Arş. Gör. Talha KÖSEOĞLU
Arş. Gör. Talha KÖSEOĞLU
  • Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi, İslami siyaset düşüncesi, Türkiye siyaseti, Türkiye modernleşmesi
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1503
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Ofis: A1-22

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Bilkent Üniversitesi

2008-2013

Yan Dal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bilkent Üniversitesi

2010-2013

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları

Koç Üniversitesi

2013-2015

Doktora

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bilkent Üniversitesi

2015-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Koç Üniversitesi

2013-2015

Araştırma Görevlisi

Bilkent Üniversitesi

2015-2017

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2018-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Yazılan kitaplarda bölümler :

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • Middle East Studies Association (MESA) Annual Meeting 2017, “Practices of Islamic Political Knowledge Production in Turkey: Between Local and Universal” (Türkiye’de İslami Siyaset Düşünce Üretimi Pratikleri: Yerel ve Evrensel Arasında), Washington, DC.
  • Turkologentag 2016, Hamburg Üniversitesi ve Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung (GTOT), “Dissent and Power: The Transformation of the Islamist Critique of the State in Turkey since the 1990s” (Muhalefetten İktidara: Türkiye’de İslamcı Devlet Eleştirisinin 1990lardan İtibaren Dönüşümü), Hamburg.
  • İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü ve Lund Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Bölümü 2013, “Welfare Regimes in Sweden and Turkey” (Türkiye ve İsveç’te Refah Devleti Politikaları), İstanbul.