Prof. Dr. SAMİ TABAN
 Bölüm: İktisat Bölümü
 A.B.D.: İktisat Teorisi
 Email: staban@ogu.edu.tr
 Telefon: 0 222 2393750/2925
  Kişisel Web

İletişim Bilgileri
 • Prof. Dr. Sami Taban

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İktisat Bölümü

  ESKİŞEHİR

  Tel.        0 (222) 2393750/2925

  Faks.      0 (222) 2292527

  e-posta    staban@ogu.edu.tr

Özgeçmiş ve Yayın Listesi
 • Öğrenim Durumu, Akademik Unvanlar ve Yayınlar

  Öğrenim Durumu

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

   İktisat

  Anadolu Üniversitesi

  1990

  Yüksek Lisans

   İktisat Teorisi

  New Mexico State University

  1997

  Doktora

   İktisat

  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  2002

   

  Akademik Unvanlar

  Görev Unvanı

                                                     Görev Yeri

  Yıl

  Prof. Dr.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  01.06.2011

  Doçent Dr.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  07.01.2009-30.05.2011

  Doçent Dr.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi

  10 Nisan 2006

  Yard.Doç.Dr.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi

  Eylül 2002-

  Öğr.Gör.Dr.  

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi

  Ocak 2002-Eylül 2002

  Öğr.Gör.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi

  Eylül 1997-Ocak 2002

   
   
  Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Taban, S., M. Kar., S. Kayhan ve T. Bayat, “Is Sectoral Shifts Hypothesis Valid in the Turkish Economy, Ecoforum, 2(9), 2016.

  2. Taban, S. ve M. Şengür, “Türkiye’de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, 47-64, 2016.

  3. Şengür, M. ve S. Taban, “Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 29-53, 2016.

  4. Şengür, M. ve S. Taban, “Gelir Dağılımı-Tasarruf İlişkisi: Türkiye’de Hanehalkı Gelir Türünün Tasarruflar Üzerindeki Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 49-72, 2016.

  5. Taban, S. ve M. Şengür, “Türkiye’de Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 355-376, 2014.

  6. Taban, S., “Has Turkey Converged to the European Union in terms of Human Development”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 7-24, 2013.

  7. Şengür, M. ve S. Taban, “Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikrokredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 59-89, 2012.

  8. Altıntaş, H ve S. Taban, “Twin Deficit Problem and Feldstein-Horioka Hypothesis in Turkey: ARDL Bound Testing Approach and Investigation of Causality”, International Research Journal of Finance and Economics, 74, 30-45, 2011.

  9. Taban, S., “Do Savings Promote Economic Growth in Turkey? A Causality Analysis”, The Empirical Economics Letters, 10(7), 647-654, 2011.

  10. Taşdemir, M. ve S. Taban, “Türkiye İçin Aylık İstihdam Verilerinin Durum Uzay Metodu Kullanılarak Tahmin Edilmesi”, İktisat, İşletme ve Finans, Vol. 25, No.288, 51-80, 2010.

  11 Taban, S., “An Examination of the Government Spending and Economic Growth Nexus for Turkey Using the Bound Test Approach”, International Research Journal of Finance and Economics, 48, 187-196, 2010.

  12. Öz, B., S. Taban, ve M. Kar, “Kümeleme Analizi İle Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması”, Eskişehir Osmangazi1Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 10, No.1, 1-29, 2009.

  13. Çetin, R. ve S. Taban., “The Impact of Foreign Direct Investment From Major Source Countries on the Turkish Trade with the European Union”, The South East European Journal of Economics and Business, Vol. 4, No.2, 45-55, 2009.

  14. Taban, S. ve İ. Aktar., “An Empirical Examination of the Export-Led Growth Hypothesis in Turkey”, e-Journal of Yaşar University, Vol. 3, No.11, 1535-1551, 2008. http://joy.yasar.edu.tr/makale/no11_vol3/06_taban.pdf

  15. Taban, S., “Yeni Klasik Eksik Bilgi Kuramında Para Politikalarının Konjonktürel Analizi”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl.19, Sayı.216, 123-131, 2004.

  16. Alkan, H. ve S. Taban, “Sosyal Haklar Boyutuyla Avrupa Birliği ve Baskı Grupları”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl.4, Sayı.15, 1-16, 2002.  

