Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Esin KILIÇ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: esinkilic@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik
İktisat

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

2003-2007

2005-2008

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2008-2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-2013

Ar. Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2013-2015

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2015-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kılıç, Esin (2014). Stratejik Sektörlerin Dış Ticareti ile Reel Efektif Döviz Kuru Hareketleri ve Belirsizliği Arasındaki İlişki. Sakarya İktisat Dergisi, (3)4, 43-66.
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Oynaklığı İthalat Hacmini Etkiler mi? Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 192-199.
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Volatilitesinin Türk İmalat Sanayi İhracatı Üzerine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 13-26.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Kılıç, Esin (2009). Türk İmalat Sektörü’nde İhracat, İthalat ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi. EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, Eskişehir, Turkey.
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2014). Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye İlaç Sektörü İthalatına Etkisi. EconWorld2014@Prague International Conference in Economics, September 03-05, Prague, Czech Republic.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Kılıç, Esin ve Kutlu, Erol (2017). Trade Openness and Unemployment in Transition Economies: A Dynamic Heterogeneous Panel Data Analysis. Füsun Yenilmez ve Esin Kılıç (Ed.), Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization içinde (Basım aşamasında). Hershey, PA: IGI Global.
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (Ed.) (2017).  Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (Basım aşamasında). Hershey, PA: IGI Global.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2014). Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye’nin Euro Bölgesi İhracatına Etkisi: Kesikli Dalgacık Dönüşümü ile Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18)1, 425-440.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2014). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Ekim 23-24, Şanlıurfa, Türkiye.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • (Araştırmacı)  Türk Seramik Sektöründe ARGE-İhracat İlişkisi ve AR-GE'nin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi (Füsun Yenilmez ile birlikte), 2016.

İdari Görevler :

 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2015- )
 • Farabi Bölüm Koordinatörü (2015- )
 • Farabi Bölüm Koordinatör Yardımcısı (2011-2015)