Arş. Gor. Volkan DOGAN
Arş. Gor. Volkan DOGAN
 • Araştırma Alanları: Tüketici psikolojisi, davranışsal ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
 • E-Posta: vlkndogan@hotmail.com
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Pazarlama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012

Yaz okulu

Summer School in Empirical Research Methods

University of St. Gallen (Switzerland)

2015

Doktora

İşletme (Pazarlama)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

devam ediyor

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

2010-

Misafir araştırmacı

University of Michigan, Ross School of Business (Richard P. Bagozzi)

2015-2016

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Dogan, V. (2015). The effect of materialism and proximity of clothing to self on the ratio of feeling younger: Implications for the consumption experiences of older people in Turkey, International Journal of Consumer Studies, 39, 564-573. [SSCI] 
 • Torlak, O., Tiltay, M. A., Ozkara B. Y., & Dogan, V. (2014). The perception of institutionalization of ethics and quality of work-life: The perspective of Turkish managers, Social Business, 4(2), 169-180. 
 • Dogan, V. & Torlak, O. (2014). The relationship between symbolic money meanings and materialism. Business and Economic Research Journal. 5(2), 1-17.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Dogan, V., Ozkara, B. Y., & Dogan, M. (2016). Luxury consumption tendency: Scale development and validation, American Marketing Association Summer Conference (AMA), August 5-7, 2016, Atlanta. (Competitive paper) 
 • Dogan, V., Baumeister, R. F., & Bagozzi, R. P. (2016). Belief in God or belief in nonlimited willpower: The mechanism behind the relationship between religion and self-control, Association for Psychological Science (APS), May 26-29, 2016, Chicago. 
 • Dogan, V., Baumeister, R. F., & Bagozzi, R. P. (2016). Why do believers have better self-control? Mechanism through monitoring by God and belief in nonlimited willpower, Society for Personality and Social Psychology (SPSP), January 28-30, 2016, San Diego. 
 • Torlak, O., Tiltay, M. A., Dogan, V., & Ozkara, B. Y. (2013). The effect of brand image and religious orientation on the attitudes towards religious brand name, 42nd European Marketing Academy Conference (EMAC), June 4-7, 2013, Istanbul (Turkey), Product and Brand Management Session. 
 • Torlak, O., Tiltay, M. A., Ozkara, B. Y., & Dogan, V. (2013). The perception of institutionalization of ethics and quality of work-life, Social Business @ Anadolu International Conference, May 30-31, 2013, Eskisehir (Turkey), Proceedings book, 71-75. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Dogan, V. & Yılmaz, C. (2017). Yönetim bilimleri ve pazarlama alanında bağımsız değişkenlerin karşılaştırılması ve bastırıcı etki tespiti. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(31), basım aşamasında.
 • Torlak, Ö., Özkara, B. Y., & Dogan, V. (2014). Taraftarların takımlarla özdeşleşme düzeylerinin, takımların lisanslı ürünlerine yönelik kalite algısı ve satın alma niyetine etkisi. Ege Akademik Bakış, 14(1), 73-81.
 • Torlak, Ö., Tiltay, M. A., Dogan, V., & Özkara, B. Y. (2013). The effect of brand image and religious orientation on the attitudes towards religious brand names: A study on youth consumers. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 37-46.
 • Torlak, Ö., Dogan, V., & Özkara, B. Y. (2013). Marka farkındalığı, marka imajı, markadan etkilenme ve markaya güvenin marka bağlılığı üzerindeki görece etkilerinin incelenmesi: Turkcell örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(1), 147-161.
 • Dogan, V. & Özkara, B. Y. (2013). İnternet ortamında markaya güvenin online markaların imajı üzerindeki rolü. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(2), 5-20.
 • Erdoğan, B. Z. & Dogan, V. (2012). Ekonomik insan’dan sosyo-ekonomik insan’a: Pazarlamanın iktisadi temelleri ve pazarlama için bir çıkarım. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 11-32.
 • Torlak, O. ve Dogan, V. (2011). Üniversite adaylarının üniversite marka algılarının üniversite tercihlerine etkilerinin ölçümü: Eskişehir örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12(1), 97-113.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Dogan, V. (2016). Anket verisine güvenebilir miyiz? : İdeal cevaplama süresi ve Cronbach’s Alpha yanılgısı. 21. Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitapçığı (6-8 Ekim 2013, Kütahya), 599-604.
 • Dogan, V., Özkara, B. Y., Yılmaz, C., & Torlak, Ö. (2014). Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının Veri Karakteristiği ve Veri Kalitesi Kapsamında İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitapçığı, 101-109 (En iyi bildiri ödülü*).
 • Torlak, O., Dogan, V., & Ozkara, B. Y. (2013). Algılanan zaman baskısının plansız satın alma üzerindeki etkisi. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitapçığı (19-22 Haziran 2013, Kars), 507-515.
 • Torlak, O., Özkara, B. Y., & Dogan, V. (2013). Taraftarların özdeşleşme düzeylerinin, takımlarının lisanslı ürünlerine yönelik kalite algısına ve satın alma niyetine etkisi", 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitapçığı (2-4 Mayıs 2013, Marmaris), 658-663.
 • Dogan, V. ve Torlak, Ö. (2012). Paranın algılanan sembolik değeriyle materyalist eğilimler arasındaki ilişki. 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitapçığı (18-21 Ekim 2012, Balıkesir), 473-492.
 • Torlak Ö. ve Dogan, V. (2011). Üniversite adaylarının üniversite marka algılarının üniversite tercihlerine etkilerinin ölçümü: Eskişehir örneği”, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitapçığı (5-7 Mayıs 2011, İzmir), 472-478.

