Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Çalışma Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1750
 • Kişisel Web Alanı: http://hakanacaroglu.com/
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-13

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002

Y. Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2010

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-2010

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010-2011

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-2018

Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2018-
 

Yayınlar:   

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Acaroğlu H. and Baykul M. C. (2018), “Economic guideline about financial utilization of flat-plate solar collectors(FPSCs) for the consumer segment in the city of Eskisehir,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 81, pp. 2045–2058, January. (SCI-Expanded and SSCI) Please click here for the access link.    
 • Acaroğlu H. and Baykul M. C. (2016), “Economic analysis of flat-plate solar collectors (FPSCs):  A solution to the unemployment problem in the city of Eskisehir,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 64, pp. 607–617, October. (SCI-Expanded and SSCI) Please click here for the access link.
 • Acaroğlu H. and Baykul M. C. (2016), “Disadvantages of Imperfect Competition in Solar Energy Collector Markets and Policy Recommendations,” Research in World Economy, vol. 7, no. 1, pp. 45–51, April. Please click here for the access link.
 • Azam, A. and Acaroğlu, H. (2016), “Food Consumption Pattern in Eskisehir”, International Journal of Financial Research, 7(1),  101- 108. Please click here for the access link.
 • Acaroğlu, H. ve Kutlu, E. (2015), “The Human Capital Vicious Cycle Created by the Child Labor Issue in Turkey”, Journal of Business and Economics, 6(3), 500-516. Please click here for the access link.
 • Acaroglu, H. (2015), “The Relationship between Industrial Growth and Labor Force Markets in Turkey”, Issues in Social Science, 3(1), 83-96. Please click here for the access link.
 • Acaroglu, H. and Altun Ada, A. (2014), “Human Capital and Economic Growth: A Panel Data Anaysis with Health and Education for MENA Region”, Advanses in Management & Applied Economics, 4(4), 59-71. Please click here for the access link.
 • Acaroglu, H. and Altun Ada, A. (2014), “The Relation between Human Capital and Economic Growth in MENA Countries”, Journal of Public Administration and Governance, 4(3), pp.205-216. Please click here for the access link.
 • Acaroglu, H. (2010), “An empirical approach about some important features of child labor in Turkey”, Business and Economic Horizons, Volume 3, Issue 3, October 2010, pp. 135-146. (ESCI) Please click here for the access link.
 • Dagdemir O. and Acaroglu H. (2010), “The effects of globalization on childlabor in developing countries”, Business and Economic Horizons, Volume 2, Issue 2, July 2010, pp. 37-47. (ESCI) Please click here for the access link.
 • Acaroglu H. and Dagdemir O. (2010), “An alternative approach for child labour in developing countries: Child labour participation  rates or  school non-attendance  rates”, Perspectives of Innovations, Economics & Business, Volume 5, Issue 2, 2010, pp.75-78. Please click here for the access link.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Acaroğlu H. (2018), “The Trade-off between Unemployment and Output: An Evidence for Okun’s Law from G-20 Countries” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol:13/ no 2, August, 2018, pp. 147-162. (ESCI) Please click here for the access link.
 • Acaroğlu H., Güllü M., and Seçilmiş C. (2018), “Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği” Ege Akademik Bakış Dergisi, vol. 18, no. 3, pp. June, 507–520. (ESCI) Please click here for the access link.
 • Beşer M. K., Acaroğlu H., and Güllü M. (2018), “Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: İnsani Gelişim Endeksi Etkili mi?,” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2018, no. 31, pp. 189–201, April. Please click here for the access link.
 • M. Güllü, Kartal Z., and Acaroğlu H. (2018), “Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 55, pp. 192–206, January. Please click here for the access link.
 • Dura Y. C., Beşer M. K., and Acaroğlu H. (2017), “Türkiye nin İhracata Dayalı Büyümesinin Ekonometrik Analizi,” Ege Akademik Bakış Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 295–309, January. (ESCI) Please click here for the access link.
 • Atay G., Acaroğlu H., and Baykul M. C. (2017), “G-7 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 15–29, December. Please click here for the access link.
 • Kartal Z., Acaroğlu H., and Dura Y. C. (2017), “Türkiye’de Sosyal Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İktisadi Kalkınma Perspektifinden Parçalı ve Bütünsel Bir Analiz,” Türk İdare Dergisi, no. 484, pp. 203–249, June. Please click here for the access link.
 • Kartal Z. and Acaroğlu H. (2017), “Küresel Ekonomi ve Türkiye  Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Küreselleşmenin Derecesi  Niteliği ve Büyümeye Etkisinin Ölçülmesi  1961-2013,” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2017, no. 26, pp. 152–177, January. Please click here for the access link.
 • Altun Ada A. and Acaroglu H. (2016), “An Empirical Remark about Middle Income Trap Problem for Turkey,” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 3, pp. 81–95, July. Please click here for the access link.
 • Kartal, Z. and Acaroğlu, H. (2014), “Gelismekte Olan Ülkelerde Sermaye Ithali-Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Iliskisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama” Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 141-164. Please click here for the access link.
 • Dağdemir, Ö. and Acaroğlu H. (2011), “Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi: 1990-2006 ”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, January, 2011, vol:11, no 1, pp. 39-55. Please click here for the access link.
 • Acaroğlu, H. and Dağdemir, Ö. (2009), “Türkiye İlleri İtibarı İle Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol:10/ no 2, December, 2009, pp. 91-116. Please click here for the access link.
 • Acaroğlu, H. and Kutlu, E. (2008), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Kalkınma İlişkisinin Bölgesel Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. X, June 2008, no 1, pp. 299-327. Please click here for the access link.