  17. Taban, S., “Enflasyon Hedeflemesi: Türkiye İçin Bir Model Olabilir mi?”, iktisat, İşletme ve Finans, Yıl.15, Sayı.175, 23-35, 2000.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

  1. Taban, S. ve M. Şengür. “The Relationship Between Income Distribution and Development: The Case of Turkey”, The International Conference on Social Sciences and Humanities, 13-15 Mayıs 2016, Üsküp, MAKEDONYA.

  2. Taban, S. ve M. Şengür. “Türkiye’de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”, EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics”, 10-12 Haziran 2015, Eskişehir, Turkey. 

  3. Taban, S., Bayat, T. ve F. Önder. “Fisher Effect in Austria: Causality Approach”, Vienna 2nd Economics &Finance Conference, 03 Haziran 2014, Vienna/AUSTRIA.

  4. Taban, S. ve Şengür, M. “Türkiye’de Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme”, Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Balkanlar Konferansı, 5-8 Haziran 2013, Prizren/KOSOVA.

  5. Taban, S, “Has Turkey Converged with the European Union in terms of Human Development? An Evaluation of the 1980-2010 Period”. International Journal of Arts&Science Florence Multidisciplinary Conference, June 19-22, 2012, Florence, Italy.

  6. Taban, S, “Do Savings Promote Economic Growth in Turkey? A Causality Analysis”, The International Journal of Arts&Science Conference at Harvard University, May 29- June 2, 2011, Boston, USA.

  7. Taban, S ve M. Şengür, “Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikrokredi Uygulaması: Eskişehir İl Örneği”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, 13-15 Ekim 2010, İstanbul.

  8. Altıntaş, H ve S. Taban, “Türkiye’de İkiz Açık Sorunu ve Feldstein-Horioka Hipotezi:ARDL Yaklaşımı ve Nedensellik Araştırması”, Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, 15-16 Nisan 2010, Malatya

  9. Taban, S., “Human Capital and Economic Growth: Testing of Lucas Model for Turkey” (poster paper),  Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım, 2009, Yalova.

  10. Taban, S ve B. Öz., “Bilgi Ekonomisinde Teknoloji: Kümeleme Analizi Yaklaşımıyla Türkiye-Avrupa Birliği Ülkeleri Karşılaştırması”, Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Grand Cevahir Hotel, 26-28 Aralık, 2007, İstanbul

  11 Seyhan, T ve S. Taban., “Ekonomik Açıdan Nanoteknoloji Alanındaki Gelişmeler: Genel Durum ve Türkiye İçin Ödevler” Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Grand Cevahir Hotel, 26-28 Aralık, 2007, İstanbul.

  12. Taban, S. ve İ. Aktar., “An Empirical Examination of the Export-Led Growth Hypothesis in Turkey”, Vol.1: Selected Proceedings of the First International Conference on Business, Management and Economics, Organized by Yaşar University, 16-19 June 2005, Çeşme- İzmir, Turkey.  

  13. Kar, M ve S. Taban., “Human Capital Accumulation Policy in Turkey in the Eve of the EU Accession”, Conference On Medium- Term Economic Assessment (CMTEA), 29-30 September 2005, Sofia, Bulgaria (internette yayınlandı). http://www.aeaf.minfin.bg/documents/MKar_STaban_paper_CMTEA2005.pdf

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  1. Altıntaş, H., H. Çetintaş ve S. Taban., “Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi:1992-2006”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.8, Sayı: 2, 185-208, 2008.

  2. Taban, S., “Türkiye’de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Tisk Akademi, Cilt.3, Sayı. 5, 144-167, 2008.

  3. Öz, B. ve S. Taban, “Türkiye’deki Para Krizlerinin Reel Değişkenlerle Sinyal Yaklaşımıyla Öngörülebilirliği”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.1, No. 1, 1-28, 2007.

  4. Taban, S., “Türkiye’de Uygulanan Para Politikalarının Konjonktürel Etkileri:1980-2005”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 1, 1-13, 2006.

  5. Taban, S. ve M.A. Kara, “Türkiye’de Kamu Kesimi İç Borçlanmasının Özel Yatırım Harcamaları Üzerindeki Etkisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, 11-26, 2006.

  6. Taban, S., “Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, Sosyo Ekonomi, Yıl. 2, Sayı. 4, 31-47, 2006.

  7. Taban, S. ve M. Kar, “Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi 1969-2001”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 1, 159-181, 2006.

  8. Taban, S., “İnsani Gelişme Kavramı ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, 33-41, 2004.

  9. Taban, S., “Döviz Kuru Rejimleri Türkiye’de Bir İstikrar Politikası Aracı Olarak Kullanılabilir mi?”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, 129-145, 2004.

