Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
 • Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Hizbullah ve Ortadoğu Çalışmaları
 • E-Posta: mustafayetimm@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1362
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
 • Ofis: A1-16

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004 - 2009
Lisans (Çift Anadal) İşletme Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 - 2009
Y. Lisans Uluslararası İlişkiler Sakarya Üniversitesi 2009 - 2011
Doktora Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi 2011 - 2016
Doktora Araştırması

Center for SouthAsian and Middle Eastern Studies

University of Illinois at Urbana 2015 - 2016

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2009 - 2016

Arş.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 2016

Yr.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 2018

Dr. Öğr. Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018-
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yetim, M . (2018), "İran-Hizbullah İlişkileri (1980-1995): Ulus-aşırılaşan Şiddet", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Cilt 10, Sayı 18, ss. 29-42. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428599
 • Yetim, M. ve Erdağ, R. (2018), "Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Söylem Analizi: Revizyonist Söylemin Gelişimi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss.79-100, doi: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388223
 • Yetim M.(2015),  “Şiddet Eğilimli ve Direniş Temelli Şii Aktivizmi: Hizbullah’ın Fikirsel ve Örgütsel Zemini”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 2, ss. 59-88.
 • Yetim M.(2014),  “State-led Change in Qatar in the Wake of Arab Spring: Monarchical Country, Democratic Stance?”, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 1, No. 4, ss. 391-410.
 • Dinç Cengiz, Yetim Mustafa (2012), “Transformation of Turkish Foreign Policy Toward the Middle East: From Non-Involvement to a Leading Role”,  Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 11(1), ss. 67-84.
 • Yetim M., Kalaycı R.(2011),  “Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu?”,  Akademik Ortadoğu, 5(2), ss. 85-108.
 • Yetim M. (2017),  “Katar 2016”,  Ortadoğu Yıllığı 2016, Sayı.12, Kadim Yayınları, Ankara, ss. 377-397.
 • Yetim M. (2016),  “Katar 2015”,  Ortadoğu Yıllığı 2015, Sayı.11, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 307-325.
 • Yetim M.(2015),  “Katar 2014”,  Ortadoğu Yıllığı 2014, Sayı.10, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 295-312.
 • Yetim M.(2015),  “Katar 2013”,  Ortadoğu Yıllığı 2013, Sayı. 9, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 335-353.
 • Yetim M.(2013), “Katar 2012”, Ortadoğu Yıllığı 2012, Sayı. 8, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 370-386.
 • Yetim M.(2012), “Katar 2011”,  Ortadoğu Yıllığı 2011, Sayı. 7 Açılım Kitap, İstanbul, ss. 433-456.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Yetim, M. (2018), "Ortadoğu’yu Kavrama: Etnik-Dini Yapı ve Bölgesel Siyaset İlişkisi", 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin.
 • Yetim, M. (2017), "İran-Hizbullah İlişkilerinde Artan Şii Faktörü: Suriye Örneği", Uluslararası Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’da Süreklilik ve Değişim Sempozyomu, 20-22 Nisan 2017, Ankara.
 • Yetim, M.  ve Erdağ, R. (2017), "Ortadoğu Bölgesinde ‘Bloklar’ ve Türkiye: Yeni Bir Bloğa Doğru Mu?", IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23-24 Ekim 2017, Bursa.
 • Yetim, M. (2016), "Ortadoğu Bölgesinin  Yeni Gerçeklik i Şiddet Eğilimli Devlet Dışı Aktörleri Anlamlandırma  Hizbullah Örneği", VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016, Bursa.
 • Yetim M. (2016),  "Instrumentality of the “Resistance Discourse”: Hizbullah during the Arab Uprisings”.  III. Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya, Türkiye.
 • Yetim M. (2016),  "Debating Hizbullah: A Violent Non-State Actor After the “Arab Spring”.  II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyomu, Kırıkkale, Türkiye.
 • Yetim M. (2014), “Revisiting Actor Debates in International Relations Discipline: Hizbu’llah as a Non-State Actor in the wake of Arab Spring”,  World Congress for the Middle Eastern Studies (WOCMESS), Ankara, 18-22 August.
 • Yetim M. (2014),  “The Impact of Hizbu’llah after the ‘Arab Spring’ as a Violent Non-State Actor: Prospects and Limitations”,  12th Annual International Conference on Politics and International Affairs, Athen, Grece, 16-19 June.
 • Yetim M. (2013),  “State-Led Change in the wake of  “Arab Spring”: Monarchical Country, Democratic Stance”,  International Studies Association Annual Convention 2013, San Fransisco, USA, 03-06 April.
 • Yetim M.Kalaycı R. (2010),  “Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu?”.  Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS) Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları, Ankara, 10-12 December.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Yetim M. (2018), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, Editör:Duran Burhanettin, İnat Kemal, Caner Mustafa, Seta Yayınları , İstanbul, ss. 457-475.
 • Yetim M. (2017), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, Editör:Duran Burhanettin, İnat Kemal, Caner Mustafa, Seta Yayınları, İstanbul, ss. 515-535.
 • Yetim M. (2016), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, Editör:Duran, Burhanettin ve İnat, Kemal, Seta Yayınları, Ankara, ss. 449-467.
 • Yetim M. (2015), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası", Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Editör: Duran Burhanettin, İnat Kemal, Balcı Ali, SETA Yayınları, İstanbul, ss. 497-515.
 • Yetim M. (2015), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, Editör: Duran Burhanettin, İnat Kemal, Balcı Ali, SETA Yayınları, İstanbul, ss. 415-429.
 • Yetim M. (2013), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012,  Editör: Burhanettin Duran, Kemal İnat,  Ufuk Ulutaş, SETA Yayınları, İstanbul, ss. 461-477.
 • Yetim M. (2012), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, Editör: Burhanettin Duran, Kemal İnat,  Ali Resul Usul,SETA Yayınları, İstanbul, ss. 637-655. 
 • Yetim M.,  Kalaycı R. (2012), “Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: İsrail, İran, Rusya ve Çin Örneği”,  Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi I, Editör: Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 139-163.
 •  Kalaycı R., Yetim M. (2012), “Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: ABD, Brezilya, Almanya ve Türkiye Örneği”,  Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi I, Editör: Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 103-139.
 • Yetim M. (2011), “Türkiye'nin Değişen Ortadoğu Algısı: İdeoloji-Güvenlikten Ekonomi-Medeniyete”, Ortadoğu Yıllığı 2009, Editör: İnat, Kemal, Ataman Muhittin, Çakmak Cenap, Küre Yayınları, İstanbul, ss. 453-478.
 • Yetim M. (2011), “Nükleer Tartışmalar Gölgesinde ABD-İran İlişkileri”,  Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası Teori ve Pratik,  Editör: Çakmak, Cenap, Dinç, Cengiz ve Öztürk, Ahmet, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 229-255.
 • Dinç C., Yetim M. (2011), “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Tartışması, Ortadoğu’ya Açılım, Gazze ve İran Konularına Diplomasi ve Köşe Yazarlarının Bakışı”, Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları, Editör: Erol, Mehmet Seyfettin, Barış Kitabevi, Ankara, ss. 235-265.
 • Yetim M. (2010), “Haiti: Müdahelelerin, Kasoun ve Belirsizliklerin Gölgesinde Bir Ülke”, Dünya Çatışma Bölgeleri, Editör:İnat, Kemal; Duran, Burhanettin; Ataman, Muhittin, Nobel, Ankara, ss. 953-969.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yetim Mustafa (2016), "Hizbullah’ın Oluşumu ve Güçlenmesi: Yerel-Bölgesel Mücadeleler",Yeni Türkiye, Cilt 22, Sayıs 87, ss. 465-475.
 • Yetim Mustafa (2011), "Suriye 2010", Ortadoğu Yıllığı 2010Sayı. 6,  Açılım Kitap, İstanbul, ss. 253-287.