Yazılan kitaplar :

 • Atay Gizem, Acaroğlu Hakan, (2017). Rüzgar Enerjisinin Ekonomik Büyümeye Etkisi, Publisher:Yason, Publication No:1, Page Number:1-104, ISBN:978-605-9481-01-4. Please click here for the access link.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Acaroğlu Hakan, Baykul M. Celalettin (2019). An Economic Inquiry about Flat-Plate Solar Collectors (FPSCs) for Turkey: A Case Study for a Mid-Size Anatolian City, Eskisehir Publisher:Peter Lang, (yayına kabul edildi, basım aşamasında).
 • Acaroğlu Hakan, Baykul M. Celalettin (2019). A Comparative Global Overview for Flat-plate Solar Collectors (FPSCs) in G-7 & G-20 Countries, Publisher:Springer, (yayına kabul edildi, basım aşamasında).
 • Acaroğlu Hakan, (2017). Applied Economics for Development, The Economic Preferences for Avoiding the Middle-Income Trap: An Analysis on Selected Transition Economies, Publisher:Vernon Press, Editor: Mahmut Zortuk, Publication No: 1, Page Number: 30, ISBN:978-1-62273-149-7, Chapter pages: 211 -240. Please click here for the access link.
 • Kartal Zeki, Zhumasheva Aida, Acaroğlu Hakan, (2016). Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, The Effect of Human Capital on Economic Growth: A Time Series Analysis for Turkey, Publisher: Springer, Editor: Mehmet Hüseyin Bilgin, Hakan Danış, Ender Demir, Uğur Can, Publication No:1, Page Number:17, ISBN:978-3-319-54112-9, Chapter pages: 175 -191. Please click here for the access link.
 • Erdem Mehmet Samet, Beşer Mustafa Kemal, Acaroğlu Hakan, (2015). Entrepreneurship Business and Economics Vol 2, Is There a Necessity for an Alternative Energy Source Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey?, Publisher:Springer, Editor: Mehmet Hüseyin Bilgin, Hakan Danış, Publication No: 1, Page Number: 12, ISBN:978-3-319-27572-7, Chapter pages: 259 -270. Please click here for the access link.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Yürük B. and Acaroğlu H. (2019), “Non-linear Analysis of the Relationship between Educatıon Expenditures and Economic Growth in Turkey” ECOEI 2019 - European Congress for Economic Issues 25-27 April 2019 Baku / Azerbaijan’da sunulmak üzere kabul edildi.
 • Güngül M. and Acaroğlu H. (2019), “Akaryakıt Üzerinden Alınan Vergiler ile Akaryakıt Tüketimi ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Durumu”, 34. Internatioanal Finance Conference/ Turkey 24-27 Nisan 2019’da sululmak üzere kabul edildi.
 • Baykul M. C. and Acaroğlu H. (2018), "An Economic Inquiry about Flat-Plate Solar Collectors (FPSCs) for Eskisehir, Turkey", presented at the International Congress on Social Sciences (FSECON), AnkaraTurkey, September.
 • Acaroğlu H. and Baykul M. C. (2018), “A Comparative Global Overview for Flat-plate Solar Collectors (FPSCs) in G-7 &  G-20 Coutries”, presented at the 25th Euroasia Business and Economic Society (EBES) Conference, Berlin, Germany, May.
 • Acaroğlu H. and Seçilmiş C. (2018), “The Effect of the Global Economic Crisis on Tourism through Employment: A Literature Review for Most Developed 20 Countries in Tourism”, presented at the 25th Euroasia Business and Economic Society (EBES) Conference, Berlin, Germany, May.
 • Acaroğlu H. and Baykul M. C. (2017), “A Comparative Panel Data Analysis on the Relationship between Solar Energy and Economic Growth in G-7  G-20 Coutries,” presented at the International Energy  Enivronment Summit, DubaiUnited Arab Emirates, March. (Invited Speaker)
 • Baykul M. C. and Acaroğlu H. (2017), “A Comparative Global Overview for Solar Photovoltaic (PV) Systems: Recent Market and Policy Trends in G-7  G-20 Countries,” presented at the International Energy  Environment Summit, DubaiUnited Arab Emirates, March.
 • Güllü M., Acaroğlu H., and Beşer M. K. (2017), “Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin İnsani Gelişim Endeksi Perspektifinden Analizi,” presented at the European Congress On Economic Issues, KocaeliTurkey, April.
 • Kartal Z., Acaroğlu H., and Dura Y. C. (2017), “Türkiye de Sosyal Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: İktisasi Kalkınma Perspektifinden Parçalı Ve Bütünsel Bir Analiz,” presented at the European CongressOn Economic Issues, Kocaeli, Turkey, April.
 • Acaroğlu H., Kartal Z., and Güllü M. (2017), “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma,” presented at the V. Anadolu International Conference in Economics, Eskisehir, Turkey, May.
 • Acaroğlu H., Seçilmiş C., and Güllü M. (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği,” presented at the I. International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, Istanbul, Turkey, September.