  10. Taban, S, ve H. Altıntaş, “Döviz Kuru Rejimlerinin Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri ve Türkiye”, Finans-Politik Ekonomik Yorumlar, Yıl.41, Sayı.486, 55-71, 2004.

  11. Kar, M. ve S. Taban, “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.53, No.3, 145-169, 2003.

  12. Altıntaş, H. ve S. Taban, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Merkez Bankası Bağımsızlığı: Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlamalar”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.XXI, Sayı.2, 27-45, 2002.

  13. Taban, S., “Maastricht Kriterleri Açısından Ekonomi ve Parasal Birlik (EPB) Üyesi Ülkeleri İle Türkiye’nin Karşılaştırılması”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Yıl.36, Sayı.10, 52-64, 1999.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

  1. Öz, B., S. Taban ve M. Kar, “Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Kümeleme Analizi”, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2008, Kuşadası-İzmir.

  2. Taban, S., “Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Testi”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-26 Kasım 2004, Eskişehir.

  3. Taban, S., A. Kara, ve E. Günay, “Doğrudan Yabancı Sermaye Bağlamında AB Yeni Üyeleriyle Türkiye’nin Karşılaştırılması”, Türk Üniversiteleri Avrupa Araştırmaları Birliği TUNAECS Konferansı, 26-27 Kasım 2004, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

  4. Taban, S., “Türkiye’de Uygulanmış Döviz Kuru Rejimlerinin Makroekonomik Etkileri”, Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS-2003) Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu, 30 Haziran- 15 Ağustos 2003, Denizli.

  Ulusal Kitapta Editörlük

  1. Taban, S. ve M. Kar, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, (2. Baskı), Bursa: Ekin Kitabevi, 2008.

  2. Kar, M. ve S. Taban, İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Kitabevi, 2005.

  3. Taban, S. ve M. Kar, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Bursa: Ekin Kitabevi, 2004.

  Ulusal Kitap

  1. Taban, S. ve M. Kar, Kalkınma Ekonomisi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2014.

  2. Taban, S. İktisadi Büyüme: Kavram ve Modeller, (3. Baskı), Ankara: Nobel Basımevi, 2014.

  3. Taban, S, İktisadi Büyüme: Kavram ve Modeller, (2. Baskı), Ankara: Nobel Basımevi, 2011.

  4. Taban, S, İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye, Bursa Ekin Kitabevi, 2010.

  5. Taban, S. ve M. Kar, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Ekin Yayınevi, 2008.

  6. Taban, S, İktisadi Büyüme: Kavram ve Modeller, Ankara: Nobel Basımevi, 2008.

  7. Kutlu, E. ve S. Taban, Bilgi Toplumu ve Türkiye, Eskişehir: Nisan Kitabevi, 2007.

  8. Özer, M. ve S. Taban, Modern Konjonktür Teorileri, Bursa: Ekin Kitabevi, 2006.

  Ulusal Kitapta Bölüm

  1. Muhsin, K. ve S. Taban, “Avrupa Birliği Borç Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, (ss. 551-565), Ankara: Orion Kitabevi, 2015.

  2. Taban, S. “İktisadi Kalkınma”, M. Dikkaya ve D. Özyakışır (der.). Ekonominin Temelleri, (ss. 559-574), Ankara: Savaş Yayınevi, 2014.

  3. Muhsin, K. ve S. Taban, “Dünya Bankası: Yapısı, işleyişi ve Türkiye ile İlişkileri”, O. Küçükağmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (der.). Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, (ss. 181-210), 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi, 2013.

  4. Taban, S., “İktisadi Büyümenin Kaynakları, Aşamaları ve Sınırları”, G.Günsoy ve Z. Erdinç (der.). İktisadi Büyüme, (ss. 28-50), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1855, 2013.

  5. Taban, S., “Neo-Klasik Büyüme Modeli”, G.Günsoy ve Z. Erdinç (der.). İktisadi Büyüme, (ss. 108-132), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1855, 2013.

  6. Taban, S., “İçsel Büyüme Modelleri”, G.Günsoy ve Z. Erdinç (der.). İktisadi Büyüme, (ss. 134-158), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1855, 2013.

  7. Taban, S., “Bilgi Ekonomisinin İktisadi Etkileri”, E. Kutlu ve B.Tuğberk Tosunoğlu (der.). Bilgi Ekonomisi, (ss. 96-123), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1706, 2013.

  8. Taban, S., “Bilgi Ekonomisinde Kamu Sektörü”, E. Kutlu ve B.Tuğberk Tosunoğlu (der.). Bilgi Ekonomisi, (ss. 190-218), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1706, 2013.

  9. Taban, S., “Kalkınma Sürecinde Nüfus ve Beşeri Sermaye”. B. Günsoy ve C. Özsoy (der.). İktisadi Kalkınma, (ss. 120-144), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1634, 2012.

  10. Taban, S., “İktisadi Büyüme ve Kalkınma”, Y. Bayraktutan ve A. Kökocak (der.). İktisada Giriş, (ss. 221-245), İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2010.

  11. Taban, S., “Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji Politikası”, M. Kar (der.). Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye, (ss. 501-536), Bursa: Ekin Kitabevi, 2010.

  12. Taban, S. ve İ. Aktar, “Hırvatistan”, İ. Örnek, S.Taş ve M. Yıldırım (der.). Geçiş Ekonomileri, (ss. 359-377), Bursa: Ekin Kitabevi, 2008.

  13. Kar, M. ve S. Taban, “Bulgaristan”, İ. Örnek, S.Taş ve M. Yıldırım (der.). Geçiş Ekonomileri, (ss. 191-236), Bursa: Ekin Kitabevi, 2008.

  14. Taban, S. ve M. Kar, “Beşeri Sermaye ve Kalkınma”, S. Taban ve M. Kar (der.). Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, (2. Baskı), (ss. 325-351). Bursa: Ekin Kitabevi, 2008.

  15. Taban, S. ve E. Günay, “Planlama ve Kalkınma”, S. Taban ve M. Kar (der.). Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, (2. Baskı), (ss. 353-384). Bursa: Ekin Kitabevi, 2008.

  16. Taban, S. ve B. Öz, “Bilgi Ekonomisinde Teknoloji: Kümeleme Analizi Yaklaşımıyla Türkiye-Avrupa Birliği Ülkeleri Karşılaştırması”, İ. Güran Yumuşak  (der.). Bilgi Ekonomi ve Yönetim, (ss. 253-264). İstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık, 2008.

  17. Taş, S. ve S. Taban, “Ekonomik Açıdan Nanoteknoloji Alanındaki Gelişmeler; Genel Durum ve Türkiye İçin Ödevler”, İ. Güran Yumuşak (der.). Bilgi Ekonomi ve Yönetim, (ss. 265-282). İstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık, 2008.

  18. Muhsin, K. ve S. Taban, “Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Reel Ekonomi Göstergeleri”, H. Seyidoğlu ve R. Yıldız (der.). Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sinyalleri, (ss. 423-464). İstanbul: Arıkan Yayınevi, 2006.

  19. Muhsin, K. ve S. Taban, “Dünya Bankası: Yapısı, işleyişi ve Türkiye ile İlişkileri”, O. Küçükağmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (der.). Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, (ss. 143-167). Bursa: Ekin Kitabevi, 2005.

  20. Taban, S. ve A. Kara, “Doğrudan Yabancı Sermaye Açısından Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması”, H. Arıkan ve M. Kar (der.). Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri –Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar-, (ss. 275-300). Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005.

  21. Kar, M. ve S. Taban, “İktisadi Gelişmenin Temel Dinamikleri ve Kaynakları” M. Kar ve S. Taban (der.). İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, (ss. 7-51). Bursa: Ekin Kitabevi, 2005.

  Diğer Yayınlar

  1. Taban, S. “Yeni Hükümetin Ekonomi Gündemi”, Stratejik Düşünce Dergisi, Ağustos, 2015. 

  2. Taban, S. “Türkiye’de Faizleri Düşürmek Enflasyonu Düşürür mü?”, ESO Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 8, 2014.

  3. Taban, S., “Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Kaynakları”, Stratejik Düşünce Dergisi, Eylül, 2012.

  4. Taban, S., Küresel Finans Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Dinamikleri, SETA Analiz, Mart 2011.

  5. Taban, S. ve diğerleri, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin K.Maraş İlinin Ekonomik ve Sosyal Yapısına Etkileri, KSU Rektörlüğü Yayın No.82, K.Maraş, 2001.

  6. Taban, S., “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Performansının Değerlendirilmesi”, Yurtdışından Dönen Akademik Personel Konferansları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın No. 89, 13-23, 2001.

  Tamamlanmış Proje

  1. Taşdemir, M. ve S. Taban, Türkiye İçin Aylık ve Üçer Aylık Sektörel İstihdam Verilerinin Durum-uzay Modelleri ve Chow-lin Metodu Kullanılarak Tahmin Edilmesi, (TÜBİTAK PROJESİ Başlangıç: 15.02.2008: Proje Süresi: 15 ay).