Diğer yayınlar (Teknik Not, Vaka Takdimi, Çalışma Raporu):

 • Yetim M.(2017), "Lübnan Siyasetinde “Yeni”lenen Dönem ve Mişel Aun: İhtimaller ve İmkânsızlıklar", Ortadoğu Analiz, Cilt. 9, Sayı. 78, ss. 32-34 (Yorum).
 • Yetim M.(2016),  "Hizbullah'ın Son Dönem Bölgesel Siyaseti: Direniş Söyleminde Zemin-Anlam Kayması",  Ortadoğu Analiz, Cilt. 8, Sayı. 77, ss. 50-53 (Yorum).
 • Yetim M. (2016),  "Katar ve ‘Arap Baharı’ Süreci: Dönüşen Bölgesel İlişkiler Derinleşen Kaygılar",  Ortadoğu Analiz, Cilt. 8, Sayı. 74, ss. 73-75 (Yorum).
 • Yetim M.,Hamade Bilal (2014),  "The Impact of the ‘new’ Zero Problems Policy and the ‘Arab Spring’ on the Relations between Turkey and Lebanese Factions",  Insight Turkey, Vol. 6, No. 2, ss. 69-77.(Uluslararası)(Hakemli)(Yorum).
 • Yetim M. (2014),  "The Middle East in International Relations: Power, Politics  and  Ideology (Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu: Güç,Politika ve İdeoloji)",  Uluslararası İlişkiler, Cilt. 10, Sayı. 40, ss. 167-172.(Uluslararası)(Hakemli)(Kitap Kritiği).
 • Çakmak C.,Yetim M.,Çolak F. G. (2011),  "Ortadoğu’da Devrimler ve Türkiye",  Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi(31), ss. 1-38.(Araştırma Notu).

Lisansüstü Tezlerde Danışmanlık:

 • Sekmen, Z. S. (2018), Türkiye'ye Yönelik Değişen ve Derinleşen Tehtitler: Suriye ve Irak'ta DAEŞ Terörü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.

 İdari Görevler : 

 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcısı -   2016-2017
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Farabi Koordinatörlüğü - 2010-2016
 • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı-  2016-2018

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • International Studies Association   - Bir Yıllık Standart Üyelik (2013-2014)
 • International Studies Association   - Bir Yıllık Standart Üyelik (2015-2016)

Ödüller/Burslar :

 • 2014            - Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtdışı Araştırma Bursu
 • 2015            - Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtiçi Araştırma Bursu
 • 2015-2016  - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu

Hakemlikler :

 • Insight Turkey 
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 • Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
 • Akademik İncelemeler Dergisi
 • Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi