Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ
  • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
  • E-Posta: esinkilic@ogu.edu.tr
  • Dahili Telefon: 1116
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
  • Ofis: A2-14

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik
İktisat

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

2003-2007

2005-2008

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2008-2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-2013

Ar. Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2013-2015

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2015-

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2016). Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 49-62.  (Index: EconLit, EBSCO)

Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Volatilitesinin Türk İmalat Sanayi İhracatı Üzerine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 13-26. (Index: EconLit, EBSCO)

Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Oynaklığı İthalat Hacmini Etkiler mi? Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 192-199. (Index: EBSCO)

Kılıç, Esin (2014). Stratejik Sektörlerin Dış Ticareti ile Reel Efektif Döviz Kuru Hareketleri ve Belirsizliği Arasındaki İlişki. Sakarya İktisat Dergisi, (3)4, 43-66. (Index: EBSCO)

Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2014). Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye’nin Euro Bölgesi İhracatına Etkisi: Kesikli Dalgacık Dönüşümü ile Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18)1, 425-440. (Index: EBSCO)

Uluslararası kitap bölümleri:

Kılıç, Esin ve Kutlu, Erol (2017). Trade Openness and Unemployment in Transition Economies: A Dynamic Heterogeneous Panel Data Analysis. In F. Yenilmez, & E. Kılıç (Eds.), Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 371-387). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2008-5.ch020 (Index: Scopus)

Uluslararası kitap editörlüğü:

Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2017). Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 1-474). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2008-5 (Index: Scopus)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. RESSCONGRESS Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kasım 3-4, Balıkesir, Türkiye.

Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). İşgücüne Katılım ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiye deki Kadın İşgücü Üzerine Bir Değerlendirme. 1st International Women Research Symposium, October 13-14, Eskişehir, Turkey.

Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2017). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Temel Faktörler.1st International Women Research Symposium, October 13-14, Eskişehir, Turkey.

Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Sektörel İhracat Performansı Üzerine Etkisi. EconAnadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.

Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2017). İstihdamsız Büyüme Türkiye İçin Hala Bir Problem mi? Ekonomik Performans ve İstihdam İlişkisinin Sürekli Dalgacık Dönüşümü ile Analizi. EconAnadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.

Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2015). Sanayi Üretim Endeksinin Mevsimsel Durağanlığı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği. EconAnadolu 2015: Anadolu International Conference in Economics, June 10-12, Eskişehir, Turkey.

Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2014). Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye İlaç Sektörü İthalatına Etkisi. EconWorld 2014@Prague: International Conference in Economics, September 03-05, Prague, Czech Republic.

Kılıç, Esin (2009). Türk İmalat Sektörü’nde İhracat, İthalat ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi. EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, Eskişehir, Turkey.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2014). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Ekim 23-24, Şanlıurfa, Türkiye.

Hakemlikler:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Projelerde yaptığı görevler:

Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 16.12.2016 tarihinde başarılı olarak kapanan 201617007 nolu "Türk Seramik Sektöründe ARGE-İhracat İlişkisi ve AR-GE'nin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi" konulu proje

Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 25.08.2017 başlatılıp devam etmekte olan 201717034 nolu " Kadın Olmak: Geniş Perspektifli Farkındalık Eğitimi Üzerinden Karşılaştırmalı Analiz " konulu proje

Yönetilen tezler:

Ercan, Onur (2017). Türkiyede Bölgesel Ticari Açıklık-İşsizlik İlişkisi: Düzey 2 Bölgeleri için Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İdari görevler:

Bölüm Başkan Yardımcısı (2015- )

Farabi Bölüm Koordinatörü (2015- )

Farabi Bölüm Koordinatör Yardımcısı (2011-2015)

Ödüller:

TÜBİTAK 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı Doktora Bursu (2008-2013).

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mezuniyet: Bölüm İkincisi (2008).

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Mezuniyet: Fakülte ve Bölüm Birincisi (2007).