Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ
Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ
 • Araştırma Alanları: Mikro ve Makro İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-10

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Dokuz Eylül Üniversitesi

2005-2010

Y. Lisans

İktisat

Dokuz Eylül Üniversitesi

2010-2013

Doktora

İktisat

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisat Bölümü

2013

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Köprücü, Y., Sarıtaş, T. 2017. “Türkiye’de Eğitim ve Ekonomik Büyüme:Eşbütünleşme Yaklaşımı”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(2). 77-89.
 • Köprücü, Y. 2017. “Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Yayılma ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”. Yönetim Bilimleri Dergisi. 15(30). 105-122.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Köprücü, Y. “Asya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme: Pedroni Eşbütünleşme Yaklaşımı”.  III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress. 4, 5 Mart 2017 Edirne.
 • Sezgin, S., Köprücü, Y. “The Effect of Institutions and Conflict on Economic Performance”. 32nd International Public Finance Conference. 10-14 Mayıs 2017. Antalya.
 • Köprücü, Y. “Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı. 29-31 Ağustos 2016. Kaposvar, Macaristan.
 • Köprücü, Y., Kök, R. “Genel Sağlık Sigortası Üzerine Binary Modelleme”. EconAnadolu 2013. 19-21 Temmuz 2013. Eskişehir, Türkiye.

Yazılan kitap bölümleri:

 • Sezgin, S., Köprücü, Y. 2017. "The Effect of Institutions and Conflict on Economic Performance". Issues in Public Sector Economics. Ed. Adnan Gerçek, Sacit Hadi Akdede. Frankfurt:  Peter Lang. 159-172.

İdari Görevler :

 • İktisat Bölümü Mevlana Kordinatör Yardımcılığı.
 • Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kordinasyon Temsilciliği
 • Borsa ve Finans Kulübü Danışmanlığı
 • ESOGÜ  İ.İ.B.F Dergisi dizgi görevi