Hakem sürecindeki çalışmalar :

 • Bringing up future consumers: Implications from the strength model of self-control. with Richard P. Bagozzi, invited for 2nd round revision, Journal of Business Research (Elsevier) [SSCI] 
 • Why does not high environmentalist level always better for purchase intention of HEVs? : The self-construal matters. with Mujdat Ozmen, under 2nd round review, Current Psychology (Springer) [SSCI] 
 • Luxury consumption tendency: Scale development and validation. with Behcet Y. Ozkara & Merve Dogan, invited for 3rd round revision, Journal of Consumer Marketing (Emerald)
 • A new method for detecting careless respondents in survey data: Floodlight detection of careless respondents. solo-paper, under 1st round review, Applied Psychology: An International Review (Wiley) [SSCI]
 • Anket verisine güvenebilir miyiz ? : İdeal cevaplama süresi ve Cronbach’s alpha yanılgısı. solo-paper, under 1st round review, Odtü Gelişim Dergisi

Üzerine çalışılan projeler :

 • Ego-depletion shapes socially desirable responding. with Richard P. Bagozzi (preparing for Journal of Marketing Research) [SSCI] 
 • Why do people buy a gift? : A model suggestion toward understanding motivations of gift-giving behavior. with Richard P. Bagozzi & Cengiz Yilmaz (Ph.D. dissertation part-1) 
 • Motivations of gift-giving: Conceptualization, cross-cultural scale development, and validation. with Richard P. Bagozzi & Cengiz Yilmaz (Ph.D. dissertation part-2) 

Hakemlikler :

 • Academy of Marketing Science Annual Conference (AMS 2017) 
 • American Marketing Association Conference (AMA Summer 2016)
 • European Marketing Academy Conference (EMAC 2015) 
 • European Marketing Academy Regional Conference (EMAC regional 2015) 
 • European Marketing Academy Regional Conference (EMAC regional 2016) 
 • Journal of Business Economics and Management (Taylor & Francis) [SSCI] 
 • Journal of Business Ethics (Springer) [SSCI] 
 • Journal of Business Research (Elsevier) [SSCI] 
 • Marketing Intelligence & Planning (Emerald) 
 • Society for Consumer Psychology Conference (SCP 2016) 

Ödüller ve destekler :

 • 2214/A araştırma projesi desteği (Tubitak), Ağustos 2015—Ağustos 2016 ($23,000). 
 • Yaz okulu katılım desteği (Tübitak)-Global School of Empirical Research Methods, University of St. Gallen, Switzerland, Haziran 2015, ($1,000). 
 • Tübitak SSCI yayın teşvik ödülü, 2015. 
 • En iyi bildiri ödülü, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran 2014. 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • American Marketing Association (AMA) 
 • Association for Consumer Research (ACR) 
 • Association for Psychological Science (APS) 
 • Society for Consumer Psychology (SCP) 
 • Society for Judgment and Decision Making (SJDM) 
 • Society for Personality and Social Psychology (SPSP)

Referanslar :

 • Richard P. Bagozzi 
 • Dwight F. Denton Professor of Behavioral Science in Management 
 • Ross School of Business 
 • University of Michigan 
 • 701 Tappan Street 
 • Ann Arbor, MI, 48109-1234 
 • 734-647-6435 
 • bagozzi@umich.edu 
 • Atilla Yaprak 
 • Professor of Marketing and International Business 
 • School of Business Administration 
 • Wayne State University 
 • 5201 Cass Avenue 
 • Detroit, MI, 48202-3930 
 • 734-730-4240 
 • aa4506@wayne.edu 
 • Cengiz Yilmaz 
 • Professor of Marketing 
 • School of Business Administration 
 • Middle East Technical University 
 • Ankara, Turkey, 06800 
 • +90-532-771-1030 
 • ycengiz@metu.edu.tr