 • Acaroğlu H. and Koylu Z. (2017), “Prostitution and Veneral Diseases, in 1337/1921 years  of İstanbul: According to  Sıhhiye Mecmuası  (A  Statistical Commentary),” presented at the II. European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey, December.
 • Acaroğlu H.(2016), “The Trade off between Unemployment and Output  An Evidence for Okuns Law from G20 countries,” presented at the 19th EBES Conference – Istanbul, Turkey, April.
 • Kartal Z., Zhumasheva A., and Acaroğlu H. (2016), “The Effect of Human Capital on Economic Growth  A Time Series Anylsis for Turkey,” presented at the 19 th EBES Conference - Istanbul, Turkey April.
 • Dura Y., Beşer M. K., and Acaroğlu H. (2016), “Revisited Export Led Growth Hypothesis for Turkkey  A Nonlinear Causality Approach,” presented at the 2o th EBES Conference – Vienna, Austuria.
 • Atay G., Acaroğlu H., and Baykul M. C. (2016), “The Analysis of the Relationship between Wind Energy and Economic Growth in G7 G20 Countries with Panel Cointegration Approach,” presented at the International Sustainable Development on Economy and Planning Conference, Istanbul, Turkey.
 • Acaroğlu H. and Kartal Z. (2016), “Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye İçin Küreselleşme Derecesinin Büyümeye Etkisinin Ölçülmesi  1961 2013,” presented at the International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, Hungary, July.
 • Acaroğlu H. (2015), “Economic Analysis of the Relationship between Growth and Labor Force Markets in Turkey,” presented at the 15th EBES Conference-Lisbon, Portugal, 1056-1067, January.
 • Erdem, M. S., Beşer, M. K., Acaroglu, H. (2015), “Is There a Necessity for an Alternative Energy Source Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey?” 15th EBES Conference-Lisbon, Portugal, 1680-1691, January.
 • Atay G., Baykul M. C., and Acaroğlu H. (2015), “G7 Ülkelerinde Rüzgar Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Değerlendirilmesi,” presented at the EconAnadolu 2015, Anadolu Internatioanal Conference in Eskisehir, Turkey.
 • Acaroglu, H. and Altun Ada, A. (2015), “An Emprical Observation on the Existence of Middle Income Trap in Turkey”, International Symposium "Economics, Business & Finance", Riga, Latvia.
 • Acaroglu, H. and Baykul, M. C. (2014), “The Disadvantages of Imperfect Competition in the Solar Energy Collector Markets and Policy Recommendations”, SOLARTR CONFERENCE & EXHIBITION (Poster), Izmir, Turkey.
 • Acaroglu, H. ve Dagdemir, Ö. (2009), “The Effects of Globalization and Openness on Child Labor in Developing Countries”, Econ Anadolu, Anadolu International Conference in Economics, Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, June 17-19, 2009, Eskisehir, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Acaroğlu, H. (2009), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Çocuk İşgücü: Küreselleşme Açısından Bir Yaklaşım”. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Ürkmez-Payamlı, İzmir, 24-25 Eylül 2009.
 • Acaroğlu, H. ve Bahçe A. B. (2007), “Kalkınmada Beşeri Sermayenin Önemi: Türkiye Bölgeleri İçin Bir Analiz Örneği”. Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi, 26-28 Ekim, Kuşadası, Aydın, 442-454.

Hakemlikler:

 • Environment, Development and Sustainability (SCI-Expanded)
 • Technological and Economic Development of Economy (SSCI)
 • Compare: A Journal of Camparative and International Education (SSCI)
 • Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISI-SCI and Scopus)
 • Ege Academic Review (ESCI)
 • Istanbul Business Research (ESCI)
 • Business and Economic Horizons (ESCI)
 • Business and Economics Research Journal
 • Emprical Economic Review
 • Çalışma ve Toplum
 • Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (ESCI)

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • BAP, yürütücü  (2016). “G7-G20 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi”.

Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerde Danışmanlık :

 • Atay, Gizem  (2016). “G7 ve G20 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi” , Yüksek Lisans Tezi.

İdari Görevler :

 • İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012- Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • European Association of Labour Economists
 • Eurasia Business and Economic Society
 • Türkiye Ekonomi Kurumu

Note: For accessing more detailled information about my studies please visit the Research Gate by clicking here !