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türkiye Ekonomi Kurumu (Ocak 2007- )

  Başarı ve Ödüller

  1. Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu (1995-1997).

   

  Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

           Yönetilen Doktora Tezleri

  1. Şengür, M., Gelir Dağılımı Tasarruf İlişkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2015. 

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

   

  1. Bilgiç, A., Türkiye’de Uygulanan Vergilendirme Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2015.

  2. Şengür, M., Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Politikası Aracı Olarak Mikro Kredi (Eskişehir Grameen Bank Analizi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2011.

  3. Doğan, S., Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye Örneği, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2008.

  4. Turhan, S.E., Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2007.

  5. Doğuç, F., Bilgi Ekonomisindeki Gelişmelerin Ekonomik Etkileri, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2006.

  6. Polat, Ö.A., Kahramanmaraş’ın Beşeri Sermaye Potansiyelinin Analizi,  K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2006.

  7. Karayazı, M., Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Makroekonomik Etkileri, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2004.

  8. Öztekin, D., IMF İstikrar Programları ve Ülke Uygulamaları, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 2003.

  Son iki yılda verilen lisans ve yüksek lisans dersleri

  Lisans dersleri

  1. Büyüme Teorileri

  2. Kalkınma Ekonomisi

  3. İktisat I

  4. İktisat II

  5. İktisat Teorisi Araştırmaları I

  6. İktisat Teorisi Araştırmaları II

  Lisansüstü Dersler

  1. Makro İktisadi Analiz (Y. Lisans)

  2. Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans)

  3. Uzmanlık Alan Dersi (Y. Lisans)

  4. İktisadi Kalkınmanın Analizi (Doktora)

  Akademik ve İdari Görevler

  1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 5 Nisan 2012-20 Temmuz 2016

  2. Üniversite Senato Üyeliği (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Nisan 2012-Temmuz 2016

  3. Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Nisan 2012-Temmuz 2016

  4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 28 Eylül 2011-6 Nisan 2012

  5. Enstitü Kurul Üyeliği (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Eylül 2011- 6 Nisan 2012

  6. Enstitü Yönetim Kurul Üyeliği (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Eylül 2011-6 Nisan 2012

  7. İktisat Bölüm Başkanlığı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 11 Temmuz 2011-10 Nisan 2012

  8. İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 17 Mart 2009-06 Temmuz 2011

  9. İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 26.01.2009-

  10. İktisat Bölüm Başkanlığı   (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi)          1 Ekim 2007-Ocak 2009

  11. İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi)            Eylül 2005- 30 Eylül 2007

  12. İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi) 2002-2009

  13. Fakülte Kurul Üyeliği (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi) 2002-2009

  Diğer Etkinlikler

  1. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İl Sınav Koordinatörlüğü, Nisan 2014

  2. Anadolu Üniversitesi AÖF Akademik Danışmanlık Koordinatörlüğü, Eylül 2012

  3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü, 20 Nisan 2012-

  4. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Düzenleyen: K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 1-2 Ekim 2012, Oturum Başkanlığı.

  5. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, Düzenleyen: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 13-15 Ekim 2010, Oturum Başkanlığı

  6. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, Düzenleyen: İnönü Üniversitesi, Malatya, 15-16 Nisan 2010, Oturum Başkanlığı

  7. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu,  Düzenleyen: K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F, K.Maraş, 12-13 Kasım 2007, Bilim Kurulu Üyesi.

  8. EconAnadolu Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F, Eskişehir, 17-19 Haziran 2009, Program Kurulu Üyesi.

  9.  İktisat Ders Programları Çalıştayı: Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 20 Şubat 2010.

  10. Bölgesel Kalkınma Göstergeleri Çalıştayı, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, 14-15 Ocak 2011.

  11. EconAnadolu 2013 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F, Eskişehir, 19-21 Haziran, 2013, Oturum Başkanlığı.

  12. TÜBİTAK Makro İktisat Proje Panelist Değerlendiricisi, Kasım 2014

  13. ANAPER Tarafsızlık Komitesi Üyeliği, Mart 2014.

  14: IISES Business and Economics Conferences Uluslararası Danışma Komite Üyesi, Aralık 2014. 

  15. Hakemlik yapılan dergiler: Türk İdare Dergisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, ESOGÜ İ.İ.B.F. Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, ODTÜ Gelişme Dergisi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Hakemliği, Kasım 2012,İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi.