Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU
Arş. Gör. Derviş Tuğrul KOYUNCU
  • Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi
  • E-Posta: dervistugrul@gmail.com
  • Dahili Telefon: 1131
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
  • Ofis: A2-17

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2001-2005

Y. Lisans

İktisat Ana Bilim Dalı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005-2010

Doktora

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2008-2010

Ar.Gör.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

2010-2014

Ar. Gör

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2014-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  • KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL,KÜÇÜKKALAY ABDULLAH MESUD (2016). Global Market Orientation of the Ottoman Agriculture Sector: An İnterregional Comparison (1844) Journal of Ottoman Studies (48), 171-228. (SCI ISSN: 0255-0636 )

 Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

  • KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL (2015). Alcoholic Beverages Trade and Alcohol Consumption in the Ottoman Istanbul at the end of 18th Century: 1792-93. 18th Annual International Congress Mediterranean Studies Association National and Kapodistrian University of Athens School of Theology Athens, Greece, May 27 - 30, 2015 (Özet bildiri)
  • KÜÇÜKKALAY ABDULLAH MESUD,KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL (2010). Temettuat Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış ve Bir Temettuat Çalışması Örneği. İkinci İktisat Tarihi Kongresi, 1, 341-354. (Tam metin bildiri)

Diğer yayınlar :

  • Derviş Tuğrul KOYUNCU “Osmanlı Askeri Tarihi Yeniden Yazılıyor”, Star Gazetesi Kitap Eki 11.10.2013, (Gabor Agoston’un,  Osmanlı’da Savaş ve Serhad isimli kitabının Türkçe baskısına tanıtım yazısı)