri”,  Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası Teori ve Pratik,  Editör: Çakmak, Cenap, Dinç, Cengiz ve Öztürk, Ahmet, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 229-255.
 • YETİM MUSTAFA, KALAYCI RIDVAN (2012), “Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: İsrail, İran, Rusya ve Çin Örneği”,  Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi I, Editör: Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 139-163.
 • KALAYCI RIDVAN, YETİM MUSTAFA (2012), “Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: ABD, Brezilya, Almanya ve Türkiye Örneği”,  Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi I, Editör: Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 103-139.
 • DİNÇ CENGİZ, YETİM MUSTAFA (2011), “Dış Politikanın Değişen Yapısı ve Ortadoğu İle ilişkiler: Ulusal Basından Görüşler ve Tartışmalar”, Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları, Editör: Erol, Mehmet Seyfettin, Barış Kitabevi, Ankara, ss. 235-265.
 • YETİM MUSTAFA (2010), “Haiti: Müdahelelerin, Kasoun ve Belirsizliklerin Gölgesinde Bir Ülke”, Dünya Çatışma Bölgeleri, Editör:İnat, Kemal; Duran, Burhanettin; Ataman, Muhittin, Nobel, Ankara, ss. 953-969.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • YETİM MUSTAFA (2016), "Hizbullah’ın Oluşumu ve Güçlenmesi: Yerel-Bölgesel Mücadeleler",Yeni Türkiye, Cilt 22, Sayıs 87, ss. 465-475.
 • YETİM MUSTAFA (2011), "Suriye 2010", Ortadoğu Yıllığı 2010Sayı. 6,  Açılım Kitap, İstanbul, ss. 253-287.

Diğer yayınlar (Teknik Not, Vaka Takdimi, Çalışma Raporu):

 • YETİM MUSTAFA,HAMADE BİLAL (2014),  "The Impact of the ‘new’ Zero Problems Policy and the ‘Arab Spring’ on the Relations between Turkey and Lebanese Factions",  Insight Turkey, Vol. 6, No. 2, ss. 69-77.(Uluslararası)(Hakemli)(Yorum).
 • YETİM MUSTAFA (2014),  "The Middle East in International Relations: Power, Politics  and  Ideology (Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu: Güç,Politika ve İdeoloji)",  Uluslararası İlişkiler, Cilt. 10, Sayı. 40, ss. 167-172.(Uluslararası)(Hakemli)(Kitap Kritiği).
 • YETİM MUSTAFA (2016),  "Katar ve ‘Arap Baharı’ Süreci: Dönüşen Bölgesel İlişkiler Derinleşen Kaygılar",  Ortadoğu Analiz, Cilt. 8, Sayı. 74, ss. 73-75 (Yorum).
 • ÇAKMAK CENAP,YETİM MUSTAFA,ÇOLAK FADİME GÖZDE (2011),  "Ortadoğu’da Devrimler ve Türkiye",  Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi(31), ss. 1-38.(Araştırma Notu).

İdari Görevler :

 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcısı -  19.08. 2016-(Devam Ediyor)
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Farabi Koordinatörlüğü - 2010-2016

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • International Studies Association   - Bir Yıllık Standart Üyelik (2013-2014)
 • International Studies Association   - Bir Yıllık Standart Üyelik (2016-Devam Ediyor)

Ödüller/Burslar :

 • 2014            - Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtdışı Araştırma Bursu
 • 2015            - Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtiçi Araştırma Bursu
 • 2015-2016  - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu

Hakemlikler :

 • Insight Turkey