Prof. Dr. ABDULLAH MESUD KÜÇÜKKALAY
 Bölüm: İktisat Bölümü
 A.B.D.: İktisat Tarihi
 Email: amesud@ogu.edu.tr
 Telefon: 0222-239 37 50/1148
  Kişisel Web

PROF. DR. ABDULLAH MESUD KÜÇÜKKALAY
 • ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

  ÖZGEÇMİŞ 01 ŞUBAT 2016

  Prof. Dr. Abdullah Mesud  KÜÇÜKKALAY

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Öğretim Üyesi 26480 Meşelik  Kampüsü/Eskişehir/Türkiye

  Büyükdere Mahallesi Berkay Sokak Emre  Apt.

  No: 158/11

  Odunpazarı/Eskişehir/Türkiye

  Telefon (iş)

  :(90) (222) 2393750/1148

  Gsm.

  : (90) 533 4850252

  Faks

  :(90) (222) 2292527

  E-Mail

  amesud@ogu.edu.tr mkucukkalay@gmail.com

   

   

   

  Akademik Süreç

  Misafir Profesörlük

  ABD. Harvard Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies. (01.09.212/28.02.2013).

  Profesörlük

  İktisat Tarihi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, (25.02.2009).

  Doçentlik

  İktisat Tarihi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, (03.03.2004).

  Yrd. Doçentlik

  Osmangazi Üniversitesi İİBF, Mart 1999.

  Doktora

  İktisat Tarihi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim–1998.

  Tez Konusu

  Cumhuriyet Döneminde İktisadi Planlama ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Açısından İncelenmesi.

  Arş. Görevliliği

  Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Ekim–1993.

  Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Aralık–1993.

  Tez Konusu

  Azgelişmişlik ve Gelişmişlik Üzerine Bir İnceleme.

  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Haziran–1991.

   

   

  Çalışma Alanları

  Osmanlı iktisat tarihi, Osmanlı ticaret tarihi, Osmanlı Deniz Ticareti, Osmanlı-Avrupa karşılaştırmalı iktisat tarihi, Osmanlı maliye tarihi, Türkiye iktisat tarihi, iktisadi düşünceler tarihi, Osmanlı iktisadi düşüncesi tarihi, iktisat felsefesi.

  Yürüttüğü Dersler

  Avrupa İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Maliye Tarihi, İktisadi Sistemler, İktisada Giriş, Genel Ekonomi, İktisat Felsefesi, Dünya İktisat Tarihi.

   

  Yürüttüğü Görevler

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergi Yayın Kurulu Üyeliği.

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İktisat Editörlüğü.

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gazetesi Osmangazi Haber ekonomi editörlüğü.

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Komisyon Üyeliği.

   

   

   

  Yöneticilik Deneyimleri

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanlığı. (12.03.2004/12.03.2009).

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği.

  ü Eskişehir Osmangazi Üniv. Turizm ve Otel İşl. Yüksekokul Müdürlüğü. (22.10.2007/19.04.2012).

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato Üyeliği.  (22.10.2007/19.04.2012).

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı.

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.

  ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği.

  İlgi Alanları

  Siyasi tarih, felsefe, İktisat felsefesi, yönetim tarihi, toplum sorunları, iktisat metodolojisi, psikoloji, araştır- ma yöntemleri, mikro–makro iktisat, Osmanlı siyasi tarihi, edebiyat, dinler tarihi.

   

   

  YAYINLAR

   

  No

  YAYINLAYAN  SOYAD-AD

  YAYIN BİLGİLERİ

  KİTAPLAR

  1

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Dünya İktisat Tarihi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul–2014.

  2

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  İktisadi Düşünce Tarihi, 4. Baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul–2015.

   

  3

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A.  Mesud

  Osmanlı İzmir’inde İthalat –İzmir Efrenç Gümrüğü (1918–1838), Dergâh Yayınları, İstanbul–2013.

   

  4

  Yrd.   Doç.   Dr.   KÜÇÜKKALAY,  A.

  Mesud

  Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler Avrupa ve Osmanlı Devleti–, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya–2001.

  ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ/YAYIN AŞAMASINDAKİ MAKALELER

   

  1

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Arş. Gör. Koyuncu, Derviş T.

  “The Incorporation of the Ottoman Agrarian Sector to the Market Economy: A Regional Comparison”, Yayın Aşamasında.

   

  2

  Doç. Dr. Küçükkalay A. Mesud

  "A Study of the Ottoman Imports to Smyrna Between 1794–1802", Journal of the Economic and the Social History of the Orient, 2008 (51), p. 487512. (SSCI, A).

   

  3

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Elibol, Numan

  “Ottoman Imports in the 18th Century: Smyrna (1771–1772)”, Middle Eastern Studies (MES), Vol. 42, No. 5, September 2006, s. 723–740. (SSCI, C).

   

  4

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Elibol, Numan

  “Currency Trade: Some Remarks on the Ottoman Monetary Market and Foreign Coins”, Balkan Studies, 2007/3, p. 55–77.

  KİTAP TANITIMI

   

   

  1

   

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  Richard BLACKBURN, Journey to the Sublime Porte –The Arabic Memoir of a Sharifian Agent’s Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleiman the Magnificent–, Journal of the Economic and the Social History of the Orient (JESHO), Vol. 50, No. 4, pp. 576–577.

  ULUSAL  DERGİLERDE  YAYINLANAN” MAKALELER

   

  1

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Âlim ve Âlem Karşıtlığında Âlimin Önceliği Üzerine Bir Biyografi: Hüseyin Küçük- kalay”, Türkiye Günlüğü, S. 120, Yaz–2014, s. 64–81.

   

  2

  Prof. Dr. Küçükkalay A. Mesud

  “Anlatı Tarihçiliğinden Analiz Tarihçiliğine Bir İktisat Tarihi Yöntembilimcisi: Mehmet Genç”, Türkiye Günlüğü, S. 119, Yaz–2014, p. 42–84.

   

  3

   

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Bir Entellektüel Olarak Mehmet Genç: Milli Tarih Şuuru Oluşturmak ya da Türk-İslam Ahlâkı ve Osmanlının Ruhu”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, Erol Özvar (Ed.), Timaş Yayınları, İstanbul–2013, s. 213–233.

   

  4

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Farklılıkları Bağlamında İstanbul İthalatı ve İzmir ile Karşılaştırılması (1793–1803)”, İSAM, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, S. 41, 2013, s. 321–359.

   

  5

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Özmen, Müjdat

  “Aziz Nesin ve Nikolai V. Gogol’da Bürokratik Devlet Mekanizması: Kamu Tercihi Teorisi Bağlamında Çarlık Rusya’sı ve Türkiye Karşılaştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF. Dergisi, C. 5, S. 1, 2010, s. 7–23.

   

  6

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Efe, Ayla

  “Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üzerine Bir Deneme: 1844–45 Alpu Köyü Örneği”, OTAM, Sayı: 20, 2009, s. 245–279.

   

  7

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir İktisat Tarihi Teorisyeni: Mehmet Genç”, Divan

  (Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi), Y. 12, S. 22, 2007/1, s. 107–164.

   

  8

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  "Osmanlı’da Kapitalizmin Gelişememesi Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Deneme   ",

  İslami Araştırmalar Dergisi, C. 18, S. 4, 2005, s. 453–462.

   

  9

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “İzmir Efrenç Gümrüğü’ne Ait Bir İrad Defterinin Analizi ve Ticarete İlişkin Sonuçları (1797–1799)”, Belleten, C. LXX, S. 257, 2006, s. 265–288.

   

  10

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “İzmir Efrenç Gümrüğü Mukataası’na Ait 1802–1805 Tarihli 15 Adet Defterin Analizi”,

  Türklük Dünyası Dergisi, S. 16, İstanbul–2004, s. 215–223.

   

  11

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Dr. Türkcan, Kemal

  “Nüfus ve Kalkınma”, Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular, (Ed. Sami Taban, Muhsin Kar), Ekin Kitabevi, Bursa–2004, s. 71–111.

   

  12

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Dr. Elibol, Numan

  “Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan Karayolu İle Yapılan İhracatın Değerlendi- rilmesi: 1795–1804”, Anadolu Üniv. Sos. Bilimler Dergisi, 2004/1, s. 29–54.

   

  13

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Dulupçu, Murat Ali Turunç, Ömer

   

  “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi”, SDÜ. İİBF. Dergisi, C. 5, S. 1, (2000), s. 103–118.

   

   

   

  14

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Dr. Çelikkaya, Ali

  “Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam”, Türkler Ansiklo- pedisi, Yeni Türkiye Yayınları, C. 10, Ankara–2002, s. 878–892.

   

  15

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “İktisadi Kalkınma ve Nüfus Artışı Paradoksu Üzerine Yorumlar”, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 1, Y. 2001, s. 59–73.

   

  16

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Dağdemir, Özcan

  “Türkiye’de 1960–1980 Müdahale Dönemi Ekonomileri: İktisat Politikaları ve Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Bir Karşılaştırma”, Dumlupınar Üniv. Sos. Bilgileri Ens. Dergisi, Y. 1, S. 3, (Kasım–1999), s. 121–139.

   

  17

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Osmanlı Toprak Sistemi –Miri Rejim–”, Osmanlı Ansiklopedisi, (12 Cilt), Yeni Türkiye Yayınları, C. 3, Ankara–1999, s. 53–58.

   

  18

   

   

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Türkiye’deki Beş Yılık Kalkınma Planlarının Planlı Süreç Ekseninde İstihdam Açısından Kantitatif Analizi (1960–2000)”, İktisat Dergisi, (Ocak–Şubat–2000), S. 397–398, s. 46– 51.

   

  19

  Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Türkiye’de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İşgücü İstihdamındaki Gelişmeler”,

  SDÜ. İİBF. Dergisi, S. 3, (Güz–1998), s. 35–44.

   

  20

  Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “2000’li Yıllarda Türkiye’nin Kalkınmasında Planlı Yöntemin Geleceği”, İktisat Dergisi, (Kasım–1998), S. 384, s. 68–74.

   

  21

  Dr. Küçükkalay, A. Mesud Arş. Gör. Topuz, Hüseyin

  “Gerileme Dönemi Osmanlı İstanbul’unun İaşesi (Beslenmesi) Sorunu: Genel Değerlendirme”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Y. 5, S. 58, (Ocak–1999), s. 22–25.

   

  22

   

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Ölçeğe Göre Azalan Getiride Uzun Dönem Ortalama Maliyetlerin Artması ve Yöneticilerin Etkinliğini Yitirmesi Arasındaki İlişkiler”, SDÜ İİBF Dergisi, Y. 1996, S. 1, s. 257–267.

   

  23

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi”, SDÜ. İİBF. Dergisi, S. 2, (Güz– 1997), s. 51–65.

   

  24

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Feodal ve Osmanlı Zirai Üretim Tarzı Üzerine Yöntemsel Bir Karşılaştırma”, Çerçeve Dergisi, Müsiad Yayınları, Y. 6, S. 22, (Nisan–1998), s. 101–112.

   

  25

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “İktisat Biliminin Meşruluğu Üzerine Yorumlar”, Dünya Gazetesi, 11 Haziran 1998, s. 13.

   

  26

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Planlı Dönemde Yurtdışı İşgücü İstihdamı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Dış Ticaret Dergisi, Y. 3, S. 11, (Ekim–1998), s. 93–100.

   

  27

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Kemalist Ekonomik Doktrin ve M. Kemal Atatürk’ün İktisadi Politikası”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S. 143, (Kasım–1998), s. 17–23.

  DİĞER MAKALELER

   

  1

  Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Kültürel Değişimin Türkiye’de İktisadi Yapılanmaya Etkisi Üzerine Yorumlar”, Dünya Gazetesi, 19 Mayıs 1999, s.13.

   

  2

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Ekonomik Kalkınmanın Tarihsel Kökenleri”, Eskişehir İstikbal Gazetesi, 18 Ekim 2009, Pazar.

  3

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “İktisadi Kriz Nedir, Ne Değildir?”, Eskişehir Sakarya Gazetesi, 30 Kasım 2008, Pazar.

   

  4

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Türkiye’de İktisadi Planlamanın Geleceği Üzerine Yorumlar”, Dünya Gazetesi, 7 Eylül 1998, s. 13.

   

  5

  Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud

  “Enflasyonun Artmasında Dar Gelirli-Yüksek Gelirli Paradoksunun İncelenmesi”, Dünya Gazetesi, 13 Ağustos 1998, s. 13.

  ÇEVİRİLER

   

  1

  Dr. Küçükkalay, A. Mesud Arş. Gör. Gövdere,Bekir (Thedore PLAGİDİS)

   

  “Avrupa’daki İşsizlik: Efsaneler ve Gerçekler”, İktisat Dergisi, (Ocak–1999), S.386, s. 75–80.

  TEZLER

   

  1

   

  Küçükkalay, A. Mesud, (Doktora)

  Cumhuriyet Döneminde İktisadi Planlama ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Açısından İncelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sos. Bil. Ens., İstanbul–1998.

   

  2

  Küçükkalay, A. Mesud, (Master)

  Azgelişmişlik ve Gelişmişlik Üzerine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya–1994.

  ÖDÜL ALAN ÇALIŞMALAR

   

  1

   

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  Bir Tutkunun MetafiziğiTek Perdelik Piyes. Geleneksel Aydın Üstüntaş Tiyatro Ya- rışması, Övgüye Layık Eser.

   

   

   

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr. Dulupçu, Murat Ali

  Yeni Ekonomi: Ekonomik Gelişmenin Devrimsel Yüzü mü Yoksa Evrimsel Teorik Bir Meydan Okuma mı?, (Milliyet Gazetesi 2000 Yılı Ekonomi Ödülü–Türkiye İkinciliği).

  SEMİNERLER

  1

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  İktisadi Düşüncenin Pozitifleşmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 22 Mayıs 2015.

   

  2

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  Bir Bilim İnsanı Olarak Mehmet Genç ya da Mehmet Genç’in Bilim Filozofisi Üzerine,

  Sakarya Üniversitesi, Ustaya Saygı Panelleri, 29 Nisan 2013.

   

  3

   

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  How Empire Failed? A Comparison between Roman and Ottoman Economic Systems, Harvard University, Center for Middle Eastern Studies (CMES), 12 December 2012, Room 1002.

   

  4

   

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  Bir Entellektüel Olarak Mehmet Genç: Milli Tarih Şuuru Oluşturmak ya da Türk-İslam Ahlâkı ve Osmanlının Ruhu, Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Osmangazi Üniversitesi İİBF Konferans Salonu, 12 Nisan 2012.

   

  5

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  Üsküdarlı Bir Entelektüel Olarak Mehmet Genç, İstanbul Üsküdar Belediyesi, 08 Mayıs 2008.

   

  6

   

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  A Comparative Study of the Ottoman Economic Structure in the Classical and Late Ottoman Era, Business School of Ostrava (Czech Republic), 16 May 2006.

   

  7

   

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  A Comparative Study of the Ottoman Trade Policy in the Classical and Industrial Revolution Era, Business School of Ostrava (Czech Republic), 18 May 2006.

  ULUSAL SEMPOZYUMLAR

   

  1

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Arş. Gör. Koyuncu, Derviş T.

  “Temettuat Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış ve Bir Temettuat Çalışması Örneği”, II. İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ–2010.

   

  2

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Osmanlı Avrupa Ticari İlişkileri: 1818–1839 Osmanlı İthalatı”, I. Türkiye İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul–2006.

   

  3

  Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  “Feodalizm, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Sui Generislik Üçleminde Osmanlı Toprak Sis- temi Tartışmaları”, Osmanlı Sempozyumu, Eskişehir–2000. (Kitabı Basılmadı).

  ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

   

  1

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Prof. Dr. Elibol, Numan

  The Reason and the Mechanism of Coin Trade Between Europe and the Ottoman Empire, Uluslararası Osmanlı Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 13–17 Ekim 2015.

   

   

  2

   

  Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Yrd. Doç. Dr., Elibol, Numan

  “The Application of the Treaty of Commerce of Passarowitz: The Case of the Austrian Merchants (1720–1750)”, 14–15 October–2008. Charles Ingaro, Nikola Samardzic and Jovan Pesalj (Editors), The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, USA– 2011, ss. 159–179.

   

   

  3

   

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud Araş. Gör. Köremezli, İbrahim

  “Question of Specialization and Repudiation of Traditional Methodology in Social Sciences”, The International Scientific Conference, Wall and Bridges: Interdisciplinary Approaches in Historical Researches, June 13-14th, 2012, Russian State University for the Humanities, Moscow.

  EDEBİYAT ÇALIŞMALARI

  1

  Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud

  Bir Tutkunun MetafiziğiTek Perdelik Piyes.